search icon

Visie en missie

Sage Foundation

We helpen benadeelde gemeenschappen in de 23 landen waar we aanwezig zijn.

De Sage Foundation volgt een uniek 2+2+2-model dat bijdraagt tot een betere toekomst in onze lokale gemeenschappen door opportuniteiten en een duurzame toekomst te bieden.

Onze visie

We dromen van een wereld waarin elk individu en elke gemeenschap kan bloeien dankzij een stabiel economisch klimaat en sociale gelijkheid. Als onze lokale gemeenschappen kunnen bloeien, bloeien wij ook. Zo moet naar onze mening een onderneming werken.

Onze missie

De Sage Foundation wil levens veranderen door tijd, geld, expertise en technologie te investeren om duurzame sociale, economische en zakelijke opportuniteiten te scheppen binnen onze lokale gemeenschappen in de hele wereld.

2% van de tijd

Onze collega's worden aangemoedigd om 5 dagen per jaar vrijwilligerswerk uit te voeren in hun lokale gemeenschappen. Hun activiteiten richten zich voornamelijk tot jongeren, tot sociaal en economisch benadeelde sectoren in onze gemeenschap en tot de ontwikkeling van sociale ondernemingen en ondernemerschap.

2% van de beschikbare kasmiddelen

Sage Foundation biedt beurzen aan die achtergestelde jongeren en mensen om hen sociale, economische en zakelijke opportuniteiten te bieden, evenals beurzen om giften van collega's en geldinzamelingen te evenaren.

2 geschonken licenties

Sage Foundation biedt gratis licenties aan liefdadigheidsorganisaties, sociale ondernemingen en verenigingen zonder winstoogmerk die daarvoor in aanmerking komen volgens ons onlangs gelanceerde programma voor het schenken van software.

Steun en financiering van Sage Foundation

De Sage Foundation biedt tijd, middelen en technologische oplossingen zodat non-profitorganisaties zo veel mogelijk mensen kunnen helpen om hun ware potentieel te bereiken. Leer meer over ons programma Grants for Change, ons ondernemingsfonds en onze schenkingen van softwarelicenties.