search icon
Leadership

คณะกรรมการบริหาร

ผู้นำ

คณะกรรมการบริหาร

บริษัทและกลุ่มบริษัทมีความมุ่งมั่นเพื่อมาตรฐานสูงสุดในการกำกับดูแลองค์กร และคณะกรรมการจะมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

Photo of Andrew Duff, chair

Andrew Duff

ระธาน

Andrew ได้ร่วมเป็นกรรมการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ในฐานะผู้อำนวยการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหาร และเป็นประธานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการสรรหาอีกด้วย

ก่อนหน้านี้ Andrew เคยเป็นประธานของ Severn Trent plc ตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2563 ตลอดจนเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและเป็นสมาชิกคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดชอบและค่าตอบแทนขององค์กรอีกด้วย ล่าสุดเขาเป็นประธาน Elementis plc และคณะกรรมการสรรหาตั้งแต่ 2557 ถึง 2564 Andrew เคยเป็นผู้อำนวยการอิสระระดับอาวุโสและเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของ Wolseley plc ระหว่างปี 2547 ถึง 2556 ตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2552 เขาดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายบริหารของ npower ซึ่งเป็นหัวหน้าการเปลี่ยนแปลงระบบหลังจากที่บริษัทแยกตัวออกจาก National Power ในปี 2543 ปัจจุบัน Andrew ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารของ UK Government Investments Ltd.

Andrew สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและเป็นสมาชิก Energy Institute
Steve Hare, Chief executive officer

Steve Hare

ประธานฝ่ายบริหาร

Steve Hare เข้าร่วมงานกับ Sage ในเดือนมกราคม 2557 ก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งพาร์ทเนอร์ฝ่ายปฏิบัติการและผู้บริหารร่วมของ Portfolio Support Group ใน Apax Partners ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนในบริษัทเอกชนที่เขาเคยทำงานอยู่ในปี 2552 ก่อนหน้านี้ Steve สั่งสมประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการเป็นผู้บริหารส่วนงานฝ่ายการเงินให้กับบริษัทในสหราชอาณาจักร 3 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จนได้เป็นประธานฝ่ายการเงินของ Invensys plc ซึ่งเป็นบริษัท FTSE 100 ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีระดับโลกตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2552 เขาเคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของกลุ่มในระหว่างปี 2547 ถึง 2549 ให้กับ Spectris plc ซึ่งเป็นบริษัท FTSE 250 ที่ผลิตเครื่องมือและระบบควบคุมความเที่ยงตรง และตั้งแต่ปี 2540 ถึง 2546 เขาได้ทำงานให้กับ Marconi PLC โดยทำหน้าที่เป็นประธานฝ่ายการเงินมาตั้งแต่ปี 2544

Steve มีใบรับรองในฐานะนักบัญชีวิชาชีพในปี 2528 กับ Ernst & Whinney ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ EY และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพาณิชยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล

คุณสามารถติดตาม Steve ได้ที่ @SteveHare

Jonathan Howell, Chief financial officer

Jonathan Howell

ประธานฝ่ายการเงิน

Jonathan เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในฐานะผู้อำนวยการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 และทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 จนถึงเดือนธันวาคม 2561 ต่อมาเขาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายการเงินของเราเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 โดยได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษัท Close Brothers Group plc ซึ่งเขาทำหน้าที่มาเป็นเวลา 10 ปี ก่อนหน้านี้ Jonathan เคยดำรงตำแหน่งเดียวกันนี้ที่ London Stock Exchange Group plc มาตั้งแต่ปี 2542 และ Jonathan ยังเคยเป็นผู้อำนวยการที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารของ EMAP plc และประธานกรรมการของ FTSE International ในช่วงเริ่มต้นอาชีพ Jonathan ทำงานอยู่ที่ PwC ซึ่งเขาผ่านการรับรองในฐานะนักบัญชีวิชาชีพ เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารของ Experian plc โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
Sangeeta Anand

Sangeeta Anand

ผู้อำนวยการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหาร

Sangeeta ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 และเป็นสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

Sangeeta มีประสบการณ์ในการเปลี่ยนผ่านกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน และกลยุทธ์สู่ตลาดเพื่อก้าวสู่ระบบคลาวด์ ตลอดจนประสบการณ์ที่แข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ รวมถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ คลาวด์ ซอฟต์แวร์องค์กร บริการแอปพลิเคชัน และ SaaS

