search icon

คำชี้แจงเกี่ยวกับการเข้าถึงสำหรับ Sage.com

เวอร์ชัน 1.0 - อัปเดตเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

คำชี้แจงเกี่ยวกับการเข้าถึงฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์ Sage.com

เราต้องการให้ผู้คนสามารถใช้ Sage.com ได้มากที่สุด ซึ่งหมายความว่าคุณควรสามารถ:

 • ใช้งานผลิตภัณฑ์ของเว็บบนอุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็กได้โดยไม่ต้องเลื่อนเพจไปตามแนวนอน
 • ขยายได้ถึง 200% หรือเปลี่ยนขนาดและระยะห่างของข้อความได้โดยไม่มีข้อความล้นออกนอกหน้าจอ
 • ใช้เฉพาะคีย์บอร์ดของคุณในการนำทาง
 • ฟังและโต้ตอบกับเว็บไซต์โดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ เช่น VoiceOver ของ Apple

นอกจากนี้ AbilityNet ยังมีคำแนะนำเพื่อช่วยให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้นหากคุณมีความทุพพลภาพ

หมายเหตุที่สำคัญ: ขณะนี้ Sage.com กำลังอัปเดตเว็บไซต์ เราจะสามารถรองรับการเข้าถึงที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แต่เทคโนโลยีนี้จะยังไม่เป็นประโยชน์สำหรับบางฟีเจอร์

ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับการเข้าถึง

Sage.com ใช้แนวทางการพัฒนาเนื้อหาบนเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Content Accessibility Guidelines - WCAG) เวอร์ชัน 2.1 AA เป็นมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเข้าถึง

เนื้อหาที่ไม่ใช่ข้อความ

เราต้องการให้รูปภาพ กราฟิก และออบเจ็กต์ทั้งหมดบนเพจมีคำอธิบายข้อความ (text alternative) แต่บางครั้งอาจไม่มีระบบอธิบายข้อความ (text alternative) หรือเข้าใจยาก หรือไม่ตรงกับสิ่งที่นำเสนอทางสายตา เราจะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเปลี่ยนโค้ดเก่าและแก้ไขบักที่ตรวจพบ

สื่อที่มีข้อจำกัดด้านเวลา

เราต้องการแสดงคำบรรยายภาพสำหรับสื่อที่มีข้อจำกัดด้านเวลา นอกจากนี้ เรายังต้องการแสดงคำบรรยายเสียงหรือคำอธิบายข้อความ (ทรานสคริปต์) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่มีความบกพร่องในการมองเห็นหรือตาบอดสามารถเข้าใจเนื้อหาของวิดีโอได้อย่างสมบูรณ์

แท็บ

เราต้องการให้แน่ใจว่าองค์ประกอบที่ทำเครื่องหมายเป็นแท็บต่าง ๆ มีการระบุไว้อย่างถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนของผู้ใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอ

องค์ประกอบแบบกำหนดเอง

เราต้องการให้แน่ใจว่าในกรณีที่ใช้ระบบควบคุมแบบกำหนดเองบนเว็บไซต์ ผู้ใช้ทุกรายสามารถเข้าถึงการควบคุมเหล่านี้ได้

PDF

เราต้องการให้ PDF สามารถเข้าถึงได้โดยมีลำดับการอ่านเอกสาร PDF ที่ถูกต้อง และทำให้แน่ใจว่า PDF มีการติดแท็กไว้อย่างถูกต้องเพื่อให้ผู้ใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอสามารถใช้ได้ รวมถึงทำให้แน่ใจว่า PDF ทั้งหมดมีชื่อที่อธิบายหัวข้อเรื่อง

รายการ

เราต้องการอัปเดตเว็บไซต์เพื่อให้เนื้อหามีการจัดกลุ่มเข้าด้วยกันที่มองเห็นได้ในรายการซึ่งสอดคล้องกับความสัมพันธ์ในโปรแกรมที่ใช้ได้กับผู้ใช้งานโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ตาราง

เราต้องการให้แน่ใจว่าในกรณีที่มีการใช้ตารางบนเว็บไซต์ ตารางเหล่านี้ถูกจัดโครงสร้างไว้อย่างถูกต้อง

เครื่องมือที่ใช้นำทางในเว็บไซต์ (Breadcrumb trail)

เราต้องเปิดใช้งานตัวระบุความคืบหน้าที่ใช้ CSS ในการสื่อสารข้อมูลเพื่อให้ซอฟต์แวร์การอ่านหน้าจอสามารถประกาศได้

