search icon

Beheer je financiën met Sage X3

Controleer je resultaten minutieus met een globaal overzicht in real time. En dat terwijl je steeds rekening houdt met de lokale regelgeving.

Budgetten en boekhouding

Houd uw nettoresultaat onder controle

Sage Business Cloud X3 dekt de financiële aspecten, de kosten en het boekhoudkundige budget, de verbintenissen en de vaste activa van uw bedrijf. Bovendien beheert het eventuele transfers van het ene land naar het andere en tussen filialen en uw hoofdkantoor.

 

De belangrijkste functionaliteiten zijn :
 • Algemeen grootboek met verschillende grafieken van rekeningen
 • Handelsschulden, vorderingen
 • Cashflowbeheer
 • Bankbeheer
 • Kosten en analytische boekhouding
 • Uitgaven
 • Budgetten en verbintenissen
Criteria Formula * Short description * Basis of transfer Calculation expression * Generation GL budgets Delete budget Formulas F1 Budget to calculate Formula name Amount Budget Company Site Period start Period end Budget Calculation Formulas Variables
01/01/23 02/02/23

Vaste activa

Monitor je activa

Sage X3 helpt u om de vaste activa van uw bedrijf op een effectieve en efficiënte manier te volgen doorheen hun volledige levenscyclus.

 

De belangrijkste functionaliteiten zijn : :
 • Verschillende afschrijvingsmodellen
 • Levenscyclus van vaste activa met traceerbaarheid van kapitaaluitgaven
 • Tussentijdse verklaringen en afsluiten boekjaar
 • Berekening en financiering van vaste activa
 • Beheer van franchise-activa

Financiële verslaggeving

Haal je voordeel uit direct inzetbare analyses

Sage X3 voorziet uw voltallige team van de informatie die ze nodig hebben om snellere en meer strategische beslissingen te nemen. Realtime analyses, waarschuwingen en meldingen versterken elke functie in uw organisatie, om snel in te spelen op veranderende bedrijfsomstandigheden.

 

De belangrijkste functionaliteiten zijn :
 • Realtime analyses, waarschuwingen en meldingen
 • Dashboards die worden samengesteld door de gebruikers op basis van belangrijke gebeurtenissen
 • Configureer uw zoekopdrachten op eender welke gegevenstabel en kies ervoor om automatisch of manueel gegevens samen te voegen, te sorteren of te selecteren
 • Aanvragen om alle verzamelde gegevens te doorzoeken en te filteren door gebruik te maken van een resem vooraf ingestelde parameters
 • Bibliotheek van meer dan 400 rapporten die standaard worden geleverd, inclusief juridische verslagen

Samenwerking

Samenwerking verhogen

Sage X3 verhoogt de efficiëntie en samenwerking van uw teams door de workflow van uw documentbeheer te integreren in één coherente en doorzoekbare bibliotheek.

 

Haal je voordeel uit direct inzetbare analyses :
 • Documentbeheer en revisie als onderdeel van de workflow van het bedrijf
 • Delen per gebruiker, functie en projectteam met tagbeheer
 • Opslaan van documenten via drag & drop naar Sage X3 en online opslagruimte
 • Voeg grafieken en gegevens rechtstreeks toe in uw PowerPoint- en Word-documenten en synchroniseer uw gegevens
 • Exporteer naar Excel en synchroniseer uw gegevens
 • Integreer met Microsoft Outlook voor uw contactpersonen, uw agenda en taken

Werkplek

Verhoog uw efficiëntie

Sage X3 verhoogt de bruikbaarheid, de productiviteit en het aanpassingsvermogen van uw bedrijfsbeheeroplossing door verschillende afdelingen en functieniveaus een sterk gepersonaliseerde toegang te bieden tot relevante gegevens.

 

De belangrijkste functionaliteiten zijn :
 • De gepersonaliseerde startpagina geeft gebruikers een overzicht van de belangrijkste gegevens en helpt hen om standaardtaken uit te voeren door processen op een visuele manier weer te geven
 • Gepersonaliseerd per gebruiker of beheerder op basis van vastgelegde beveiligingsvoorschriften voor de functie en de gebruiker
 • Biedt toegang tot relevante gegevens, inclusief interne dynamische gegevens, statistieken in tabel- of grafiekvorm, agenda's, favoriete menu's, snelkoppelingen naar externe URL's, notities en documenten
Manufacturing KPIs