search icon

รู้จัก GDPR ของคุณ

การแบ่งปันข้อความ คือการแบ่งปันความรับผิดชอบ

#คุ้มครองข้อมูล

GDPR คืออะไร?

ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป ("GDPR") เป็นกรอบกฎหมายฉบับใหม่ของยุโรปซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

GDPR มุ่งเน้นที่การคุ้มครอง การเก็บรวบรวม และการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล (กล่าวคือข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล) และบังคับใช้กับบริษัทและองค์กรทุกแห่งในสหภาพยุโรปที่ครอบครองหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (รวมถึงกิจการที่มีเจ้าของคนเดียว) ของประชากรในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ตลอดจนบริษัทนอกสหภาพยุโรปที่จำหน่ายสินค้าและบริการให้กับบุคคลในสหภาพยุโรป หรือผู้ที่ตรวจสอบพฤติกรรมของประชากรในสหภาพยุโรป

ลงทะเบียนเพื่อรับการฝึกอบรม GDPR ทางออนไลน์

GDPR คือหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกับวิธีที่ควรใช้จัดการกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ลงทะเบียนรับการฝึกอบรมทางออนไลน์เพื่อทำความเข้าใจ GDPR ให้ดีขึ้นและขั้นตอนบางส่วนที่ธุรกิจแบบคุณทำได้


"เป็นภาพรวมที่ครอบคลุมอย่างยิ่ง... เรามีความมั่นใจในการเดินหน้ามากขึ้นยิ่งกว่าที่เคย" - Debbie Manning จาก Brodie Planning

ศูนย์ช่วยเหลือเกี่ยวกับ GDPR

เรารวบรวมแหล่งข้อมูลที่จำเป็นสำหรับคุณ เพื่อให้พร้อมสำหรับ GDPR ไว้แล้ว เข้าถึงตัวเลือกคำแนะนำในรูปซอฟต์แวร์ การสัมนาทางเว็บ และการฝึกอบรม รวมถึงการสนับสนุนสำหรับลูกค้าของคุณ

เริ่มต้นด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับ GDPR ฟรีของเรา

Sage จัดทำคำแนะนำเกี่ยวกับ GDPR เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจได้ดีขึ้น

  • คำศัพท์ที่สำคัญ
  • หลักการเบื้องต้น
  • สิ่งที่คุณลงมือทำได้ตอนนี้เลย

เรียนรู้เพิ่มเติมด้วยแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ GDPR ของเรา

อินโฟกราฟิก

อินโฟกราฟิก

คุณสมบัติที่สำคัญของ GDPR

อินโฟกราฟิก

อินโฟกราฟิก

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตลอดทั้งวันทำการ

วิดีโอ

วิดีโอ

GDPR แบบเจาะลึก

เข้าชม Sage Marketplace เพื่อดูเครื่องมือเพิ่มเติมจากพันธมิตรของเรา

กำลังมองหาเครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้องค์กรของคุณสอดคล้องกับพันธกิจ GDPR ใช่หรือไม่? ค้นหาส่วน GDPR ของ Sage Marketplace

คำสัญญาจากเราถึงคุณ

Sage มีทีมโครงการซึ่งให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตาม GDPR และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร Sage


นอกจากนี้ Sage มีการใช้ขั้นตอนการกำกับดูแลที่เข้มงวด เพื่อจัดการกับการปฏิบัติตาม GDPR รวมถึงมีคณะกรรมการกำกับดูแลข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญหลายคน เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจทุกส่วนของเรามีความพร้อมทาง GDPR ตามวันที่มีการบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบทางกฎหมาย GDPR ของ Sage

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อเป็นคำแนะนำทั่วไปเท่านั้น ไม่ควรนำไปใช้สำหรับ หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมาย

เราขอย้ำว่าไม่มีสิ่งใดแทนที่การตรวจสอบอย่างละเอียดหรือมองหาคำแนะนำอย่างมืออาชีพด้วยตนเองสำหรับลูกค้า หากลูกค้าไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลกระทบที่ GDPR มีต่อธุรกิจของตน

เราขอย้ำว่าไม่มีสิ่งใดแทนที่การดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดหรือมองหาคำแนะนำอย่างมืออาชีพด้วยตนเองสำหรับลูกค้า หากลูกค้าไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลกระทบที่ GDPR มีกับธุรกิจของตน

Sage จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับข้อผิดพลาดหรือการละเลย และจะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายสำหรับการสูญเสียธุรกิจหรือการสูญเสียกำไร) ที่เกิดจากสัญญา การละเมิด หรืออีกนัยหนึ่ง จากการใช้หรือไว้วางใจข้อมูลนี้ หรือจากการกระทำหรือการตัดสินใจใด ๆ ที่เป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลนี้