search icon

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

Sage Foundation

การช่วยเหลือชุมชนที่ด้อยโอกาสในทั้งหมด 23 ประเทศที่เราดำเนินการ

Sage Foundation ให้การช่วยเหลือผู้คนหลายหมื่นคนในชุมชนท้องถิ่นของเราผ่านองค์กรการกุศลมากกว่า 1,000 แห่ง เพื่อนร่วมงานทุกคนได้รับเชิญให้อาสาทำงานหรือระดมเงินทุนเพื่อการกุศลตามที่ตนเองสนใจห้าวันต่อปีโดยจะได้รับเงินเดือนตามปกติ 

Sage Foundation ถือเป็นหัวใจสำคัญของ Sage และมีคุณ Steve Hare เป็นประธานกรรมการบริหาร ได้รวบรวมเพื่อนร่วมงานและพันธมิตรให้ร่วมโครงการมูลนิธิเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งเป็นโครงการระดับโลกเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนให้ส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความเท่าเทียมกันทางสังคม 

เพื่อนร่วมงานจากทุกตลาดทั่วโลกจะได้รับการส่งเสริมให้อุทิศตนปีละห้าวันเพื่อทำงานอาสาสมัครและช่วยระดมเงินทุนให้กับองค์กรการกุศลที่ตนเองสนใจ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราได้ลงมือปฏิบัติเพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการขับเคลื่อนนวัตกรรมในกลุ่มคนหนุ่มสาว ผู้หญิง และทหารผ่านศึก โดยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา การพัฒนาฝีมือเรงงาน และการประกอบธุรกิจ 

นอกจากนี้ เรายังภูมิใจที่ได้สร้างวัฒนธรรมแห่งการสนับสนุนที่รวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการในท้องถิ่นอีกด้วย ไม่ว่าจะผลจากเหตุไฟไหม้ป่าในแคลิฟอร์เนีย ภัยแล้งในแอฟริกาใต้ เหตุก่อการร้ายในลอนดอน หรือการขาดแคลนความช่วยเหลือ ณ คลังอาหารในท้องถิ่นอย่างกะทันหันจะเป็นเช่นใดก็ตาม เพื่อนร่วมงานของเราได้รับการส่งเสริมให้ทำงานร่วมกับ Sage Foundation เพื่อยื่นมือเข้าช่วยเหลือ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของเราสอดคล้องกับ 6 ใน 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติดังนี้: การศึกษาสำหรับทุกคน ความเท่าเทียมทางเพศ โอกาสที่ดีในการทำงาน การเติบโตทางเศรษฐกิจ นวัตกรรม และการเป็นพันธมิตรร่วมกันอย่างมีความหมาย

พันธกิจของเรา

เราอยากจะเห็นโลกที่ทุกคนและทุกชุมชนประสบความสำเร็จจากการที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความเท่าเทียมกันทางสังคม หากชุมชนในท้องถิ่นของเราประสบความสำเร็จ เราก็ประสบความสำเร็จด้วย นี่คือวิธีทำธุรกิจที่ถูกต้องสำหรับเรา

พันธกิจของเรา

Sage Foundation มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยการมอบเวลา เงิน ทักษะความรู้ และเทคโนโลยีเพื่อสร้างโอกาสทางสังคม เศรษฐกิจ และการเป็นผู้ประกอบการที่ยั่งยืน ในชุมชนท้องถิ่นของเราทั่วโลก

เวลา 2%

มีการส่งเสริมผู้ร่วมงานของเราให้มีส่วนร่วมการเป็นอาสาสมัคร 5 วันต่อปีในชุมชนท้องถิ่นของตน กิจกรรมของพนักงานมุ่งเน้นที่เยาวชน ภาคส่วนที่ถูกกีดกันทางสังคมและเศรษฐกิจในชุมชนของเรา รวมทั้งการพัฒนาองค์กรและการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม

องค์กรการกุศล 1,000+ แห่ง

Sage Foundation ให้การช่วยเหลือผู้รับผลประโยชน์หลายหมื่นคนทั่วโลกผ่านองค์กรการกุศลมากกว่า 1,000 แห่งด้วยวิธีการที่ไม่เหมือนใคร

ส่วนลดผลิตภัณฑ์

Sage Foundation ขอสนอส่วนลดการสมัครเป็นสมาชิก Sage Business Cloud สำหรับหน่วยงานการกุศล กิจการเพื่อสังคม และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรโดยผ่านทาง NPO Success

การสนับสนุนและการจัดหาเงินทุนจาก Sage Foundation

Sage Foundation มอบเวลา ทรัพยากร และเทคโนโลยีเพื่อให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสามารถช่วยผู้คนให้เข้าถึงศักยภาพที่แท้จริงของตนเองได้มากยิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือเพื่อการเปลี่ยนแปลง เงินทุนสำหรับองค์กรธุรกิจ และการบริจาคใบอนุญาตซอฟต์แวร์

Give Feedback