search icon

การจัดการการผลิต

เข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยการจัดการกระบวนการผลิตทั้งหมดของคุณด้วยระบบเดียว

การวางแผน BOM

ความสม่ำเสมอที่ดีขึ้น

Sage X3 มอบการจัดการรายการวัสดุแบบเดี่ยวและแบบหลายระดับที่แข็งแกร่ง เพื่อให้มั่นใจถึงความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ คุณภาพ และการทำงานร่วมกันในระดับสูงสุด

 

ความสามารถที่สำคัญได้แก่:
 • รายการวัสดุหลายระดับ (เชิงพาณิชย์, การผลิต, การรับเหมาช่วง ฯลฯ)
 • รายการวัสดุปัจจุบัน
 • การบำรุงรักษาครั้งละมาก ๆ
 • จัดการการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์และรายการวัสดุ
 • การจัดการหมายเลขเวอร์ชัน(รุ่นหลักและรุ่นรอง)

การควบคุมพื้นที่ปฏิบัติการ

เพิ่มประสิทธิภาพในพื้นที่ปฏิบัติการ

Sage X3 ช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญ ติดตาม และจัดการทุกด้านของการผลิตของคุณ ซึ่งนำไปสู่การวางแผน การกำหนดเวลา และค่าใช้จ่ายที่ดีขึ้น

 

ความสามารถที่สำคัญได้แก่ :
 • การรวบรวมเวลาทำงาน
 • แรงงานทางตรง(เตรียมและดำเนินการ)
 • แรงงานทางอ้อม(เวลาพักและ indirect time)
 • เวลาจริงและเวลาที่ผ่านไป
 • การทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน(ในเวลาเดียวกัน หรือในเวลาที่ไม่ตรงกัน)
 • พักอัตโนมัติ
 • เวลาและการเข้างาน(ตอกบัตรเข้า/ออก)
 • รายการเวลาทางอ้อม(ตอกบัตรเข้า/ออก)
 • รายการเวลาพัก(ตอกบัตรเข้า/ออก)
 • รายการทีม
 • Shop Floor Tracking Workbench

การควบคุมคุณภาพ

รักษาคุณภาพที่ดีไว้

Sage X3 มอบเครื่องมือและความสามารถของขั้นตอนการทำงานที่จำเป็นในการรักษาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานคุณภาพในระดับสูงสุด รวมถึงการตรวจสอบเชิงรุกผ่านการตรวจสอบย้อนกลับที่สมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์

 

ความสามารถที่สำคัญได้แก่:
 • การจัดการหมายเลขชุดและชุดย่อย
 • การจัดการหมายเลขซีเรียล
 • การจัดการวันที่ใช้ก่อน
 • การจัดการสถานะของสต็อก: ยอมรับ ปฏิเสธ ตรวจสอบแล้ว
 • การจัดการวันที่ตรวจสอบซ้ำ
 • การจัดการสถานะย่อยของสต็อก
 • การสร้างบันทึกการควบคุมคุณภาพ
 • ขั้นตอนการควบคุมคุณภาพด้วยการขอให้มีการวิเคราะห์
 • การจัดการวันหมดอายุ
 • การจัดการตรวจสอบย้อนกลับไปยังต้นน้ำและปลายน้ำ

การจัดการโครงการ

จัดการโครงการให้ประสบความสำเร็จ

Sage X3 ช่วยให้คุณจัดการวงจรชีวิตทั้งหมดของโครงการอย่างประสบความสำเร็จและมีผลกำไร ด้วยสมรรถภาพที่แข็งแกร่งในการจัดการโครงการบูรณาการ

 

ความสามารถที่สำคัญได้แก่:
 • ชิ้นงานและโครงสร้างการแบ่งงาน (PBS และ WBS)
 • คำอธิบายงานในหลายระดับ รวมทั้งการเตรียมขั้นตอนการปฏิบัติงานและกระบวนการผลิต
 • โครงสร้างค่าใช้จ่ายของโครงการ (CBS)
 • คำอธิบายงบประมาณในหลายระดับ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในการติดตามค่าใช้จ่ายของโครงการ
 • การมอบหมายงานให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานต่าง ๆ
 • หน้าที่การทำสำเนาโครงการขั้นสูง
 • หน้าที่การติดตามทางการเงินเพื่อตรวจสอบงบประมาณและค่าใช้จ่ายของโครงการ
 • รายการเวลาเพื่อป้อนเวลาที่ใช้ในโครงการในระดับการปฏิบัติ งาน และงบประมาณ

การทำงานร่วมกัน

เพิ่มการทำงานร่วมกัน

Sage X3 เพิ่มประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันของทีมคุณด้วยการรวมขั้นตอนการทำงานเอกสารของคุณไว้ในไลบรารีที่เดียว ซึ่งเชื่อมโยงกัน และสามารถค้นหาได้

