search icon
Leadership

คณะกรรมการบริหาร

ผู้นำ

คณะกรรมการบริหาร

บริษัทและกลุ่มบริษัทมีความมุ่งมั่นเพื่อมาตรฐานสูงสุดในการกำกับดูแลองค์กร และคณะกรรมการจะมีหน้าที่รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

Photo of Andrew Duff, chair

Andrew Duff

ระธาน

Andrew ได้ร่วมเป็นกรรมการในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ในฐานะผู้อำนวยการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหาร และเป็นประธานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการสรรหาอีกด้วย

ก่อนหน้านี้ Andrew เคยเป็นประธานของ Severn Trent plc ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ถึง 2563 ตลอดจนเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและเป็นสมาชิกคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดชอบและค่าตอบแทนขององค์กรอีกด้วย ล่าสุดเขาเป็นประธาน Elementis plc และคณะกรรมการสรรหาตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ถึง 2564 Andrew เคยเป็นผู้อำนวยการอิสระระดับอาวุโสและเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของ Wolseley plc ระหว่าง พ.ศ. 2547 ถึง 2556 ตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2552 เขาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ npower ซึ่งเป็นหัวหน้าการเปลี่ยนแปลงระบบหลังจากที่บริษัทแยกตัวออกจาก National Power ในปี 2543 ปัจจุบัน Andrew ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารของ UK Government Investments Ltd.

Andrew สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและเป็นสมาชิก Energy Institute
Steve Hare, Chief executive officer

Steve Hare

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร

Steve Hare เข้าร่วมงานกับ Sage ในเดือนมกราคม 2557 ก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งพาร์ทเนอร์ฝ่ายปฏิบัติการและผู้บริหารร่วมของ Portfolio Support Group ใน Apax Partners ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนในบริษัทเอกชนที่เขาเคยทำงานอยู่ในปี 2552 โดยก่อนหน้านี้ Steve สั่งสมประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการเป็นผู้บริหารส่วนงานการเงินให้กับบริษัทในสหราชอาณาจักร 3 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จนมาเป็นประธานฝ่ายการเงินสำหรับบริษัท FTSE 100 ที่ชื่อ Invensys plc ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีระดับโลก ตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2552 เขาเคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของกลุ่มในระหว่างปี 2547 ถึง 2549 ให้กับ Spectris plc ซึ่งเป็นบริษัท FTSE 250 ที่ผลิตเครื่องมือและระบบควบคุมความเที่ยงตรง และตั้งแต่ปี 2540 ถึง 2546 เขาได้ทำงานให้กับ Marconi PLC โดยทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินมาตั้งแต่ปี 2544

Steve มีใบรับรองในฐานะนักบัญชีวิชาชีพในปี 2528 กับ Ernst & Whinney ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ EY และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพาณิชยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล

คุณสามารถติดตาม Steve ที่ @SteveHare

Jonathan Howell, Chief financial officer

Jonathan Howell

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

Jonathan Howell เข้าร่วมคณะกรรมการในฐานะผู้อำนวยการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 และทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 จนถึงเดือนธันวาคม 2561 ต่อมาเขาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของเราเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 โดยได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษัท Close Brothers Group plc ซึ่งเขาทำหน้าที่มาเป็นเวลา 10 ปี ซึ่งเขาเคยดำรงตำแหน่งเดียวกันนี้ที่ London Stock Exchange Group plc มาตั้งแต่ปี 2542 และ Jonathan ยังเคยเป็นผู้อำนวยการที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารของ EMAP plc และประธานกรรมการของ FTSE International ในช่วงแรก Jonathan ทำงานที่ PwC ซึ่งเขทำหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีกลาง เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารของ Board of Experian plc โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
Sangeeta Anand

Sangeeta Anand

กรรมการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหาร

Sangeeta ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 และเป็นสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

Sangeeta มีประสบการณ์ในการเปลี่ยนผ่านกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน และกลยุทธ์สู่ตลาดเพื่อก้าวสู่ระบบคลาวด์ ตลอดจนประสบการณ์ที่แข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ รวมถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ คลาวด์ ซอฟต์แวร์องค์กร บริการแอปพลิเคชัน และ SaaS

เธอเป็นผู้บริหารเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ระดับอาวุโสใน Silicon Valley มีประสบการณ์สูงมากในด้าน P&L และทำงานร่วมกับบริษัทมากมายทั้งภาครัฐ สตาร์ทอัพ และบริษัทที่ PE เป็นเจ้าของ รวมทั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ Alkira Inc (สตาร์ทอัพเครือข่ายของ SaaS รูปแบบใหม่), รองประธานระดับอาวุโสของ F5 Networks Inc (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ), ผู้จัดการทั่วไปและรองประธานบริษัท SafeNet (ส่วนหนึ่งของ Thales Group) และรองประธานของ Cisco Systems Sangeeta สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจจากวอร์ตันสคูล มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย และจาก Symbiosis Institute of Management ที่เมืองปูเณ ประเทศอินเดีย
Dr John Bates, Independent non-executive director

