search icon
Leadership

คณะกรรมการบริหาร

ผู้นำ

คณะกรรมการบริหาร

บริษัทและกลุ่มมุ่งมั่นเพื่อมาตรฐานสูงสุดในการกำกับดูแลองค์กร และคณะกรรมการมีส่วนรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

Sir Donald Brydon CBE

ประธานกรรมการ

Sir Donald เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในเดือนกรกฎาคม 2555 และรับตำแหน่งเป็นประธานกรรมการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2555 นอกจากนี้เขายังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของคณะกรรมการสรรหา  ปัจจุบัน Sir Donald ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของสภามรดกของสภาวิจัยทางการแพทย์ โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้เขาได้เป็นประธานกรรมการของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน รวมถึงเคยเป็นประธานกรรมการของ Royal Mail plc, Smiths Group plc, London Metal Exchange, Amersham plc, Taylor Nelson Sofres plc, ifs School of Finance และ EveryChild นอกจากนี้ เขายังเป็นผู้อำนวยการอิสระอาวุโสที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารของ Allied Domecq plc และ Scottish Power plc 

Donald เคยทำงานกับ Barclays Group ถึง 20 ปี ซึ่งในระหว่างนั้นเขาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานบริหารของ BZW Investment Management รวมถึงตำแหน่งรักษาการประธานบริหาร BZW ตามด้วยการทำงานที่ AXA Group เป็นเวลา 15 ปี นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการและประธานบริหารของ AXA Investment Managers และประธานกรรมการของ AXA Framlington 

Steve Hare

ประธานกรรมการบริหาร

Steve เข้าร่วมกับ Sage ในเดือนมกราคม 2557 ก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งพาร์ทเนอร์ด้านปฏิบัติการและหัวหน้าร่วมของกลุ่มสนับสนุนพอร์ตที่ Apax Partners ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนในบริษัทนอกตลาดที่เขาเข้าทำงานในปี 2552 โดยก่อนหน้านี้เขาสั่งสมประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการเป็นผู้นำส่วนงานการเงินให้กับบริษัทในสหราชอาณาจักร 3 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จนมาเป็นประธานฝ่ายการเงินสำหรับบริษัท FTSE 100 ที่ชื่อ Invensys plc ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีระดับโลก ตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2552 Steve เคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของกลุ่มในระหว่างปี 2547 ถึง 2549 ให้กับ Spectris plc ซึ่งเป็นบริษัท FTSE 250 ที่ผลิตเครื่องมือและควบคุมความเที่ยงตรง และตั้งแต่ปี 2540 ถึง 2546 เขาได้ทำงานให้กับ Marconi PLC โดยทำหน้าที่เป็นประธานฝ่ายการเงินมาตั้งแต่ปี 2544

Steve ผ่านการรับรองในฐานะนักบัญชีวิชาชีพในปี 2528 กับ Ernst & Whinney ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Ernst & Young และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพาณิชยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล

ติดตาม Steve ได้ที่ @SteveHare

Jonathan Howell

ประธานฝ่ายการเงิน

Jonathan เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในฐานะผู้อำนวยการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 และทำหน้าที่ประธานกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 จนถึง เดือนธันวาคม 2561 ภายหลัง Jonathan ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานฝ่ายการเงินของ Sage เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 โดยเมื่อไม่นานมานี้เขาก้าวลงจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการเงินระดับกลุ่มของ Close Brothers Group plc ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ถึง 10 ปี ก่อนหน้านี้เขายังดำรงตำแหน่งเดียวกันนี้ที่ London Stock Exchange Group plc มาตั้งแต่ปี 2542 นอกจากนี้ Jonathan ยังเคยเป็นผู้อำนวยการที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารของ EMAP plc และประธานกรรมการของ FTSE International ในช่วงแรกของชีวิตการทำงาน เขาประจำอยู่ที่ Price Waterhouse ซึ่งผ่านการรับรองในฐานะนักบัญชีวิชาชีพ

Drummond Hall

ผู้อำนวยการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหาร

Drummond เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน การตรวจสอบบัญชี และคณะกรรมการสรรหา ปัจจุบันเขาเป็นผู้อำนวยการอิสระอาวุโสที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารของ WH Smith plc 

ก่อนหน้านี้ Drummond เคยเป็นผู้อำนวยการอิสระอาวุโสที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารของ FirstGroup เลื่อนจากผู้อำนวยการอิสระอาวุโสที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารไปเป็นประธานกรรมการของ Mitchells & Butlers plc และเป็นประธานกรรมการบริหารของ Dairy Crest Group plc โดยก่อนหน้านั้นเขาใช้ช่วงเวลาส่วนใหญ่ของอาชีพในการทำงานที่ Procter and Gamble และ Mars และ PepsiCo 

