search icon

Sage Advanced BI

Sage Advanced Business Intelligence คือโซลูชันอัจฉริยะด้านธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งผสานรวมเข้ากับ Sage X3 เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสมรรถนะสูงและนักวิเคราะห์ดำเนินการวิเคราะห์และรายงาน รวมทั้งทำการตัดสินใจได้รวดเร็วและดียิ่งขึ้น Sage Advanced Business Intelligence คือโซลูชันอัจฉริยะด้านธุรกิจแบบครอบคลุมสำหรับ Sage X3 ซึ่งมีคลังข้อมูลเฉพาะและการสร้างลูกบาศก์ข้อมูลอัตโนมัติ automated data cubes

สิทธิประโยชน์

 • อำนวยความสะดวกสำหรับการตัดสินใจในทุกระดับของบริษัท
 • การเข้าถึงตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องโดยตรง (ข้อมูลผู้ใช้)
 • การสนับสนุนการตัดสินใจในดำเนินงานเชิงกลยุทธ์
 • การตอบสนอง
 • ความเป็นอิสระของผู้ใช้
 • การบูรณาการโดยตรงของฟังก์ชันนำร่องที่หลากหลายและมุ่งเน้นไปที่ผู้ใช้ปลายทาง
 • การใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่สะดวก: การส่งคำขอ การรายงาน และการวิเคราะห์
 • ความสามารถในการดู/กำหนด/สร้างรายงาน

คุณสมบัติ

 • ฐานข้อมูลเฉพาะ (คลังข้อมูล) ที่มีโครงสร้างที่ครอบคลุมสำหรับการวิเคราะห์เชิงตัดสินใจ
 • การสร้างลูกบาศก์ข้อมูลอัตโนมัติจาก Sage X3
 • ETL ที่ผสานรวมเข้ากับ Sage X3
 • เอกสารที่เตรียมไว้ล่วงหน้า: รายงาน แดชบอร์ด ตัวชี้วัด การแจ้งเตือน
 • กลุ่มเอกสารที่เตรียมไว้ล่วงหน้า: การเงิน การขาย การจัดซื้อ สินค้าคงคลัง การผลิต

ชมการสาธิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบคลาวด์สำหรับธุรกิจจาก Sage

ค้นพบจากประสบการณ์ตรงว่าการจัดการองค์กรธุรกิจสามารถช่วยส่งเสริมความสำเร็จให้กับบริษัทของคุณด้วยการมอบโซลูชันที่ใช้งานง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของคุณได้อย่างไร

Give Feedback