search icon
Leadership

ทีมผู้นำของ Sage

ผู้นำ

ทีมผู้นำของ Sage

สมาชิกทีมผู้นำที่เป็นคณะกรรมการบริหารจะมี (ExCo) ระบุไว้หลังตำแหน่ง

Steve Hare

ประธานฝ่ายบริหาร (ExCo)

Steve Hare เข้าร่วมงานกับ Sage ในเดือนมกราคม 2557 ก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งพาร์ทเนอร์ฝ่ายปฏิบัติการและผู้บริหารร่วมของ Portfolio Support Group ใน Apax Partners ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนในบริษัทเอกชนที่เขาเคยทำงานอยู่ในปี 2552 โดยก่อนหน้านี้ Steve สั่งสมประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการเป็นผู้บริหารส่วนงานการเงินให้กับบริษัทในสหราชอาณาจักร 3 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จนมาเป็นประธานฝ่ายการเงินสำหรับบริษัท FTSE 100 ที่ชื่อ Invensys plc ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีระดับโลก ตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2552 เขาเคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของกลุ่มในระหว่างปี 2547 ถึง 2549 ให้กับ Spectris plc ซึ่งเป็นบริษัท FTSE 250 ที่ผลิตเครื่องมือและระบบควบคุมความเที่ยงตรง และตั้งแต่ปี 2540 ถึง 2546 เขาได้ทำงานให้กับ Marconi PLC โดยทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินมาตั้งแต่ปี 2544

 

Steve มีใบรับรองในฐานะนักบัญชีวิชาชีพในปี 2528 กับ Ernst & Whinney ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ EY และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพาณิชยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล

 

คุณสามารถติดตาม Steve Hare ได้ทาง Twitter ที่ @SteveHare

 

Jonathan Howell

ประธานฝ่ายการเงิน (ExCo)

Jonathan Howell เข้าร่วมคณะกรรมการในฐานะผู้อำนวยการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 และทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 จนถึงเดือนธันวาคม 2561 ต่อมาเขาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของเราเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 โดยได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของกลุ่มบริษัท Close Brothers Group plc ซึ่งเขาทำหน้าที่มาเป็นเวลา 10 ปี ซึ่งเขาเคยดำรงตำแหน่งเดียวกันนี้ที่ London Stock Exchange Group plc มาตั้งแต่ปี 2542 และ Jonathan ยังเคยเป็นผู้อำนวยการที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารของ EMAP plc และประธานกรรมการของ FTSE International ในช่วงแรก Jonathan ทำงานที่ PwC ซึ่งเขทำหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีกลาง เขาถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารของ Board of Experian plc โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

เดิร์ค บลีเคอร์

ประธานฝ่ายพัฒนาองค์กร (ExCo)

เดิร์ครับผิดชอบด้านการลดความซับซ้อนของกลุ่มงาน การควบรวมและการซื้อกิจการ รวมถึงการวางแผนธุรกิจ ในฐานะประธานฝ่ายพัฒนาองค์กร เขาจะทำหน้าที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อให้บริษัท SaaS มีความโดดเด่นและเติบโตมากยิ่งขึ้น เดิร์คเข้าร่วมงานกับ Sage ในปี 2014 และเป็นผู้บริหารฝ่ายพัฒนาองค์กรและฝ่ายเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ของบริษัท ก่อนหน้านี้ Derk รับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรประจำยุโรปกับบริษัท Danaher และตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการกับบริษัท HgCapital

คุณสามารถติดตามเดิร์คได้ทาง Twitter ที่ @BleekerDerk

Vicki Bradin

ที่ปรึกษาทั่วไปและเลขาธิการบริษัท (ExCo)

Vicki Bradin ร่วมทำงานกับ Sage ในปี 2559 หลังจากเคยทำงานใน Misys อดีตบริษัทซอฟต์แวร์ FTSE 250 (ปัจจุบันคือ Finastra) ในตำแหน่งรองที่ปรึกษาทั่วไป บทบาทของ Vicki ใน Misys คือ รับผิดชอบด้านการควบรวมและการซื้อกิจการ การฟ้องร้องคดี ความเสี่ยง IP และอีกมากมาย

หลังจากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยน็อตติงแฮม Vicki ผ่านการรับรองในฐานะทนายความที่ปรึกษาในกรุงลอนดอน ในช่วงแรกของชีวิตการทำงาน Vicki เป็นทนายความประจำบริษัทกฎหมายระดับโลกและสำนักงานกฎหมายชั้นนำ ก่อนที่จะย้ายไปทำงานภายในองค์กรในบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่และบริษัทจำกัดมหาชนในสหราชอาณาจักร โดยช่วยขยายและปฏิรูปธุรกิจพร้อมจัดการความเสี่ยงด้านระเบียบข้อบังคับและการฟ้องร้องคดี 

คุณสามารถติดตาม Vicki Bradin ได้ทาง Twitter ที่ @vickibradin

Amanda Cusdin

ประธานฝ่ายบุคคล (ExCo)

Amanda Cusdin เข้าดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายบุคคลในเดือนกันยายน 2561 ทำหน้าที่ชั่วคราวในเดือนตุลาคม 2560 เธอเข้าร่วม Sage ในเดือนมีนาคม 2558 โดยการเป็นผู้บริหารคนแรกที่ปฏิรูประบบบุคลากรในฝ่ายงานของ Sage Function และต่อมาทำหน้าที่รองประธานพันธมิตรธุรกิจฝ่ายบุคคล นำทีมผู้ชำนาญการทั่วไปในระดับภูมิภาคและฝ่ายงานของ Sage ทั้งหมด

และ Amanda ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนบุคลากรทั่วโลกของเรา มีหน้าที่บริหารกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนและกลยุทธ์ทางสังคมของ Sage Sage มีเป้าหมายที่จะใช้เวลา เทคโนโลยี และประสบการณ์ในการรับมือกับความไม่เท่าเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจ สนับสนุนธุรกิจใหม่ๆ ที่มีความหลากหลายและยั่งยืน ตลอดจนรับมือกับวิกฤติด้านสภาพอากาศ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ Sage Foundation เราได้สละวันทำงาน 30,000 วันเพื่อทำกิจกรรมอาสาสมัครในปี 2022 และเรามุ่งมั่นที่จะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2040 ในการปฏิบัติงานและห่วงโซ่อุปทานของเรา โดยมีกระบวนการชั่วคราวเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนให้ได้ 50% ภายในปี 2030

Amanda มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคล 18 ปีในองค์กร FTSE ระดับโลกหลายแห่ง รวมถึงธุรกิจด้านการผลิต วิศวกรรม และโครงการ โดยเธอมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนผู้นำบริหารเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูป ในช่วงชีวิตการทำงานจนถึงปัจจุบัน Amanda ได้สร้างประสบการณ์ที่กว้างขวางในอเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา เอเชีย และยุโรป Amanda เคยทำหน้าที่เป็นผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลในทุกด้าน โดยเฉพาะการควบรวมและการซื้อกิจการ รวมทั้งการเติบโตในภูมิภาคใหม่ๆ การทำงานข้ามวัฒนธรรม และการจัดการองค์กรแบบเมทริกซ์ นอกจากนี้ Amanda ยังเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้มีความสามารถไปสู่ระดับบริหาร

Amanda ชอบงานพัฒนาความสามารถและความเป็นผู้นำ รวมถึงการสร้างองค์กรที่ครอบคลุมและส่งเสริมความหลากหลายอย่างแท้จริง เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอร์วิก และปริญญาโทด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

คุณสามารถติดตาม Amanda ได้ทาง Twitter ที่ @AmandaCusdinHR

Sue Goble

ประธานฝ่ายความสำเร็จของลูกค้า (ExCo)

บทบาทหน้าที่ของ Sue Goble ที่ Sage คือ ทำการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีกลยุทธ์และปราศจากข้อบกพร่อง Sue ทำงานใกล้ชิดกับกรรมการผู้จัดการระดับประเทศ โดยจะวางกลยุทธ์และแนวทางบริหารเพื่อการบริการลูกค้าและความสำเร็จของลูกค้าทั่วโลก ก่อนหน้านี้ Sue เคยรับผิดชอบในฝ่ายปฏิบัติการทางธุรกิจ โดยจัดทำโครงการสำคัญๆ ซึ่งประสบความสำเร็จในองค์กรอย่างมาก Sue เคยทำหน้าที่ที่โดดเด่นในหลายบริษัทเกี่ยวกับระบบคลาวด์ รวมถึงเคยเป็นประธานกรรมการบริหารฝ่ายคลาวด์ของ Iris Software Group, ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการต่างประเทศของ Bluewolf ซึ่งเป็นธุรกิจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบคลาวด์ และบทบาทหน้าที่ระดับอาวุโสที่ Salesforce และ Siebel

