search icon

ซอฟต์แวร์ ERP สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

เตรียมพร้อมสำหรับความต้องในวันพรุ่งนี้เสียตั้งแต่วันนี้ ด้วยโซลูชันที่คุ้มราคาซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อธุรกิจที่กำลังเติบโตโดยเฉพาะ

ทำการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นด้วยระบบ ERP สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ERP ช่วยให้คุณปรับปรุงขั้นตอนการทำงานตามปกติของคุณให้ดีขึ้น รวมทั้งยังช่วยลดต้นทุนและประหยัดเวลาอันมีค่า

ในฐานะผู้สร้างธุรกิจขนาดเล็ก คุณจำเป็นต้องเข้าใจถึงวิธีการวางแผนวันทำงานของคุณ คุณจะสามารถใช้เวลาที่ต้องใช้ในงานประจำวันให้เสร็จสมบูรณ์ เช่น การจัดการกับสินค้าคงคลัง หรือการทำบัญชีเงินเดือน ไปกับการระบุถึงโอกาสในการเติบโตใหม่ๆ ได้

ธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากพึ่งพาโซลูชัน ERP และระบบบัญชีที่ล้าสมัย ซึ่งไม่สามารถรองรับความต้องการทางธุรกิจของตนเองได้อย่างเต็มที่ คุณจำเป็นต้องมีโซลูชัน ERP ที่ตรงกับความต้องการของบริษัทคุณ และปรับเปลี่ยนได้ตามการเติบโตของธุรกิจ


การเลือกระบบ ERP สำหรับธุรกิจขนาดเล็กของคุณ

ก่อนที่จะเลือกซอฟต์แวร์ ERP สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจความต้องการ (และปัญหาที่แท้จริง) ของธุรกิจของคุณ และเข้าใจว่าซอฟต์แวร์ ERP จะช่วยคุณจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร คุณควรพิจารณาถึงผลกระทบของระบบ ERP ที่จะมีต่อกระบวนการทางธุรกิจในแต่ละวัน วิธีการใช้งานระบบ ERP ของพนักงานของคุณตามบทบาทหน้าที่ของพวกเขา และค่าใช้จ่ายโดยรวมที่คาดไว้ รวมถึงกำหนดเวลาต่าง ๆ การมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับความต้องการของบริษัทของคุณ จะช่วยให้คุณเลือกซอฟต์แวร์ ERP สำหรับธุรกิจขนาดเล็กได้ที่ดีที่สุด

ซอฟต์แวร์ ERP สามารถจัดการกับความท้าทายที่ธุรกิจขนาดเล็กเผชิญอยู่ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากต้องต่อสู้กับการที่มีข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันจากส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจ หรือไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินที่เป็นปัจจุบันเมื่อจำเป็นต้องใช้ได้ ปัญหาเหล่านี้อาจส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อบริษัทของคุณและความสามารถของคุณในการคว้าโอกาสใหม่ ๆ ซึ่งจุดนี้เองจึงเป็นสาเหตุที่เราออกแบบซอฟต์แวร์ ERP ที่เป็นนวัตกรรมของเราสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่จะพบว่าซอฟต์แวร์ ERP บนระบบคลาวด์นั้นมีราคาถูกกว่าสำหรับการนำมาใช้ และนำมาใช้งานได้มากกว่าโซลูชันที่ตั้งอยู่ที่ไซต์งานของตนเอง เนื่องจากเป็นลักษณะของรูปแบบการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต (SaaS) อย่างไรก็ตาม ธุรกิจขนาดเล็กเหล่านี้สามารถได้รับบริการที่ดีขึ้นด้วยการพิจารณาโซลูชันการจัดการธุรกิจที่รวมสุดยอดของซอฟต์แวร์ ERP บนระบบคลาวด์และ ERP ที่ตั้งอยู่ที่ไซต์งานของตนเองเข้าไว้ด้วยกัน

ความได้เปรียบของโซลูชัน ERP สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ซอฟต์แวร์ Enterprise Management จาก Sage สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการของคุณ ซึ่งง่ายและเร็วกว่าสำหรับการดำเนินธุรกิจของคุณ

เร็วกว่า

ระบบคลาวด์สำหรับธุรกิจของ Sage เร่งการเติบโตให้กับทุกส่วนของธุรกิจของคุณ รวมถึงการจัดหา การผลิต การขาย และการบริการลูกค้า คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของคุณทั่วโลก

เรียบง่ายขึ้น

ระบบคลาวด์สำหรับธุรกิจของ Sage ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบทบาทหน้าที่ ความต้องการ และขั้นตอนการทำงานของทีมคุณ โดยมอบการเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจอย่างปลอดภัยบนคลาวด์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ และช่วยให้การบริหารจัดการบริษัทของคุณเรียบง่าย

ยืดหยุ่น

คุณสามารถตั้งค่าระบบคลาวด์สำหรับธุรกิจของ Sage ให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมคุณ ยิ่งไปกว่านั้น คุณจะสามารถควบคุมข้อมูลและกลยุทธ์ด้านไอทีของบริษัทได้อย่างสมบูรณ์

