search icon

Toegankelijkheidsverklaring voor Sage X3

Versie 1.1 - Bijgewerkt op 5 november 2020

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op Sage Business Cloud X3, Enterprise Management ERP-software (Enterprise Resource Planning) voor bedrijfsleiders van middelgrote en grote bedrijven - lees meer op de Sage Business Cloud X3-website.

We willen dat zo veel mogelijk mensen Sage X3 kunnen gebruiken. Dat betekent onder meer het volgende:

 • U moet het webproduct kunnen gebruiken op tablets in landschapsmodus (horizontaal gedraaid), en op grotere schermen, zonder horizontaal door de pagina te moeten scrollen. (Er zijn aparte mobiele apps beschikbaar waarvoor een specifieke toegankelijkheidsverklaring geldt.) U moet kunnen navigeren met behulp van consistente menu's, een visuele proceskaart, door te zoeken op functie of door een functiecode in te voeren. U moet kunnen inzoomen tot 200% of de lettergrootte en regelafstand kunnen veranderen zonder dat de tekst buiten het scherm loopt. U moet het product grotendeels kunnen beluisteren met behulp van een schermlezer (zoals VoiceOver).
 • We hebben de productteksten zo begrijpelijk mogelijk gemaakt.
 • U moet de zoekfunctie kunnen gebruiken om snel inhoud te raadplegen.
 • Personen met een visuele beperking moeten een visueel thema met hoog contrast kunnen gebruiken dat beschikbaar is onder 'Instellingen'.

Op AbilityNet vindt u tips om uw apparaat gebruiksvriendelijker te maken als u een beperking hebt.

Belangrijke opmerkingen:

 • Momenteel wordt de technologie bijgewerkt waarop Sage X3 is gebouwd. We zullen daarbij een betere ondersteuning bieden voor toegankelijkheid, maar niet alle functies kunnen deze technologie al gebruiken.
 • Sage X3 is in hoge mate aanpasbaar, ook door externe ontwikkelaars. De manier waarin Sage X3 bij u is geïmplementeerd, kan afwijken van deze verklaring.

De mate waarin dit product toegankelijk is

We weten dat enkele onderdelen van dit product niet volledig toegankelijk zijn.

 • Als u het webproduct op tablets gebruikt in portretmodus (verticaal gedraaid) of op kleinere schermen, zoals op smartphones, dan zult u horizontaal moeten scrollen om alle inhoud te kunnen bekijken.
 • Bij het bewerken van bepaalde inhoud in tabellen met het toetsenbord kan het soms gebeuren dat gebruikers vastlopen en niet kunnen doorgaan.
 • Mogelijk kunt u moeilijk interageren met bepaalde pagina's als u alleen een toetsenbord gebruikt.
 • Als u de tabtoets gebruikt om op de pagina's te navigeren, dan is de volgorde van de bewegingen soms ongebruikelijk.
 • Als u een schermlezer gebruikt, dan wordt u mogelijk niet geïnformeerd over foutmeldingen.
 • Foutmeldingen bieden mogelijk geen suggesties over hoe de fout kan worden opgelost.
 • Sommige teksten worden mogelijk in laag contrast weergegeven tegenover de achtergrond.

Er zijn nog enkele andere verbeteringen die we zouden kunnen doorvoeren in onze code om het product zo goed mogelijk te laten functioneren voor iedereen.

Feedback en contactgegevens

Als u ondersteuning nodig hebt of problemen ervaart die niet worden vermeld op deze pagina, of als u denkt dat we niet voldoen aan de vereisten voor toegankelijkheid, neem dan contact met ons op:

We bekijken al uw vragen en nemen zo snel mogelijk contact met u op.

 

Technische informatie over toegankelijkheid

Vanwege de hieronder vermelde afwijkingen is Sage Business Cloud Accounting gedeeltelijk compatibel met de 2.1 AA-norm van de 'Richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent' (WCAG).

Niet-naleving van de richtlijnen voor toegankelijkheid

De hieronder vermelde inhoud is om de volgende redenen niet toegankelijk.

Niet-tekstuele inhoud

We zouden graag voor alle betekenisvolle objecten op een pagina een tekstalternatief hebben. Soms zijn tekstalternatieven echter niet beschikbaar, niet eenvoudig te begrijpen of komen ze niet overeen met de visueel getoonde inhoud. We werken aan een oplossing door oudere code te vervangen en geïdentificeerde bugs op te lossen.

WCAG-referentie 1.1.1

Informatie en verbanden

We zouden er graag voor zorgen dat informatie en verbanden die door een visuele lay-out worden verduidelijkt, ook helder zijn voor personen die ondersteunende technologieën gebruiken. Titels worden echter niet correct gemarkeerd in de code. We evalueren onze code om dit te verbeteren.

WCAG-referentie 1.3.1

Betekenisvolle sequenties

Als de volgorde van de inhoud op een pagina belangrijk is, dan zorgen we ervoor dat de volgorde behouden blijft voor gebruikers van ondersteunende technologieën, zoals schermlezers. Als CSS is uitgeschakeld, dan kan sommige inhoud door schermlezers in de verkeerde volgorde worden gelezen. Deze elementen zullen we corrigeren.

WCAG-referentie 1.3.2

Identificeren van het doel van de invoer

We gebruiken ARIA-landmarks om paginaregio's te identificeren, maar mogelijk ontbreken er enkele. We doen ons best om ervoor te zorgen dat we vanaf nu consistent gebruikmaken van ARIA-landmarks.

WCAG-referentie 1.3.5

Contrast (minimum)

We willen tekst visueel presenteren met voldoende contrast tegenover de achtergrondkleuren om personen met een visuele beperking te helpen. Op sommige plaatsen is dat echter niet het geval. Om dat op te lossen, werken we aan een verbeterde visuele stijl en faseren we placeholderteksten uit.