เธอเป็นผู้บริหารด้านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ระดับอาวุโสในซิลิคอนวัลเลย์ โดยมีประสบการณ์ครอบคลุมในการเป็นผู้นำ P&L และการเติบโตโดยทำงานร่วมกับบริษัทมากมายทั้งในภาครัฐ บริษัทที่รัฐวิสาหกิจ (PE) เป็นเจ้าของ และสตาร์ทอัพ รวมทั้งเป็นประธานฝ่ายการตลาดของ Alkira Inc (สตาร์ทอัพการสร้างเครือข่าย SaaS รูปแบบใหม่), รองประธานระดับอาวุโสของ F5 Networks Inc (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ), ผู้จัดการทั่วไปและรองประธานบริษัท SafeNet (ส่วนหนึ่งของ Thales Group) และรองประธานของ Cisco Systems Sangeeta สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจจาก Wharton School of Business มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย และจาก Symbiosis Institute of Management ที่เมืองปูเณ ประเทศอินเดีย

Dr John Bates, Independent non-executive director

Dr John Bates

ผู้อำนวยการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหาร

John เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายบริหารของ SER Group Holding GmbH

ก่อนหน้านี้ John บุกเบิกงานวิเคราะห์สตรีมมิ่งในฐานะผู้ร่วมก่อตั้ง ประธาน และประธานฝ่ายเทคโนโลยีของ Apama (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Software AG) เขาผลักดันการพัฒนาการของแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจดิจิทัลในขณะดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและประธานฝ่ายเทคโนโลยีของ Progress Software ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ และเป็นหัวหน้าฝ่ายโซลูชันอุตสาหกรรมและประธานฝ่ายการตลาดของ Software AG ซึ่งจดทะเบียนในแฟรงก์เฟิร์ต และประธานฝ่ายบริหารของ Terracotta, Inc. (บริษัทในเครือของ Software AG) ในฐานะประธานฝ่ายบริหารที่ Plat.One (SAP เข้าซื้อกิจการเมื่อปี 2559) เขาได้ผลักดันการพัฒนาแพลตฟอร์มเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับแอปพลิเคชันระบบอินเทอร์เน็ต นอกจานี้ John ยังเป็นประธานฝ่ายบริหารของ Eggplant Group ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Keysight Technologies Inc. ซึ่งเชี่ยวชาญในระบบอัตโนมัติการทดสอบซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI

John จบปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และเป็นผู้เขียนหนังสือ "Thingalytics: Smart Big Data Analytics for the Internet of Things"

Photo of Jonathan Bewes

Jonathan Bewes

ผู้อำนวยการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหาร

Jonathan Bewes ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 และเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 เขาเป็นรองประธานกรรมการฝ่ายการธนาคารระดับองค์กรและสถาบันในธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ Jonathan ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการอิสระอาวุโสของ Next plc ในเดือนพฤษภาคม 2564 นอกจากนี้ยังเป็นผู้อำนวยการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารและเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย 

Jonathan ผ่านการรับรองในฐานะนักบัญชีวิชาชีพที่ KPMG และทำงานด้านวาณิชธนกิจให้กับ Robert Fleming, UBS และ Bank of America Merrill Lynch นานถึง 25 ปี ในฐานะนายธนาคารอาวุโส เขาเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการของบริษัทในสหราชอาณาจักรและบริษัทต่างประเทศหลายแห่ง เกี่ยวกับประเด็นทางการเงิน กลยุทธ์ และการกำกับดูแลต่าง ๆ Jonathan เป็นนักบัญชีระดับ Fellow ของสถาบันนักบัญชีวิชาชีพของอังกฤษและเวลส์
 

Maggie Chan Jones

กรรมการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหาร

Maggie เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 Maggie มีประสบการณ์อย่างช่ำชองในด้านการตลาดระหว่างประเทศและการสร้างแบรนด์จากการทำงานให้กับบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหลายแห่ง เธอเป็นประธานฝ่ายการตลาดผู้หญิงคนแรกของ SAP ซึ่งรับผิดชอบในการผลักดันความพยายามด้านการตลาดระดับโลกของซอฟต์แวร์ในมากกว่า 180 ประเทศ ภายใต้บทบาทนี้ เธอเป็นผู้นำความพยายามในการปฏิรูปแบรนด์ SAP ซึ่งนำไปสู่การทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับในฐานะแบรนด์ที่มีค่ามากที่สุดแบรนด์หนึ่งของโลก