เหตุใด ERP จึงล้มเหลว และวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมจะช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กของคุณได้เปรียบคู่แข่งได้อย่างไร

ธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากต้องมีปัญหากับโซลูชันระบบบัญชีเก่าที่ไม่สามารถเติบโตได้ คุณต้องการโซลูชันที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ


ก่อนที่จะเลือกซอฟต์แวร์ ERP สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจความต้องการ (และปัญหาที่แท้จริง) ของธุรกิจของคุณ และเข้าใจว่าซอฟต์แวร์ ERP จะช่วยคุณจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้อย่างไร

ตัวอย่างเช่น คุณมีปัญหากับการที่ข้อมูลจากแผนกต่าง ๆ ไม่สอดคล้องกันเป็นครั้งคราวบ้างหรือไม่ หรือคุณพบว่าการหาข้อมูลทางการเงินที่เป็นปัจจุบันเมื่อต้องการใช้งานเป็นเรื่องยากบ้างหรือไม่ สิ่งเหล่านี้มักเป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งบอกว่าธุรกิจของคุณกำลังเติบโตเกินกว่าซอฟต์แวร์ระบบบัญชีที่ใช้อยู่ อย่างไรก็ตาม การตระหนักว่าธุรกิจขนาดเล็กของคุณพร้อมที่จะใช้งานซอฟต์แวร์ เช่น ERP เป็นเพียงขั้นตอนแรกเท่านั้น

คุณต้องพิจารณางบประมาณของคุณสำหรับการย้ายข้อมูลไปใช้งานบนซอฟต์แวร์ ERP และระยะเวลาที่กระบวนการย้ายข้อมูลนี้จะใช้ และคุณยังต้องพิจารณาด้วยว่า บริษัทของคุณต้องการโซลูชันบนระบบคลาวด์ ที่ตั้งอยู่ที่ไซต์งานของตนเอง หรือที่ดีที่สุดตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานนั้น ๆ แน่นอนว่าการหาโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณนั้นไม่ได้เป็นเรื่องง่ายๆ เนื่องจากคำตอบขึ้นอยู่กับขนาดและขอบเขตธุรกิจของคุณ


ERP มีความหมายอย่างไรต่อธุรกิจขนาดเล็ก

ในธุรกิจขนาดเล็กที่เติบโตอย่างรวดเร็วนั้น บางครั้งผู้จัดการอาจมองไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในธุรกิจทุกๆ ด้านของตนเอง ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจไม่รู้ว่าธุรกิจของตนเองมีหรือต้องการสินค้าคงคลังมากน้อยเพียงใด การมี ERP จึงหมายถึงการที่เจ้าของและผู้จัดการสามารถเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆ ด้านของธุรกิจ ซึ่งรวมถึง: การดำเนินการในส่วนการบริหารและการดำเนินงาน ทรัพยากรบุคคล การจัดซื้อ การผลิต คลังสินค้า การขายและการตลาด รวมถึงการบริการลูกค้าและอื่นๆ อีกมากมาย


เหตุใด ERP จึงล้มเหลว

เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการใช้งานโซลูชันซอฟต์แวร์ ERP ให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องรวบรวมความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด และวางแผนโครงการล่วงหน้าอย่างรอบคอบ หากพวกเขาต้องการเห็น ROI

ชื่อเสียงของซอฟต์แวร์ ERP สำหรับปัญหาในการใช้งาน ราคาที่แพง และความยากในการใช้งานนั้นทำให้ธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากพร้อมที่จะชะลอการใช้งานระบบนี้ออกไปก่อน ยิ่งไปกว่านั้น โครงการ ERP หลายโครงการต้องล้มเหลวเนื่องจากผู้จัดการธุรกิจขนาดเล็กไม่ได้พิจารณาถึง:

  • วิธีที่ ERP จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการทางธุรกิจประจำวัน
  • วิธีการใช้งานซอฟต์แวร์ ERP ของคนในบริษัทตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
  • ค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างระบบ ERP ตั้งแต่ต้นจนจบ
  • เวลาที่ต้องใช้ในการดำเนินการจัดสร้างโซลูชัน

ธุรกิจขนาดเล็กส่วนใหญ่จะพบว่าซอฟต์แวร์ ERP บนระบบคลาวด์นั้นมีราคาถูกกว่าสำหรับการนำมาใช้ และนำมาใช้งานได้มากกว่าโซลูชันที่ตั้งอยู่ที่ไซต์งานของตนเอง เนื่องจากเป็นลักษณะของรูปแบบการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ต (SaaS) อย่างไรก็ตาม ธุรกิจขนาดเล็กเหล่านี้สามารถได้รับบริการที่ดีขึ้นด้วยการพิจารณาโซลูชันที่รวมสุดยอดของซอฟต์แวร์ ERP บนระบบคลาวด์และ ERP ที่ตั้งอยู่ที่ไซต์งานของตนเองเข้าไว้ด้วยกัน

ข่าวดีก็คือ โซลูชัน ERP นั้นมีราคาไม่แพง ยืดหยุ่น และใช้งานง่าย และจะช่วยให้คุณและธุรกิจขนาดเล็กของคุณทำงานได้แตกต่างไปจากเดิม

ข้อเสนอแนะ