 

ความสามารถที่สำคัญได้แก่ :
 • การจัดการเอกสารและการแก้ไขที่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ
 • การแบ่งปันโดยผู้ใช้ บทบาทหน้าที่ และทีมงานโครงการ ด้วยการจัดการแท็ก
 • การบันทึกเอกสารด้วยการลากและวางไว้ที่ Sage X3 และพื้นที่จัดเก็บออนไลน์
 • แทรกแผนภูมิและข้อมูลโดยตรงไปที่ PowerPoint หรือ Word และซิงค์ข้อมูลให้ตรงกัน
 • ส่งออกไปยัง Excel และซิงค์ข้อมูลให้ตรงกัน
 • ทำงานร่วมกับ Microsoft Outlook สำหรับผู้ติดต่อ ปฏิทิน และงาน

พื้นที่ทำงาน

เพิ่มประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

Sage X3 เพิ่มความสามารถในการใช้งาน ความเป็นประโยชน์ และการปรับใช้โซลูชันการจัดการธุรกิจของคุณให้มากขึ้น ด้วยการมอบการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ข้ามแผนกและบทบาทหน้าที่ ด้วยข้อมูลที่ตรงกับบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้

 

ความสามารถที่สำคัญได้แก่ :
 • โฮมเพจส่วนบุคคลแสดงให้ผู้ใช้ทราบถึงภาพรวมของข้อมูลที่สำคัญ และคำแนะนำในการทำงานทั่วไปด้วยแผนภาพสำหรับบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้
 • ผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบสามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้ ตามกฎความปลอดภัยสำหรับบทบาทและผู้ใช้
 • เปิดใช้งานการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การรวบรวมข้อมูลแบบไดนามิกภายในองค์กร สถิติในรูปแบบตารางหรือกราฟ ปฏิทินต่าง ๆ เมนูรายการโปรด ทางลัดไปยัง URL ภายนอก บันทึกและเอกสารต่าง ๆ

อุปกรณ์เคลื่อนที่

เข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่

Sage X3 มอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น ด้วยเว็บและเทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ปลอดภัยเป็นหลัก โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการในอินเตอร์เฟสที่ใช้งานง่ายและได้รับการปรับให้เหมาะสมกับบทบาทและความชอบของแต่ละคน

 

ความสามารถที่สำคัญได้แก่ :
 • ใช้งานง่ายและออกแบบมาเพื่อใช้งานบนอุปกรณ์สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตในระบบแอนดรอยด์และ iOS
 • การใช้งานในอุปกรณ์เคลื่อนที่และบนเว็บนั้นช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลทั่วไปขององค์กรได้จากทุกที่และทุกอุปกรณ์
 • HTML5 ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสบการณ์การใช้เบราว์เซอร์ที่ใช้งานง่าย และผู้ใช้สามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของตนเองได้

โซลูชันฟรี

ขยายขีดความสามารถของโซลูชันของคุณด้วยโซลูชันแบบบูรณาการจาก Sage และพันธมิตรที่ได้รับการรับรอง

Sage Enterprise Intelligence

โซลูชันระบบธุรกิจอัจฉริยะที่ใช้งานง่ายสำหรับทุกการดำเนินการของธุรกิจ ซึ่งช่วยให้คุณลดเวลาที่ใช้ในการวิเคราะห์และการรายงานลงได้

การจัดการเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

V1 Electronic Document Management เป็นโซลูชันการจัดการเอกสารที่ไม่เพียงแต่จะครอบคลุมการจัดเก็บเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังครอบคลุมถึงการสร้างและส่งมอบเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการบันทึกเอกสารทางอีเมลและเอกสารกระดาษอีกด้วย

Sage Data & Analytics

Sage Data & Analytics ช่วยให้ผู้ใช้มีศูนย์กลางในการจัดการข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งหมด และมีแบบจำลองข้อมูลในตัวสำหรับการรายงาน

Sage E-Commerce

สร้างหรือปรับแต่งเว็บสโตร์แบบครบวงจรโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วัน และจัดการแคตตาล็อก การกำหนดราคา สินค้าคงคลัง ลูกค้า และธุรกรรมทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแกนกระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานของ Sage X3

ชมการสาธิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบคลาวด์สำหรับธุรกิจจาก Sage

ค้นพบจากประสบการณ์ตรงว่าการจัดการองค์กรธุรกิจสามารถช่วยส่งเสริมความสำเร็จให้กับบริษัทของคุณด้วยการมอบโซลูชันที่ใช้งานง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของคุณได้อย่างไร

ข้อเสนอแนะ