search icon

การบริหารการเงิน

ควบคุมตัวเลขผลกำไรของคุณด้วยทัศนวิสัยทั่วโลกแบบเรียลไทม์ที่แม่นยำ พร้อมรองรับข้อกำหนดการดำเนินธุรกิจในประเทศ

งบประมาณและการทำบัญชี

ควบคุมผลกำไรขาดทุนของคุณ

Sage X3 ครอบคลุมการทำบัญชีทางการเงิน บัญชีค่าใช้จ่ายและงบประมาณ ภาระผูกพัน และสินทรัพย์ถาวร นอกจากนี้ การจัดการการถ่ายโอนจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง รวมถึงการถ่ายโอนระหว่างบริษัทย่อยและสำนักงานใหญ่ของคุณ ยังทำได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

 

ความสามารถที่สำคัญได้แก่
 • บัญชีแยกประเภททั่วไปซึ่งมีแผนภูมิบัญชีหลายบัญชี
 • เจ้าหนี้การค้าและลูกหนี้การค้า
 • การจัดการกระแสเงินสด
 • การจัดการธนาคาร
 • การทำบัญชีเชิงวิเคราะห์และค่าใช้จ่าย
 • ค่าใช้จ่าย
 • งบประมาณและภาระผูกพัน

สินทรัพย์ถาวร

ติดตามสินทรัพย์ของคุณ

Sage X3 ช่วยให้คุณสามารถติดตามสินทรัพย์ถาวรขององค์กรตลอดวงจรชีวิตทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ความสามารถที่สำคัญได้แก่
 • แบบจำลองค่าเสื่อมราคาหลากหลายแบบ
 • วงจรสินทรัพย์ถาวรที่มีการตรวจสอบแหล่งที่มาของรายจ่ายลงทุน
 • งบการเงินและงบกำไรขาดทุนชั่วคราว
 • จำนวนหุ้นสินทรัพย์ถาวรและการจัดหาเงินทุน
 • การจัดการสินทรัพย์แฟรนไชส์
 • แดชบอร์ดและการรายงานทางการเงิน

การรายงานทางการเงิน

รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปดำเนินการได้

Sage X3 ให้ข้อมูลทั้งหมดที่ทีมของคุณต้องการ เพื่อการตัดสินใจอย่างมีกลยุทธ์มากขึ้นและรวดเร็วขึ้น การแจ้งเตือนแบบปกติ การแจ้งเตือนฉุกเฉิน และการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ ช่วยให้บุคลากรแต่ละบทบาทหน้าที่ในองค์กรของคุณสามารถตอบสนองต่อสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว

 

ความสามารถที่สำคัญได้แก่
 • การแจ้งเตือนแบบปกติ การแจ้งเตือนฉุกเฉิน และการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
 • แดชบอร์ดที่ผู้ใช้กำหนดขึ้นเองตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 • สอบถามข้อมูลที่กำหนดค่าได้ในตารางข้อมูลใด ๆ ซึ่งมีการรวม การเรียงลำดับ และการเลือกด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ
 • สอบถามเพื่อค้นหาและกรองชุดข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้ล่วงหน้า โดยใช้พารามิเตอร์มากมายที่สร้างไว้ล่วงหน้า
 • เข้าถึงเอกสารรายงานกว่า 400 ฉบับที่จัดทำขึ้นเป็นมาตรฐาน ซึ่งรวมถึงรายงานทางกฎหมายด้วย

การทำงานร่วมกัน

เพิ่มการทำงานร่วมกัน

Sage X3 เพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันของทีมคุณด้วยการรวมขั้นตอนการทำงานเอกสารของคุณไว้ในไลบรารีหนึ่งเดียว เชื่อมโยงกัน และสามารถค้นหาได้

 