คุณสามารถติดตาม Sue Goble ได้ทาง Twitter ที่ @suegoble

Aaron Harris

Aaron Harris

ประธานฝ่ายเทคโนโลยี (ExCo)

Aaron Harris รับผิดชอบด้านกลยุทธ์เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ของ Sage เขามีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงมากกว่า 20 ปีในแอปพลิเคชันทางธุรกิจและกลยุทธ์การพัฒนาซอฟต์แวร์

ก่อนหน้านี้ Aaron เป็นผู้นำการก่อตั้ง Sage Intacct ซึ่ง Sage ได้เข้าซื้อกิจการในปี 2560 โดยทำหน้าที่เป็นผู้บริหารวิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์และทิศทางเทคโนโลยีของบริษัท ทำให้ Sage Intacct เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมในโซลูชันการจัดการทางการเงินบนระบบคลาวด์

คุณสามารถติดตาม Aaron Harris ได้ทาง Twitter ที่ @AaronRHarris

Cath Keers

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (ExCo)

Cath Keers เข้าร่วมใน Sage Board เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ในตำแหน่งผู้อำนวยการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหาร จากนั้นทำหน้าที่ผู้อำนวยการไม่อิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหาร ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2563 ถึงเดือนมิถุนายน ปี 2563

ต่อมา Cath ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด รับผิดชอบงานกลยุทธ์และการกำกับดูแลสากลในด้านการตลาดทั้งหมดของ Sage ซึ่งรวมถึงแบรนด์ การสื่อสาร กิจกรรม ช่องทางดิจิทัล และปฏิบัติการทางการตลาด ก่อนหน้านี้เธอเคยเป็นผู้บริหารอาวุโสในหลายตำแหน่งที่ BT Group, O2 และเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของ Tesco Mobile  

ประสบการณ์สำหรับบทบาทที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารของ Cath รวมถึงบทบาทในฐานะที่ปรึกษาที่ TalkTalk, Bupa, Funding Circle Holdings plc และบริษัทที่มีขนาดเล็กกว่ารวมถึง Ustwo และ Trusted House Sitters
 
Lee Perkins

Lee Perkins

ประธานฝ่ายปฏิบัติการ (ExCo)

Lee Perkins เป็นผู้บริหารค์กรด้านธุรกิจระหว่างประเทศและผลิตภัณฑ์ระดับโลกของเรา เช่น การตลาดผลิตภัณฑ์ การจัดการผลิตภัณฑ์ และวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ Lee กลับเข้ามาทำงานที่ Sage ในช่วงต้นปี 2561 หลังจากที่เคยทำงานกับ Sage ครั้งแรกเมื่อปี 2554 ทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ถึงช่วงต้นปี 2559

Lee มีประสบการณ์ด้านการค้าและการจัดการทั่วไปมากกว่า 20 ปีในธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน โดยล่าสุดดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของ Metronet ก่อนที่จะเข้าทำงานกับ Sage ในหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารของ Tech Data และ Computacenter

คุณสามารถติดตาม Lee Perkins ได้บน Twitter ที่ @_leeperkins

Walid Abu-Hadba

ประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์
 
Walid Abu-Hadba เข้าร่วมงานกับ Sage ในเดือนพฤษภาคม 2564 โดยก่อนหน้านี้ เขาใช้เวลา 20 ปีทำงานที่ Microsoft ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งรองประธานบริษัท รับผิดชอบกลุ่มผู้พัฒนาและการเปลี่ยนลูกค้าให้กลายเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนแพลตฟอร์ม ก่อนที่จะร่วมงานกับ ANSYS INC ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ ล่าสุดเขาเคยดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสของ Oracle Developer Tools นอกจากนี้ เขายังเคยเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการอาวุโสอีกหลายตำแหน่งในภาคเทคโนโลยีและสิทธิบัตรในด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อีกด้วย
 