โฟกัสบนคีย์บอร์ด

เมื่อมีการใช้ปุ่มแท็บเพื่อเคลื่อนที่ไปมา เราต้องการให้ลำดับของการเคลื่อนที่มีความสอดคล้องตามตรรกะ อย่างไรก็ตาม การทดสอบของเราแสดงให้เห็นว่ามีบางสถานการณ์ที่ลำดับไม่เป็นไปตามที่เราคาดไว้ เรากำลังปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหานี้

ในกรณีที่มีส่วนประกอบเชิงโต้ตอบบนหน้าจอ เราต้องทำให้แน่ใจว่ามีตัวระบุสถานะของโฟกัสที่มองเห็นได้

คีย์บอร์ด

เราอยากให้ระบบโต้ตอบทั้งหมดนั้นสามารถเข้าถึงได้โดยใช้คีย์บอร์ดเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตาม มีบางองค์ประกอบที่ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยใช้เฉพาะคีย์บอร์ด การนำทาง ตาราง และบางปุ่มบนเว็บไซต์ของเรายังไม่สามารถเข้าถึงได้บนคีย์บอร์ด ในการแก้ไขปัญหานี้ เรากำลังปรับปรุงการนำทาง ตาราง และปุ่มต่าง ๆ ขึ้นใหม่เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางใด ๆ บนคีย์บอร์ด

ช่องกาเครื่องหมายที่ถูกซ่อน

มีช่องกาเครื่องหมายที่ได้รับการปรับแต่งและถูกซ่อนอย่างไม่ถูกต้อง

ระบบควบคุมแบบฟอร์ม - ป้ายกำกับและการจัดกลุ่ม

เราต้องทำให้แน่ใจว่าระบบควบคุมแบบฟอร์มทั้งหมดมีป้ายกำกับที่สอดคล้องกันในโปรแกรม โดยข้อมูลที่ถูกป้อนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มมีป้ายกำกับที่ใช้ร่วมกันหรือใช้กันโดยทั่วไป

การกำหนดเวลา

เราต้องการปรับการกำหนดเวลาในการหมดเวลา (Timeout) ในรถเข็นสินค้า เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ทุกรายมีโอกาสที่จะขยายระยะเวลาได้ นอกจากนี้ เรายังต้องการปรับการกำหนดเวลาที่เนื้อหาจะหายไปก่อนที่ผู้ใช้บางรายอาจมีเวลาอ่านให้จบได้

การข้ามบล็อก

เราต้องการแสดงฟีเจอร์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถข้ามบล็อกของเนื้อหาที่ซ้ำซ้อนได้ เช่น การนำทางที่ปรากฏบนทุกเพจ เนื่องจากอาจจะช่วยผู้ใช้บางรายได้ ขณะนี้ยังไม่มีฟีเจอร์เหล่านี้ในผลิตภัณฑ์ แต่เราจะเพิ่มเข้าไป

ชื่อเพจ

เราต้องการให้แน่ใจว่าชื่อเพจทั้งหมดมีคำอธิบาย

โมดอล

เราต้องทำให้แน่ใจว่าโมดอลทั้งหมดของเราสามารถเข้าถึงได้และไม่กีดขวางโฟกัสของผู้ใช้

ลิงก์

เราต้องทำให้แน่ใจว่าลิงก์ทั้งหมดของเรามีป้ายกำกับที่ถูกต้อง มีชื่อที่สามารถเข้าถึงได้ และมีการทำเครื่องหมายที่เหมาะสม

อรรถศาสตร์ในการนำทาง

เรากำลังอัปเดตโครงสร้างการนำทางของเราซึ่งรวมถึงเมนูขนาดใหญ่ เพื่อทำให้แน่ใจว่าโครงสร้างมีป้ายกำกับที่ถูกต้อง

ปุ่มต่าง ๆ - ชื่อที่สามารถเข้าถึงได้

เรากำลังทำให้แน่ใจว่าปุ่มทั้งหมดที่ใช้ไอคอนหรือรูปภาพมีคำอธิบายข้อความอย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นชื่อที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับส่วนประกอบดังกล่าว

ป้ายกำกับที่สร้างความสับสนบนเนื้อหาแบบหมุน

เราต้องทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาแบบหมุนของเรามีป้ายกำกับพร้อมคำอธิบาย

การตัดกันของสี

เราต้องการให้การนำเสนอทุกสิ่งที่เป็นภาพเชิงโต้ตอบมีการตัดกันของสีที่เหมาะสมกับสีพื้นหลังเพื่อสนับสนุนผู้ที่มีความบกพร่องในการมองเห็น อย่างไรก็ตาม กรณีเช่นนี้ก็ไม่ถือเป็นปัญหาสำหรับบางแห่ง ในการแก้ไขปัญหานี้ เรากำลังปรับปรุงรูปแบบการแสดงภาพ