ดร. จอห์น เบทส์

กรรมการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหาร

จอห์นร่วมเป็นคณะกรรมการเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสรรหา ปัจจุบันเขาเป็นประธานกรรมการบริหารของ Eggplant ซึ่งเชี่ยวชาญในระบบทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI 

จอห์นได้ริเริ่มพื้นที่วิเคราะห์การสตรีมมิ่งในฐานะที่เป็นทั้งผู้ร่วมก่อตั้ง ประธาน และหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีของ Apama (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Software AG) เขาผลักดันการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจดิจิทัลในขณะที่ดำรงตำแหน่งรองประธานบริหารฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและประธานฝ่ายเทคโนโลยีของ Progress Software ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ตลอดจนเป็นประธานฝ่ายเทคโนโลยี Big Data, หัวหน้าฝ่ายโซลูชันด้านอุตสาหกรรม และหัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดของ Software AG ซึ่งจดทะเบียนในแฟรงค์เฟิร์ต ในฐานะประธานกรรมการบริหารของ Plat.One (SAP เข้าซื้อกิจการเมื่อปี 2559) เขาได้ผลักดันให้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับแอปพลิเคชันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Internet of Things 

จอห์นจบปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และเป็นผู้เขียนหนังสือ "Thingalytics: Smart Big Data Analytics for the Internet of Things"</p>

Jonathan Bewes

ผู้อำนวยการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหาร

Jonathan Bewes ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 และเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและดูแลความเสี่ยง ตั้งแต่เมษายน 2560 เขาดำรงตำแหน่งรองประธาน ฝ่ายการธนาคารองค์กรและสถาบันที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด รวมถึงเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร Next plc ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 และยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย

Mr Bewes ผ่านการรับรองในฐานะนักบัญชีวิชาชีพกับ KPMG และใช้เวลา 25 ปีในวาณิชธนกิจโดย Robert Fleming, UBS และ Bank of America Merrill Lynch ในฐานะนายธนาคารอาวุโส เขาเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการของบริษัทในสหราชอาณาจักรและบริษัทต่างประเทศหลายแห่ง เกี่ยวกับประเด็นทางการเงิน กลยุทธ์ และการกำกับดูแลต่าง ๆ Jonathan เป็นนักบัญชีระดับ Fellow ของสถาบันนักบัญชีวิชาชีพของอังกฤษและเวลส์

Annette Court

ผู้อำนวยการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหาร

Annette Court ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 รวมถึงเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบและดูแลความเสี่ยง Ms Court ได้เป็นประธานกรรมการของ Admiral Group ตั้งแต่ปี 2560 และเป็นสมาชิกคณะกรรมการตั้งแต่แต่ปี 2555

ระหว่างปี 2550 ถึง 2553 เธอเป็นประธานกรรมการบริหารของฝ่ายประกันวินาศภัยยุโรปให้กับ Zurich Financial Services  Ms Court เป็นอดีตประธานกรรมการบริหารของ Direct Line Group (เดิมรู้จักในชื่อ RBS Insurance) และเคยเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสมาคมบริษัทประกันภัยอังกฤษ (ABI) เธอยังเคยเป็นผู้อำนวยการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารของ Foxtons Group plc ตั้งแต่สิงหาคม 2556 จนถึงพฤษภาคม 2560

Cath Keers

ผู้อำนวยการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหาร

Cath Keers เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 และเป็นสมาชิกคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน Ms Keers เป็นผู้อำนวยการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารของ TalkTalk Telecom Group plc, Funding Circle Holdings plc และเป็นประธานกรรมการของ Ustwo ซึ่งเป็นสตูดิโอผลิตภัณฑ์ดิจิทัลและเกม

Ms Keers ยังเคยเป็นผู้อำนวยการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารของกลุ่มการไปรษณีย์อังกฤษ, Liverpool Victoria Friendly Society Limited (LV=), และ Home Retail Group Limited Ms Keers เริ่มต้นอาชีพการค้าปลีกกับ Thorn EMI และหลังจากบทบาทด้านการตลาดและการพัฒนาธุรกิจที่ Sky TV, Avon และ Next เธอเข้าทำงานที่ BT Group ในปี 2539 โดยดำรงบทบาทเชิงพาณิชย์หลายตำแหน่ง รวมถึงผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดที่ O2 ประธานกรรมการของ Tesco Mobile และผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าที่ O2