search icon

Sage X3 Fixed Assets

Sage X3 Fixed Assets

โซลูชัน Sage X3 Fixed Assets ให้การควบคุมที่นอกเหนือจากการดำเนินการด้วยการคำนวณค่าเสื่อมราคาที่ครอบคลุม ดำเนินการติดตามและการพิสูจน์บัญชีสินทรัพย์ การจัดการงานระหว่างก่อสร้างอย่างเต็มรูปแบบ และการรายงานแบบกำหนดเองได้ง่าย Sage X3 Fixed Assets ขจัดข้อกังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎและการตรวจสอบ ด้วยการติดตามกฎหมายภาษีล่าสุดและที่รอดำเนินการโดยอัตโนมัติ รวมถึงการปรับปรุงตามความเหมาะสม คุณจะสามารถจัดการวงจรชีวิตของสินทรัพย์ถาวรในทุกขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจ - ตั้งแต่การจัดหา ไปจนถึงการจำหน่ายออกไป

สิทธิประโยชน์

 • ค่าเสื่อมราคา: การติดตามสินทรัพย์ถาวรที่ง่ายขึ้นด้วยการคำนวณค่าเสื่อมราคาที่ครอบคลุม รวมถึงข้อบังคับของสหรัฐอเมริกาและแคนาดากว่า 300,000 รายการสำหรับธุรกิจ ภาครัฐ และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
 • การติดตาม: จัดการบัญชีสินทรัพย์ถาวรแบบเล่มอย่างละเอียดด้วยกระบวนการกราฟิกทีละขั้นตอนอย่างง่าย ๆ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ทันสมัย
 • การวางแผน: ควบคุมสินทรัพย์ถาวรก่อนจะกลายเป็นสินทรัพย์ถาวรที่มีการจัดการงบประมาณเงินทุนและโครงการระหว่างก่อสร้างที่ยืดหยุ่น
 • การรายงาน(reporting): สร้างรายงานแบบกำหนดเองได้หลากหลายไม่สิ้นสุด รวมถึงแผนภูมิ กราฟ และตัวเลือกการจัดรูปแบบขั้นสูง
 • บริการ: เตรียมและดำเนินการกับบัญชีแบบกำหนดเองได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงบริการระดับมืออาชีพ ตลอดจนการฝึกอบรบความเชี่ยวชาญแบบลงมือปฏิบัติ

คุณสมบัติ

 • การประเมินแบบบูรณาการและการจัดการการเสนอราคา
 • การจัดการโครงการก่อสร้าง
 • การจำลองภาพโครงการ WBS พร้อมรายละเอียดแบบเจาะลึก
 • การจัดการต้นทุนโครงการและการเงิน
 • การจัดการคลังและการจัดซื้อ
 • การจัดการสัญญาและสัญญารับช่วง(sub-contract)
 • การจัดการเอกสาร(document management)
 • การจัดการควบคุมการเปลี่ยนแปลง(change control management)
 • การติดตามบันทึกเวลาทำงาน(timesheet tracking)
 • การจัดการเงินทุนและกระแสเงินสด
 • ทรัพยากรบุคคลแบบบูรณาการและบัญชีเงินเดือน
 • การวิเคราะห์โครงการและดัชนีชี้วัดผลงานด้านอุตสาหกรรม

ชมการสาธิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบคลาวด์สำหรับธุรกิจจาก Sage

ค้นพบจากประสบการณ์ตรงว่าการจัดการองค์กรธุรกิจสามารถช่วยส่งเสริมความสำเร็จให้กับบริษัทของคุณด้วยการมอบโซลูชันที่ใช้งานง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมของคุณได้อย่างไร

ข้อเสนอแนะ