ความสามารถที่สำคัญได้แก่
 • การจัดการเอกสารและการแก้ไขที่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ
 • การแบ่งปันตามผู้ใช้ บทบาทหน้าที่ และทีมงานโครงการ ด้วยการจัดการแท็ก
 • การบันทึกเอกสารด้วยการลากและวางไปที่ Sage X3 และพื้นที่จัดเก็บออนไลน์
 • แทรกแผนภูมิและข้อมูลโดยตรงลงใน PowerPoint หรือ Word และซิงค์ข้อมูลให้ตรงกัน
 • ส่งออกไปยัง Excel และซิงค์ข้อมูลให้ตรงกัน
 • ทำงานร่วมกับ Microsoft Outlook สำหรับผู้ติดต่อ ปฏิทิน และงาน

พื้นที่ทำงาน

มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

Sage X3 เพิ่มความสามารถในการใช้งาน ความเป็นประโยชน์ และการปรับใช้โซลูชันการจัดการธุรกิจของคุณให้มากขึ้น ด้วยการมอบการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้ามแผนกและบทบาทหน้าที่ ด้วยข้อมูลที่ตรงกับบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้

 

ความสามารถที่สำคัญได้แก่
 • โฮมเพจส่วนบุคคลแสดงให้ผู้ใช้ทราบถึงภาพรวมของข้อมูลที่สำคัญ และคำแนะนำในการทำงานทั่วไปด้วยแผนภาพสำหรับบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้
 • ผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบสามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้ ตามกฎความปลอดภัยสำหรับบทบาทและผู้ใช้
 • เปิดใช้งานการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การรวบรวมข้อมูลแบบไดนามิกภายในองค์กร สถิติในรูปแบบตารางหรือกราฟ ปฏิทินต่าง ๆ เมนูรายการโปรด ทางลัดไปยัง URL ภายนอก บันทึกและเอกสารต่าง ๆ

อุปกรณ์เคลื่อนที่

เข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่

Sage X3 มอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น ด้วยเว็บและเทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ปลอดภัยเป็นหลัก โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการในอินเตอร์เฟสที่ใช้งานง่ายและได้รับการปรับให้เหมาะสมกับบทบาทและความชอบของแต่ละคน

 

ความสามารถที่สำคัญได้แก่
 • ใช้งานง่ายและออกแบบมาเพื่อใช้งานบนอุปกรณ์สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตในระบบแอนดรอยด์และ iOS
 • การใช้งานในอุปกรณ์เคลื่อนที่และบนเว็บช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลทั่วไปขององค์กรได้จากทุกที่และทุกอุปกรณ์
 • อินเตอร์เฟส HTML5 ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสบการณ์การใช้เบราว์เซอร์ที่ใช้งานง่าย และผู้ใช้สามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของตนเองได้

โซลูชันฟรี

ขยายความสามารถของโซลูชันของคุณด้วยโซลูชันแบบบูรณาการจาก Sage และพันธมิตรที่ได้รับการรับรอง

Sage Enterprise Intelligence

โซลูชันระบบธุรกิจอัจฉริยะที่ใช้งานง่ายสำหรับทุกการดำเนินการของธุรกิจ ซึ่งช่วยให้คุณลดเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์และการรายงานลงได้

Electronic Document Management

V1 Electronic Document Management เป็นโซลูชันการจัดการเอกสารที่ไม่เพียงครอบคลุมการจัดเก็บเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังครอบคลุมถึงการสร้างและส่งมอบเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการบันทึกเอกสารทางอีเมลและเอกสารกระดาษอีกด้วย

Sage Data & Analytics

Sage Data & Analytics ช่วยให้ผู้ใช้มีศูนย์กลางในการจัดการข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งหมด และมีแบบจำลองข้อมูลในตัวสำหรับการรายงาน

Sage E-Commerce

สร้างหรือปรับแต่งเว็บสโตร์แบบครบวงจรในเวลาไม่กี่วัน และจัดการแคตตาล็อก การกำหนดราคา สินค้าคงคลัง ลูกค้า และธุรกรรมทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานหลักของ Sage X3

ชมการสาธิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบคลาวด์สำหรับธุรกิจจาก Sage

ค้นพบจากประสบการณ์ตรงว่าการจัดการองค์กรธุรกิจสามารถช่วยส่งเสริมความสำเร็จให้กับบริษัทของคุณด้วยการมอบโซลูชันที่ใช้งานง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของคุณได้อย่างไร

ข้อเสนอแนะ