search icon

ระบบและซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจ ERP ที่จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมดูแลได้ทั่วถึง

คุณจะตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ ซึ่งรวมถึงด้านการเงิน ทรัพยากรบุคคล และอื่น ๆ

คุณต้องการระบบการจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น แทนการพึ่งพาระบบ ERP ที่ล้าสมัยและไม่น่าเชื่อถือ

รวมส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจไว้ในที่เดียว และเข้าถึงมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการดำเนินงานของคุณ

นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในช่วงปี พ.ศ. 2503 แนวคิดของระบบ ERP ได้พัฒนาจากเครื่องมือสำหรับวัสดุเป็นระบบสำหรับการจัดการในทุกด้านของธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ระบบ ERP ไม่ได้ครอบคลุมถึงความต้องการของธุรกิจที่กำลังเติบโต. อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ระบบ ERP ไม่ได้ครอบคลุมถึงความต้องการของธุรกิจที่กำลังเติบโต. ในทำนองเดียวกัน อาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าธุรกิจจะให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในระบบ ERP แบบเดิม และระบบเหล่านี้ยากที่จะปรับเปลี่ยน

ชุดซอฟต์แวร์ธุรกิจคืออะไร ?

ชุดซอฟต์แวร์ธุรกิจ คือชุดแอปพลิเคชันหรือผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการในทุก ๆ ด้านของธุรกิจ โดยปกติแล้วเรื่องเหล่านี้ประกอบด้วย : บุคลากร การเงิน การดำเนินการ ข้อมูลลูกค้า การขาย การตลาด และอื่น ๆ ของธุรกิจ ซอฟต์แวร์ประเภทนี้เรียกอีกอย่างว่าระบบ ERP หรือซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม ระบบคลาวด์ธุรกิจของ Sage คือตัวอย่างชุดซอฟต์แวร์และระบบธุรกิจที่ทันสมัย

ระบบการจัดการธุรกิจแตกต่างจากซอฟต์แวร์ ERP ที่ล้าสมัยและมีราคาแพง:

  • ลดค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ของคุณ
  • ช่วยให้ตรวจสอบข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญได้ตามเวลาจริง
  • ปรับให้เข้ากับข้อกำหนดทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงของคุณ
  • มอบประสบการณ์ผู้ใช้ที่ทันสมัยและใช้งานง่ายให้คุณและทีมของคุณ
  • ลดความซับซ้อนด้านการดำเนินงานของคุณในทุกส่วนและช่วยลดค่าใช้จ่าย
  • ช่วยให้คุณและทีมผู้บริหารของคุณมุ่งเน้นด้านการเติบโตทางธุรกิจ

ความแตกต่างระหว่างการจัดการธุรกิจและซอฟต์แวร์ ERP

ซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจเป็นระบบที่ทนทานกว่า ซึ่งประสบผลสำเร็จได้มากกว่าที่ระบบ ERP ทำได้ ไม่ว่าจะอยู่ในระบบคลาวด์หรือในองค์กร ซอฟต์แวร์จะเพิ่มความคล่องตัวให้กระบวนการทางธุรกิจ และปรับปรุงการทำงานร่วมกันสำหรับองค์กรที่ดำเนินงานในหลายประเทศ หรือทำงานร่วมกันทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน การจัดการธุรกิจสามารถแก้ปัญหาที่มักเกี่ยวข้องกับระบบ ERP เช่น มีความยากและราคาแพงในการจัดสร้างและใช้งาน นอกจากนี้ ยังรองรับภาษา สกุลเงิน บริษัท เว็บไซต์ และกฎหมายที่หลากหลาย อีกทั้งช่วยให้แต่ละแผนกหรือประเทศสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางธุรกิจในขณะที่แบ่งปันข้อมูลร่วมกัน สุดท้ายนี้ ระบบมีความยืดหยุ่นพร้อมความสามารถในการเพิ่มระดับเมื่อจำเป็น เช่น การพิจารณาของผู้จัดการบริษัทจัดจำหน่าย ผู้จัดการบริษัทจัดจำหน่ายอาจต้องการเพิ่มระดับระบบการจัดการธุรกิจของตนในช่วงเทศกาลวันหยุด และเพิ่มผู้ใช้เพิ่มเติมที่อยู่ในคลังสินค้าของธุรกิจ หลังจากเทศกาลวันหยุด เมื่อความต้องการลดลง ผู้จัดการท่านนี้สามารถลดระดับระบบการจัดการธุรกิจและลบผู้ใช้ออก

ใช้เวลามุ่งเน้นมากขึ้นกับกิจกรรมที่มีมูลค่าสูงกว่า

ใช้การวิเคราะห์ตามเวลาจริงเพื่อระบุพื้นที่ธุรกิจของคุณที่ให้ผลตอบแทนมากที่สุด ประสบผลสำเร็จมากขึ้นด้วยซอฟต์แวร์การจัดการธุรกิจที่เพิ่มความคล่องตัวให้กระบวนการทางธุรกิจ และปรับปรุงการทำงานร่วมกันทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน

ปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในตลาดได้เร็วขึ้น

ปรับใช้แนวทางเชิงรุกอย่างชาญฉลาดเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญทางธุรกิจ โดยอิงข้อมูลเชิงลึกตามเวลาจริงของสินค้าคงคลังและการเงินของคุณ ร่วมงานกับทีมในหลายประเทศ รองรับภาษา สกุลเงิน บริษัท เว็บไซต์ และกฎหมายที่หลากหลาย

การจัดการองค์กรธุรกิจโดยรวมด้วยระบบคลาวด์ธุรกิจของ Sage

โซลูชันการจัดการธุรกิจที่ใช้งานง่ายของเราปรับเปลี่ยนไปตามกฎและขั้นตอนที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัทคุณ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น การจัดการทุนมนุษย์ CRM สินทรัพย์ถาวร และอีกมากมาย

ระบบ ERP และทรัพยากรการจัดการธุรกิจเพิ่มเติม

การจัดการองค์กรธุรกิจโดยรวมระบบคลาวด์ธุรกิจของ Sage ช่วยให้คุณได้รับการดูแลในทุกด้านของธุรกิจ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ:

ข้อเสนอแนะ