Walid มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและทักษะด้านความเป็นผู้นำมากมาย เขาต้องการขับเคลื่อนกลยุทธ์และการสร้างโซลูชันต่างๆ ที่จับต้องได้และให้ความสำคัญกับลูกค้า 
 

Stanimira Koleva

รองประธานบริหารฝ่ายตลาดต่างประเทศ

Stanimira Koleva เข้าร่วมกับ Sage ในเดือนมีนาคม 2564 Stanimira รับผิดชอบฝ่ายปฏิบัติงานของบริษัททั่วยุโรปภาคพื้นทวีป ไอบีเรีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา เอเชียแปซิฟิก และออสเตรเลีย Stanimira และทีมงานจะให้ความสำคัญกับการส่งมอบบริการระดับเหนือชั้นให้กับลูกค้า รวมถึงขับเคลื่อนวัฏจักรนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการนำเอาระบบคลาวด์ไปใช้ในภูมิภาคอย่างกว้างขวางและหลากหลาย ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมและกลุ่มลูกค้า

Stanimira มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมากกว่า 27 ปีในการบริหารฝ่ายปฏิบัติงานทางธุรกิจ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และโซลูชัน ตลอดจนการนำบริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาด เธอเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงหลายตำแหน่งในภูมิภาคยุโรป เอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ก่อนหน้านี้เธอเคยทำงานให้กับ Here Technlogies APAC, Citrix APJC, Microsoft APAC, Cisco ในเอเชียแปซิฟิกและยุโรป ตลอดจนการดำเนินงานของ 3Com ทั้งในทวีปยุโรปและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Koleva สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยเทคนิคในโซเฟีย ประเทศบัลแกเรีย

Pacôme Lesage

กรรมการผู้จัดการ Sage ประจำยุโรปตอนใต้ (ฝรั่งเศส เบลเยียม โมร็อกโก) 

Pacôme Lesage เข้าร่วม Sage ในปี 2563 มีตำแหน่งเป็นรองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม จากนั้นทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์และบริการเชิงกลยุทธ์ของ Sage รวมถึง Go to Market 

ในปี 2564 Pacôme ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้จัดการของ Sage ประจำยุโรปตอนใต้ โดยรับผิดชอบด้านการขยายธุรกิจของ Sage ในภูมิภาค เขาจึงต้องพึ่งพาความแข็งแกร่งของเครือข่ายพาร์ทเนอร์ของเราและความเชี่ยวชาญจากเพื่อนร่วมงานของเราเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการจัดหาโซลูชันที่ดีที่สุดให้กับองค์กรเพื่อมุ่งสู่ศักยภาพในการเติบโตอย่างเต็มที่   
 
Pacôme มีความเชี่ยวชาญมากกว่า 20 ปี และได้มีโอกาสทำงานให้กับบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสและบริษัทต่างชาติมากมาย ซึ่งเขารับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ การขาย และเทคโนโลยีที่ Alcatel, Microsoft, SNCF และ Bouygues-Telecom และเคยทำงานในบริษัทสตาร์ทอัพหลายแห่ง โดยทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการและรองประธานฝ่ายการตลาด 

คุณสามารถติดตาม Pacôme Lesage ได้ทาง Twitter ที่ @LesagePacome
 

Pieter Bensch

กรรมการผู้จัดการประจำออสเตรเลีย เอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง

ในฐานะกรรมการผู้จัดการของ Sage ประจำออสเตรเลีย เอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง Pieter Bensch มีหน้าที่ขยายธุรกิจของ Sage ในภูมิภาค ตลอดจนดำเนินงานตามวิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้นำตลาดโซลูชันสำหรับระบบเงินเดือนและระบบบัญชีแบบคลาวด์ เขามีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรม 26 ปีและเป็นหัวหน้าในธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

Pieter เข้าร่วมงานกับ Sage หลังจากทำงานกับ HPE (Hewlett-Packard Enterprise) ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการในแอฟริกาใต้ ก่อนที่จะเข้าทำงานใน HP เขาเคยดำรงตำแหน่งระดับอาวุโสหลายตำแหน่งที่ Oracle รวมถึงตำแหน่งรองประธานของ Oracle ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (EMEA), ตำแหน่งรองประธานฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ MEA รวมทั้งรองประธานและกรรมการผู้จัดการของ Oracle SA

