search icon

Visie en missie

Sage Foundation

We helpen benadeelde gemeenschappen in de 23 landen waar we aanwezig zijn.

De Sage Foundation steunt tienduizenden mensen in onze lokale gemeenschappen via meer dan 1000 goede doelen. Alle collega's worden aangemoedigd om vijf betaalde vakantiedagen per jaar te gebruiken voor vrijwilligerswerk of om geld in te zamelen voor een goed doel dat hen nauw aan het hart ligt. 

In het hart van Sage, en onder leiding van CEO Steve Hare, verenigt de Sage Foundation collega's en partners in een wereldwijd filantropisch programma rond sociale verandering om zo levens te transformeren en economische stabiliteit en sociale gelijkheid te ondersteunen.

We moedigen onze collega's overal ter wereld aan om vijf betaalde vakantiedagen per jaar te wijden aan goede doelen die hen nauw aan het hart liggen, door middel van vrijwilligerswerk en fondsenwerving.

Meer specifiek ondernemen we acties om jongeren, vrouwen en veteranen meer kansen te bieden om innovatie te stimuleren, dankzij een betere toegang tot onderwijs, de ontwikkeling van het arbeidspotentieel en kennismakingen met het ondernemerschap.

We zijn er ook trots op dat we een cultuur koesteren van snelle en responsieve ondersteuning van lokale behoeften. Of het nu gaat om de nasleep van bosbranden in Californië, droogte in Zuid-Afrika, terroristische incidenten in Londen of een plotseling tekort aan hulp bij een lokale voedselbank, onze collega's worden door de Sage Foundation ondersteund om een handje te helpen. 

Onze strategische doelstellingen zijn afgestemd op zes van de 17 VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling: onderwijs voor iedereen, gendergelijkheid, kansen op waardig werk, economische groei, innovatie en zinvolle partnerschappen.

Onze visie

We dromen van een wereld waarin elk individu en elke gemeenschap kan bloeien dankzij een stabiel economisch klimaat en sociale gelijkheid. Als onze lokale gemeenschappen kunnen bloeien, bloeien wij ook. Zo moet naar onze mening een onderneming werken.

Onze missie

De Sage Foundation wil levens veranderen door tijd, geld, expertise en technologie te investeren om duurzame sociale, economische en zakelijke opportuniteiten te scheppen binnen onze lokale gemeenschappen in de hele wereld.

2% van de tijd

Onze collega's worden aangemoedigd om 5 dagen per jaar vrijwilligerswerk uit te voeren in hun lokale gemeenschappen. Hun activiteiten richten zich voornamelijk tot jongeren, tot sociaal en economisch benadeelde sectoren in onze gemeenschap en tot de ontwikkeling van sociale ondernemingen en ondernemerschap.

>1000 goede doelen

De Sage Foundation steunt tienduizenden mensen wereldwijd via meer dan 1000 goede doelen, dankzij onze unieke aanpak.

Productkortingen

De Sage Foundation biedt via NPO Success kortingen aan op Sage Business Cloud-abonnementen voor ngo's, sociale ondernemingen en non-profitorganisaties die daarvoor in aanmerking komen.

Steun en financiering van Sage Foundation

De Sage Foundation biedt tijd, middelen en technologische oplossingen zodat non-profitorganisaties zo veel mogelijk mensen kunnen helpen om hun ware potentieel te bereiken. Leer meer over ons programma Grants for Change, ons ondernemingsfonds en onze schenkingen van softwarelicenties.

Give Feedback