WCAG-referentie 1.4.3

Toetsenbord

We willen alle interactieve elementen toegankelijk maken met alleen een toetsenbord. Op sommige pagina's kan het echter moeilijk zijn om alleen met een toetsenbord te navigeren. We willen gebruikers in de toekomst hun eigen sneltoetsen laten instellen om dit te verbeteren.

WCAG-referentie 2.1.1

Geen toetsenbordvallen

We willen situaties vermijden waarbij u kunt vastlopen als u het product gebruikt met alleen een toetsenbord. Op dit moment kunnen gebruikers een tabel verlaten met de Escape-toets, maar dat kunnen ze niet op voorhand weten. In de toekomst zullen we onze tabellen heropbouwen om dit op te lossen.

WCAG-referentie 2.1.2

Mechanisme om blokken te negeren

We willen graag functies aanbieden in de code waarmee gebruikers herhaalde blokken met inhoud kunnen overslaan, bijvoorbeeld navigatie die op elke pagina verschijnt, want dat kan sommige gebruikers helpen. Deze functies zijn momenteel niet aanwezig in het product, maar we gaan ze wel toevoegen.

WCAG-referentie 2.4.1

Titels en labels

We gebruiken beknopte en betekenisvolle beschrijvende titels, maar soms ontbreken deze of zijn ze onduidelijk. Soms is er slechts één label voor verschillende velden, of worden alleen-lezenvelden gebruikt als labels. We zullen deze gevallen oplossen als we pagina's bijwerken of vervangen.

WCAG-referentie 2.4.6

Taal van de pagina

We willen de taal van elke pagina instellen in de code, zodat de inhoud altijd correct wordt weergegeven. Die code is momenteel niet aanwezig in het product, maar we zijn van plan om deze toe te voegen.

WCAG-referentie 3.1.1

Over de invoer

Gebruikers kunnen situaties ervaren waarbij interacties met items leiden tot onverwacht gedrag. We werken aan een oplossing voor deze situaties.

WCAG-referentie 3.2.2

Foutsuggesties

We willen dat mensen waar mogelijk gepaste suggesties krijgen voor het herstellen van een fout. Sommige foutmeldingen zijn echter te algemeen geformuleerd, en vele bevatten geen specifieke suggesties voor herstel. We zullen de inhoud van onze foutmeldingen evalueren.

WCAG-referentie 3.3.3

Naam, rol, waarde

We willen dat elk veld op de pagina een bijpassend label heeft in de code, maar in sommige situaties is dat niet het geval (bijvoorbeeld bij selectievakjes die de rijselectie aangeven in tabellen, of bij velden in tabellen). Om dat op te lossen, werken we de manier van coderen voor dergelijke elementen bij.

We willen ook dat alle pictogrammen tekstbeschrijvingen hebben in de code, zodat het voor alle gebruikers duidelijk is waarvoor ze dienen. We hebben er enkele gevonden die geen beschrijvingen hebben, en deze staan op de planning om te worden bijgewerkt.

WCAG-referentie 4.1.2

Onevenredige belasting

Reflow

Het webproduct kan op tablets worden gebruikt in landschapsmodus (horizontaal gedraaid), en op grotere schermen, zonder horizontaal door de pagina te moeten scrollen. (Er zijn aparte mobiele apps beschikbaar waarvoor een specifieke toegankelijkheidsverklaring geldt.)

Als u het product echter op tablets gebruikt in portretmodus (verticaal gedraaid) of op kleinere schermen, zoals op smartphones, dan zult u horizontaal moeten scrollen om alle inhoud te kunnen bekijken.

Alle productpagina's zouden moeten worden bijgewerkt, ook pagina's met grote gegevenstabellen. Dit zou duur zijn, het is vaak moeilijk om responsieve varianten van grote tabellen te maken zonder dat ze betekenis verliezen, en sommige WCAG-adviezen suggereren dat een uitzondering voor 'inhoud die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereist' acceptabel is.

We denken dat het aanbieden van ondersteuning voor kleinere schermen een onevenredige belasting zou vormen in het kader van de regelgeving over toegankelijkheid. We zullen dit regelmatig verder evalueren.

WCAG-referentie 1.4.1

Oude X3-pagina's

Sage X3 is een complex product met meer dan 3000 functies, die allemaal hun eigen pagina of pagina's hebben.

We denken dat het oplossen van al de bovenstaande problemen in alle bestaande X3-pagina's die zullen worden vervangen een onredelijke belasting zou vormen in het kader van de regelgeving over toegankelijkheid. We zullen dit regelmatig verder evalueren.

De technologie waarop Sage X3 is gebouwd, wordt echter voortdurend bijgewerkt, en we zullen optimale verbeteringen doorvoeren als dat mogelijk is en voor zover dit in het belang is van onze gebruikers.

Hoe we dit product hebben getest

 • De meest recente test voor dit product gebeurde in juli 2019. Deze test werd intern uitgevoerd door medewerkers van Sage.
 • Het product bevat duizenden pagina's, maar die zijn op dezelfde technologie en sjablonen gebouwd. We hebben een representatieve steekproef van pagina's in de primaire navigatie van het product getest.
 • We hebben geen add-ons of extensies getest, en ook geen externe implementaties, implementaties door partners of ondersteuningsinhoud.
 • Hoewel het product beschikbaar is in verschillende landen en de gebruikersinterface grotendeels dezelfde is, hebben we specifiek de versie voor het Verenigd Koninkrijk getest.
 • De testen werden uitgevoerd met Chrome, versie 79.0.3945.130 op Mac OS, en met VoiceOver inbegrepen op Mac OS 10.14 (Mojave).

Feedback