เราต้องการให้การนำเสนอข้อความเป็นภาพมีการตัดกันของสีที่เหมาะสมกับสีพื้นหลัง เพื่อรองรับบุคลากรที่มีข้อบกพร่องในการมองเห็น อย่างไรก็ตาม กรณีเช่นนี้ก็ไม่ถือเป็นปัญหาสำหรับบางแห่ง เพื่อแก้ไขปัญหานี้ เราจะพยายามปรับปรุงรูปแบบการแสดงภาพและค่อย ๆ ลดจนเลิกการใช้ข้อความแทนที่

เนื้อหาบนตัวชี้เมาส์หรือโฟกัส

เราต้องทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาของเรายุบได้โดยง่ายเมื่อนำเสนอผ่านตัวชี้เมาส์

หัวข้อและป้ายกำกับที่ไม่มีคำอธิบาย

เราต้องการให้แน่ใจว่าหัวข้อทั้งหมดของเรามีคำอธิบายหัวข้อเรื่องหรือวัตถุประสงค์ เราต้องทำให้แน่ใจว่าปุ่มต่าง ๆ ของเราระบุวัตถุประสงค์ที่กระชับและไม่คลุมเครือ เพื่อให้โปรแกรมอ่านหน้าจอเข้าใจได้เมื่อถูกนำทางออกไปนอกบริบท

ข้อความแสดงสถานะ (รวมถึงข้อผิดพลาด)

หากข้อความแสดงสถานะปรากฏขึ้น เราต้องการให้มีความชัดเจนสำหรับผู้ใช้ทุกราย ขณะนี้การเขียนโค้ดข้อความไม่ได้มีลักษณะที่ผู้ใช้งานเทคโนโลยีเพื่อการช่วยเหลือบางประเภทจะสังเกตได้ ในการแก้ไขปัญหานี้ เรากำลังพัฒนาวิธีการเขียนโค้ดข้อความของเรา

วิธีที่เราใช้ในการทดสอบผล

การตรวจสอบครั้งนี้ดำเนินการเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 การดำเนินการทดสอบมีการใช้วิธีและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่หลากหลาย


เบราว์เซอร์และเทคโนโลยีเพื่อการช่วยเหลือ (AT) ที่ใช้ร่วมกันบนเดสก์ท็อประบบปฏิบัติการ Windows เวอร์ชัน 11:

 • JAWS 2019 ที่ใช้เบราว์เซอร์ Chrome และ Edge (เวอร์ชัน 104)
 • NVDA 2022.2 ที่ใช้เบราว์เซอร์ Chrome (เวอร์ชัน 104)
 • Dragon Voice Activation v15 ที่ใช้เบราว์เซอร์ Chrome (เวอร์ชัน 104)
 • คีย์บอร์ดที่ใช้เบราว์เซอร์ Chrome (เวอร์ชัน 104)
 • การขยายหน้าจอ (การปรับรูปแบบการนำเสนอเนื้อหา การเว้นระยะห่างของข้อความ) ที่ใช้เบราว์เซอร์ Chrome (เวอร์ชัน 104)
 • Windows Magnifier ที่ใช้เบราว์เซอร์ Chrome (เวอร์ชัน 104)
 • ZoomText ที่ใช้เบราว์เซอร์ Edge (เวอร์ชัน 104)
 • การสลับสีของระบบที่ใช้เบราว์เซอร์ Edge (เวอร์ชัน 104)

เบราว์เซอร์และเทคโนโลยีเพื่อการช่วยเหลือ (AT) ที่ใช้ร่วมกันบนอุปกรณ์มือถือและแท็บเล็ต:

 • VoiceOver บน iOS ที่ใช้เบราว์เซอร์ Safari (เวอร์ชัน 14.1.2)
 • Talk Back / Voice Assistant บน Android ที่ใช้เบราว์เซอร์ Chrome (เวอร์ชัน 104)
 • การขยายหน้าจอบน Android ที่ใช้เบราว์เซอร์ Chrome (เวอร์ชัน 104)
 • Pinch to Zoom บน iOS ที่ใช้เบราว์เซอร์ Safari (เวอร์ชัน 14.1.2)
 • การสลับสีของระบบสำหรับ iOS และ Android ที่ใช้เบราว์เซอร์ Safari (เวอร์ชัน 14.1.2)

ข้อเสนอแนะและข้อมูลการติดต่อ

หากคุณต้องการขอรับการสนับสนุน พบปัญหาที่ไม่ได้ระบุไว้บนหน้านี้ หรือหากคุณเชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเข้าถึง กรุณาติดต่อเราที่ [email protected]

 

เราจะพิจารณาคำขอและติดต่อคุณโดยเร็วที่สุด หากมีคำถามทางเทคนิคทั่วไปใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การทำบัญชีของ Sage กรุณาโทรติดต่อ +44 191 479 5911

 

ข้อเสนอแนะ