คุณสามารถติดตาม Pieter ได้ทาง @PieterBensch

Nancy Harris

กรรมการผู้จัดการในอเมริกาเหนือ

Nancy Harris มีประสบการณ์ด้านการขาย การตลาด และการพัฒนาพันธมิตรมากกว่า 30 ปี ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำบริษัท SaaS และบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำขนาดใหญ่หลายแห่ง รวมถึงซอฟต์แวร์ BMC และซอฟต์แวร์ Asure Nancy เริ่มทำงานกับ Sage ในปี 2554 ทำหน้าที่รองประธานและผู้จัดการทั่วไปของ Sage 50 Accounting, Canadian Edition และต่อมารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจในประเทศแคนาดาของบริษัท ปัจจุบัน Nancy พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาและเป็นกรรมการผู้จัดการของ Sage North America

คุณสามารถติดตาม Nancy Harris ได้ทาง Twitter ที่ @SageNancyHarris

Luis Pardo

กรรมการผู้จัดการ Sage ไอบีเรีย

หลังจากดำรงตำแหน่งในภาคธุรกิจข้ามชาติต่างๆ แล้ว Luis Pardo ได้เข้าทำงานกับ Sage ในปี 2544 โดยดำรงหลายตำแหน่งในธุรกิจยุโรปของ Sage Luis ทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้จัดการของ Sage ไอบีเรีย ซึ่งดูแลการจัดการทั่วไปของสเปนและโปรตุเกส ตั้งแต่ปี 2557 Luis เป็นสมาชิกของสภาปฏิบัติการธุรกิจแห่ง CEOE และหอการค้าอังกฤษในส่วนงานคณะกรรมการการลงทุนในประเทศสเปน Luis ได้รับรางวัล EU Leadership Award จาก EU Business School และรางวัลอันทรงเกียรติ Gold Star จาก Institute For Professional Excellence

คุณสามารถติดตาม Luis Pardo ได้ทาง Twitter ที่ @luispardo1

Paul Struthers

กรรมการผู้จัดการประจำสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์

Paul Struthers มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีมากกว่า 20 ปี ก่อนหน้านี้ Paul Struthers ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการกับ Sage ประจำแคนาดา และตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายโซลูชันการเชื่อมต่อกับคลาวด์สำหรับตลาดขนาดกลาง ปัจจุบันเป็นผู้บริหารของ Sage ในตลาดสหราชอาณาจักรและในไอร์แลนด์

ก่อนที่ Paul จะเข้าร่วมงานกับ Sage เขาทำงานที่ Amdocs ซึ่งเป็นบริษัทโซลูชันซอฟต์แวร์ระดับโลกเป็นเวลา 15 ปี และเคยเป็นที่ปรึกษาด้าน ERP ให้กับบริษัท RSA นอกจากนี้ยังเป็นหัวหน้าและส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางมากกว่า 20 โครงการในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาอีกด้วย

คุณสามารถติดตาม Paul Struthers ได้ทาง Twitter ที่ @strutherspaul

Dan Miller

รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายตลาดขนาดกลาง (ระหว่างกาล)

Dan Miller เป็นผู้บริหารระดับชั้นนำในอุตสาหกรรมการจัดการการเงินบนคลาวด์ที่ กว่า 20 ปีที่เขาได้เป็นผู้บริหารองค์กรผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จ เขามีความเชี่ยวชาญในด้านกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การจัดการผลิตภัณฑ์ การออกแบบประสบการณ์ วิศวกรรม และการศึกษาเพื่อลูกค้าDan เป็นผู้บริหารกลุ่มธุรกิจขนาดกลางของ Sage โดยมีหน้าที่ให้การสนับสนุนลูกค้า พาร์ทเนอร์ และเพื่อนร่วมงานผ่านผลิตภัณฑ์เนทีฟและผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับคลาวด์

Dan เป็นศิษย์เก่าของ Sage Intacct ทำหน้าที่ผู้บริหารการเติบโตขององค์กรผลิตภัณฑ์เริ่มจากทีมเล็กๆ ไปสู่ธุรกิจพร้อมสายผลิตภัณฑ์ที่ประสบความสำเร็จมากมาย โดยให้บริการแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆก่อนที่ Dan จะเข้าร่วมกับ Sage Intacct เขาเคยร่วมงานกับ Intuit เป็นเวลานาน 

