search icon

Sage Cover

Sage 300cloud

Sage Cover คืออะไร

Sage Cover นั้นเป็นแบรนด์สินค้าในกลุ่มซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพของเรา โดยเป็นการขอทำการอัปเกรดไลเซนซ์ซอฟต์แวร์ของคุณใหม่ เพื่อที่คุณจะสามารถมั่นใจได้ว่าซอฟต์แวร์ของคุณนั้นทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและธุรกิจของคุณนั้นดำเนินไปอย่างสุดแรงกำลัง

โซลูชั่นซอฟต์แวร์ Sage ของคุณนั้นมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมธุรกิจของคุณกับความต้องการด้านสารสนเทศเข้าดวยกัน โดยจะข่ววยให้คุณดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ถึงการให้ความมั่นใจในการได้ผลตอบแทนที่ต่อเนื่องจากการลงทุนของคุณโดยคอยดูแลให้โซลูชั่นเวอร์ชั่นล่าสุด โดยทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีแผนสนับสนุนสำรองและคอยตรวจสอบดูปัจจัยที่จะช่วยประหยัดต้นทุนได้ เช่นตัวเลือกแบบหลายปีที่จะช่วยบูรณาการเข้ากับโซลูชั่นซอฟต์แวร์ Sage ของคุณ

ทั้งหมดนี้ และที่จะตามมานั้นสามารถแก้ไขและจัดการได้ด้วย Sage Cover

อย่าลืมสอบถามเกี่ยวกับ Sage Cover เมื่อคุณสั่งซื้อโซลูชั่นใดๆ ก็ตาม จากทาง Sage

การปกป้องการลงทุน

โซลูชั่นซอฟต์แวร์ใดๆ ก็ตามต่างก็ต้องการการลงทุน คุณใช้เวลาและเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งระบบและทีมงานที่ทำงานได้เร็วตามเวลา ผลลัพธ์ที่ได้ คุณจะเห็นถึงความสามารถในการผลิตและผลกำไรที่สูงยิ่งขึ้น

ยิ่งคุณสามารถคุ้มครองการลงทุนของคุณได้มากเท่าไหร่ โดยคอยดูแลให้ซอฟต์แวร์ของคุณเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ส่งเสริมให้พนักงานใช้งานระบบให้สูงที่ แก้ไขปัญหาเล็กน้อยในทันทีที่เกิดขึ้น คุณก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงยิ่งขึ้นและยังช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียความสามารถในการผลิตได้มากเท่านั้น

 

สะดวกและประหยัดเวลา

ด้วย Sage Cover เราจะทำการแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อมีซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นใหม่หรือชุดโปรแกรมปรับปรุงที่พร้อมใช้งาน ดังนั้นคุณต้องคอยติดตามความคืบหน้าอยู่เสมอ

ซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพที่ให้ผลตอบแทนสูง โดยมีต้นทุนที่ต่ำ

Sage Cover ทำหน้าที่เหมือนกับแผนการสมัครสมาชิก วิธีที่ง่ายสำหรับคุณในการเป็นสมาชิกของ Sage Cover ต่อนั้นค่าธรรมเนียมรายปีจะถูกตั้งไว้ในระดับราคาที่ไม่แพง. โดยจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนการอัปเกรดซอฟต์แวร์ประจำปีได้ดียิ่งขึ้นและช่วยให้คุณสามารถให้การประกันได้ว่าการลงทุนในซอฟต์แวร์ของคุณจะได้รับการคุ้มครองในปีถัดๆ ไป

ข้อเสนอแนะ