Maggie ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำทางความคิดของอุตสาหกรรมในภาคส่วนการตลาดและเทคโนโลยี และก่อนหน้านี้เคยได้รับการเสนอชื่อโดย Forbes ให้เป็นหนึ่งใน "ซีเอ็มโอผู้ทรงอิทธิพลที่สุด" ในโลก Maggie เป็นผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Tenshey ซึ่งเป็นบริษัทที่โค้ชผู้บริหารโดยเน้นการใช้งานเทคโนโลยี เพื่อช่วยให้ผู้หญิงก้าวหน้าไปสู่ตำแหน่งในระดับผู้บริหารและคณะกรรมการ ก่อนหน้านี้ Maggie เคยเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารของ Avast plc และในขณะนี้เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารของ Open Systems AG
Photo of Annette Court

Annette Court

กรรมการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหาร

Annette Court ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 และเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อีกทั้งยังเป็นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสรรหา เธอได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานของ WH Smith PLC เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 โดยเธอเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของ WH Smith PLC เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ในฐานะผู้อำนวยการที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารและประธานกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง

ก่อนหน้านี้ Annette เป็นสมาชิกคณะกรรมการของ Admiral Group ตั้งแต่ปี 2555 และเป็นประธานคณะกรรมการตั้งแต่ปี 2560 จนถึงเดือนเมษายน ปี 2566 ระหว่างปี 2556 ถึง 2560 Annette ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารของ Foxtons Group plc บทบาทอื่น ๆ ของเธอก่อนหน้านี้ ได้แก่ ประธานฝ่ายบริหารของ Direct Line Group (เดิมรู้จักกันในชื่อ RBS Insurance) และ Europe General Insurance ของ Zurich Financial Services, กรรมการอิสระอาวุโสของ Jardine Lloyd Thompson Group และสมาชิกคณะกรรมการของ Association of British Insurers (ABI)

Roisin Donnelly

ผู้อำนวยการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหาร

Roisin เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 Roisin นำเอาประสบการณ์ที่ครอบคลุมในด้านลูกค้า การตลาด และการสร้างแบรนด์ ซึ่งเธอได้รับระหว่างที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารเป็นเวลานานอยู่ที่ Procter & Gamble มาให้กับคณะกรรมการ เธอมีประวัติการทำงานอย่างโชกโชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแบบดิจิทัลและข้อมูล อีกทั้งมีความรู้และประสบการณ์ที่สำคัญต่อการพัฒนากลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ในระดับคณะกรรมการ

นอกจากนี้ Roisin ยังเข้ารับบทบาทนี้พร้อมด้วยประสบการณ์การทำงานจริงในคณะผู้บริหารและคณะกรรมการ โดยก่อนหน้านี้เธอเคยเป็นผู้อำนวยการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารให้กับ Just Eat plc, HomeServe Limited และธุรกิจที่มีเอกชนเป็นเจ้าของอีกสองแห่งได้แก่ Holland and Barrett Limited และ Bourne Leisure Limited ปัจจุบัน Roisin ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารให้กับ NatWest Group plc และ Premier Foods plc

Drummond Hall

กรรมการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหาร

Drummond ร่วมเป็นคณะกรรมการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 และเป็นสมาชิกคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน การตรวจสอบบัญชี และคณะกรรมการสรรหา ก่อนหน้านี้ เขาเป็นผู้อำนวยการอิสระอาวุโสของ WH Smith plc และเป็นผู้อำนวยการที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารของ FirstGroup plc จากนั้นจึงดำรงตำแหน่งประธานของ Mitchells & Butlers plc และประธานฝ่ายบริหารให้กับ Dairy Crest Group plc ก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ของ Drummond จะทำงานให้กับ Procter and Gamble, Mars และ PepsiCo

Derek Harding

กรรมการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหาร

Derek Harding ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 และเป็นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 Derek ดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายการเงินให้กับ Spectris plc และเป็นผู้บริหารการเงินระดับอาวุโสหลายตำแหน่ง รวมถึงตำแหน่งประธานฝ่ายการเงินของ Senior plc เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเงินกลุ่มของ Shop Direct และผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของ Wolseley UK เขายังมีประสบการณ์มากมายด้านการเงินและการดำเนินงานในเชิงพาณิชย์ รวมถึงด้านกลยุทธ์ นักลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจนการควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ Derek เป็นนักบัญชีที่ผ่านการรับรองตามกฎหมายจาก PwC

 

ข้อเสนอแนะ