ดร. จอห์น เบทส์

กรรมการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหาร

John ร่วมเป็นคณะกรรมการเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายบริหารของ SER Group Holding GmbH

ก่อนหน้านี้ John บุกเบิกงานวิเคราะห์สตรีมมิ่งในฐานะผู้ร่วมก่อตั้ง ประธาน และประธานฝ่ายเทคโนโลยีของ Apama (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Software AG) เขาผลักดันการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจดิจิทัลในขณะดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ Progress Software ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ตลอดจนเป็นหัวหน้าฝ่ายโซลูชันอุตสาหกรรมและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ Software AG ซึ่งจดทะเบียนในแฟรงก์เฟิร์ต และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของ Terracotta, Inc. (บริษัทในเครือของ Software AG) ในฐานะประธานกรรมการบริหารที่ Plat.One (SAP เข้าซื้อกิจการเมื่อปี 2559) เขาได้ผลักดันการพัฒนาแพลตฟอร์มเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับแอปพลิเคชันระบบอินเทอร์เน็ต นอกจานี้ John ยังเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของ Eggplant Group ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Keysight Technologies Inc. ซึ่งเชี่ยวชาญในระบบอัตโนมัติเพื่อการทดสอบซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI

จอห์นจบปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และเป็นผู้เขียนหนังสือ "Thingalytics: Smart Big Data Analytics for the Internet of Things"</p>

Jonathan Bewes

กรรมการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหาร

Jonathan Bewes ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 และเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและดูแลความเสี่ยง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 เขาเป็นรองประธานฝ่ายการธนาคารระดับองค์กรและสถาบันในธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ Jonathan ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระอาวุโสของ Next plc ในเดือนพฤษภาคม 2564 นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารและเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย 

Jonathan ผ่านการรับรองในฐานะนักบัญชีวิชาชีพกับ KPMG และทำงานด้านวาณิชธนกิจกับ Robert Fleming, UBS และ Bank of America Merrill Lynch นานถึง 25 ปี ในฐานะนายธนาคารอาวุโส เขาเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการของบริษัทในสหราชอาณาจักรและบริษัทต่างประเทศหลายแห่ง เกี่ยวกับประเด็นทางการเงิน กลยุทธ์ และการกำกับดูแลต่างๆ Jonathan เป็นนักบัญชีระดับ Fellow ของสถาบันนักบัญชีวิชาชีพของอังกฤษและเวลส์
 

Annette Court

กรรมการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหาร

Annette Court ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ตลอดจนเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและดูแลความเสี่ยง เธอได้เป็นประธานกรรมการของ Admiral Group ตั้งแต่ปี 2560 และเป็นสมาชิกคณะกรรมการตั้งแต่ปี 2555 เธอเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารและประธานกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งของ WH Smith PLC เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565

ระหว่างปี 2556 ถึง 2560 Annette ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารของ Foxtons Group plc และก่อนหน้านี้ยังดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Direct Line Group (ชื่อเดิม RBS Insurance) และ Europe General Insurance for Zurich Financial Services รวมถึงกรรมการอิสระอาวุโสให้กับ Jardine Lloyd Thompson Group และเป็นสมาชิกในคณะกรรมการของ Association of British Insurers (ABI) 

Drummond Hall

กรรมการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหาร

Drummond ร่วมเป็นคณะกรรมการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 และเป็นสมาชิกคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน การตรวจสอบบัญชี และคณะกรรมการสรรหา ก่อนหน้านี้ เขาเป็นกรรมการอิสระอาวุโสของ WH Smith plc และเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารของ FirstGroup plc จากนั้นจึงดำรงตำแหน่งประธานของ Mitchells & Butlers plc และประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้กับ Dairy Crest Group plc ก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ของ Drummond จะทำงานให้กับ Procter and Gamble, Mars และ PepsiCo

Derek Harding

กรรมการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหาร

Derek Harding ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 และเป็นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 Derek ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินให้กับ Spectris plc และเป็นผู้บริหารการเงินระดับอาวุโสหลายตำแหน่ง รวมถึงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Senior plc เป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเงินกลุ่มของ Shop Direct และผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของ Wolseley UK เขายังมีประสบการณ์มากมายด้านการเงินและการดำเนินงานในเชิงพาณิชย์ รวมถึงด้านกลยุทธ์ นักลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจนการควบรวมและการเข้าซื้อกิจการ Derek เป็นผู้สอบบัญชีที่ผ่านการรับรองตามกฎหมายจาก PwC

 

Give Feedback