Neal Watkins

รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายตลาดขนาดเล็ก

Neal Watkins เข้าร่วมงานกับ Sage ในเดือนเมษายน 2563 เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ที่ BAE Systems Applied Intelligence ในปี 2558 Neal ทำหน้าที่ผู้นำทีมกลุ่มตลาดขนาดเล็กเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และแนวทางที่ชัดเจนสำหรับลูกค้าองค์กรขนาดเล็กที่ดำเนินการโดยเจ้าของกิจการ/องค์กรขนาดเล็กที่กำลังต้องการนำเอาเทคโนโลยีเกิดใหม่มาใช้ให้มากยิ่งขึ้นตลอดจนช่วยบริหารค่าใช้จ่ายและกระแสเงินสด

เขามีประสบการณ์ด้านซอฟต์แวร์และวิศวกรรม 25 ปี ซึ่งรวมถึงระยะเวลา 11 ปีที่ Symantec ในบทบาทผู้บริหารอาวุโสหลายตำแหน่งด้านการจัดการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการขายล่วงหน้า

คุณสามารถติดตาม Neal Watkins ได้ทาง Twitter ที่ @neal_watkins
 

Aziz Benmalek

รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายพันธมิตรและกลุ่มพันธมิตร

Aziz Benmalek เข้าร่วมงานกับ Sage ในเดือนธันวาคมปี 2563 ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรองประธานพันธมิตรทั่วโลก ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และประธานช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นเวลาสองปีที่ Splunk Aziz มีประสบการณ์ 20 ปีจาก Microsoft ในหลากหลายบทบาท รวมถึงรองประธานหน่วยธุรกิจ SaaS คลาวด์ และโฮสติ้ง โดยเป็นผู้บริหารนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ การขาย การพัฒนาธุรกิจ การเสริมสร้างทางเทคนิค และการตลาด
 
Aziz มีประสบการณ์มากมายจากทั่วโลกในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เขาสนใจในระบบคลาวด์และ SaaS และมีทักษะด้านบริหารจากหลายภาคธุรกิจในตลาดที่มีความพร้อมและตลาดเกิดใหม่ทั้งในทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

Klaus-Michael Vogelberg

ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี

ในปี 2562 Klaus-Michael Vogelberg รับบทบาทหน้าที่สำคัญนี้ในวาระด้านเทคโนโลยีที่ Sage ซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายเทคโนโลยีมาตั้งแต่ปี 2550

Klaus-Michael เข้าร่วมกับเราเมื่อ Sage เข้าซื้อกิจการกลุ่มซอฟต์แวร์ KHK ในเยอรมนีในปี 2540 Klaus-Michael เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา และพันธมิตรของธุรกิจดังกล่าว เขาทำหน้าที่ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาของ Sage ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ตั้งแต่ปี 2547 ถึง 2550 Klaus-Michael ทำงานในสหราชอาณาจักร

คุณสามารถติดตาม Klaus-Michael Vogelberg ได้ทาง Twitter ที่ @Kvogelberg

Amy Lawson

รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายกิจการองค์กร

Amy Lawson มีหน้าที่ดูแลงานด้านการสื่อสารและกิจการองค์กรที่ Sage รับผิดชอบในด้านชื่อเสียงและการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เธอทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์การสื่อสารระดับโลกให้กับฝ่ายประชาสัมพันธ์ การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน กิจกรรมสาธารณะ และความสัมพันธ์กับนักวิเคราะห์ 

ก่อนหน้านี้ Amy เคยเป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสื่อให้กับสำนักคณะรัฐมนตรีในฐานะข้าราชการพลเรือนของรัฐบาลสมเด็จพระราชินีนาถ และเป็นหัวหน้าฝ่ายสื่อสารข่าวช่อง 4 ซึ่งเธอทำหน้าที่ปกป้องและส่งเสริมชื่อเสียงของรายการข่าวระดับชาติ วารสารศาสตร์ และผู้นำเสนอ

คุณสามารถติดตาม Amy Lawson ได้ทาง Twitter ที่ @amyllawson