search icon

Oplossingen voor onafhankelijke softwareverkopers en ontwikkelaars.

Het Sage Part­ner­pro­gram­ma on­der­steunt ISV's en ont­wik­ke­laars door hen toe­gang te geven tot de Sage-producten. Daar­naast wor­den er ook hulp­mid­de­len en tech­ni­sche on­der­steu­ning ter be­schik­king ge­steld.

Wij ontwikkelen software op maat van bedrijven

Ongeacht uw bedrijf of klantenbestand- wij bieden oplossingen voor boekhouding, betalingen, personeel en payroll waarmee u uw bedrijf en de bedrijven van uw klanten kunt laten groeien. Sage biedt zijn software aan on-premise, in hybride vorm, in de cloud of via een abonnementsformule. We zijn op zoek naar ISV's en ontwikkelaars zoals u.

Als lid kunt u een competitief voordeel creëren voor uw bedrijf door geïntegreerde oplossingen op maat van de markt aan te bieden en komt u meer in contact met onze klanten. Daarenboven kunt u in contact komen met ons ecosysteem van partners dat voortdurend op zoek is naar oplossingen voor klanten.

Voordelen voor ISV en ontwikkelaars

 Kenmerken   Ontwikkelaar   Champion   Rockstar
 Ondersteuning voor ontwikkelaars green check mark  green check mark   green check mark 
 Toegang tot software-updates en nieuwste versies van Sage green check mark  green check mark  green check mark
 Specifieke promotionele marketingactiviteiten green check mark  green check mark  green check mark
 Toegang tot alfaversies van producten      green check mark
 Toegang tot het Sage R&D early adopter-programma      green check mark
 Gezamenlijke verkoopkansen met ons sales-team      green check mark
 Product vermeld op de Sage-prijslijst      green check mark

Partneropportuniteiten met het Sage Partner Programma

Eén programma biedt uitgebreide marktopportuniteiten, een snelle terugverdientijd en de mogelijkheid om samen te werken met een bedrijf dat nauw in contact staat met zijn partners voor een duurzame klantenbinding.

Boekhouding

Softwareoplossingen waren nog nooit zo leuk. Boekhouding is niet alleen bedoeld voor backofficemedewerkers − in de commerciële sector is de geldstroom de levensader van elk bedrijf en ligt technologie aan de basis van succes. Door partner te worden van Sage kunt u klanten helpen uitgroeien van een kleine lokale start-up tot een wereldwijde onderneming.

Bedrijfsbeheer en hulpmiddelen

Bedrijven in alle sectoren vragen om een coherente bedrijfsbeheeroplossing die hen kan verlossen van gedateerde, complexe systemen voor Enterprise Resource Planning (ERP). Partners van Sage kunnen snellere, eenvoudigere en flexibelere oplossingen bieden.

Boekhouding & Facturatie en SalesSeek zijn de meest gebruiksvriendelijke en waardetoevoegende systemen voor een klantgericht bedrijf als Transparity.

David Jobbins, medestichter
Transparity

Give Feedback