search icon
Leadership

ทีมผู้นำของ Sage

ผู้นำ

ทีมผู้นำของ Sage

สมาชิกทีมผู้นำซึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารจะมีระบุว่า (ExCo) หลังชื่อตำแหน่ง 

Steve Hare

ประธานฝ่ายบริหาร (ExCo)

Steve เข้าร่วมกับ Sage ในเดือนมกราคม 2557 ก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งพาร์ทเนอร์ด้านปฏิบัติการและหัวหน้าร่วมของกลุ่มสนับสนุนพอร์ตที่ Apax Partners ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนในบริษัทนอกตลาดที่เขาเข้าทำงานในปี 2552

โดยก่อนหน้านี้เขาสั่งสมประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการเป็นผู้นำส่วนงานการเงินให้กับบริษัทในสหราชอาณาจักร 3 แห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จนมาเป็นประธานฝ่ายการเงินสำหรับบริษัท FTSE 100 ที่ชื่อ Invensys plc ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีระดับโลก ตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2552 Steve เคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของกลุ่มในระหว่างปี 2547 ถึง 2549 ให้กับ Spectris plc ซึ่งเป็นบริษัท FTSE 250 ที่ผลิตเครื่องมือและควบคุมความเที่ยงตรง และตั้งแต่ปี 2540 ถึง 2546 เขาได้ทำงานให้กับ Marconi PLC โดยทำหน้าที่เป็นประธานฝ่ายการเงินมาตั้งแต่ปี 2544

Steve ผ่านการรับรองในฐานะนักบัญชีวิชาชีพในปี 2528 กับ Ernst & Whinney ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ Ernst & Young และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพาณิชยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล

คุณสามารถติดตาม Steve ได้ทาง Twitter ที่ @SteveHare


Jonathan Howell

ประธานฝ่ายการเงิน (ExCo)

Jonathan เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในฐานะผู้อำนวยการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 และทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 จนถึงเดือนธันวาคม 2561 

ต่อมา Jonathan ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานฝ่ายการเงิน และล่าสุดเพิ่งก้าวลงจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการเงิระดับกลุ่มของ Close Brothers Group plc หลังดำรงตำแหน่งนานถึง 10 ปี

เขาเคยดำรงตำแหน่งเดียวกันนี้ใน London Stock Exchange Group plc มาตั้งแต่ปี 2542 เขาทำงานครั้งแรกที่ Price Waterhouse ในฐานะนักบัญชีวิชาชีพ

 

Derk Bleeker

ประธานฝ่ายพัฒนาองค์กร และ MD ประจำยุโรปตอนใต้ (ExCo)

Derk รับผิดชอบด้านการลดความซับซ้อนของกลุ่มงาน การควบรวมและการซื้อกิจการ รวมถึงการวางแผนธุรกิจ และยังทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการในยุโรปตอนใต้ ในฐานะประธานฝ่ายพัฒนาองค์กร Derk จะทำหน้าที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลงกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อให้ SaaS มีความโดดเด่นและเติบโตมากยิ่งขึ้น Derk เข้าร่วมงานกับ Sage ในปี 2014 และเป็นผู้บริหารฝ่ายพัฒนาองค์กรและฝ่ายเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ของบริษัท ก่อนหน้านี้ Derk รับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กรประจำยุโรปกับบริษัท Danaher และรับตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการกับบริษัท HgCapital

Derk จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการเมือง ปรัชญา และเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Oxford และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจาก INSEAD

คุณสามารถติดตาม Derk ได้ทาง Twitter ที่ @BleekerDerk

Vicki Bradin

ที่ปรึกษาทั่วไปและเลขาธิการบริษัท (ExCo)

Vicki ร่วมทำงานกับ Sage ในปี 2559 หลังจากเคยทำงานใน Misys อดีตบริษัทซอฟต์แวร์ FTSE 250 (ปัจจุบันคือ Finastra) ในตำแหน่งรองที่ปรึกษาทั่วไป บทบาทของ Vicki ใน Misys คือหน้าที่รับผิดชอบด้าน M&A การฟ้องร้องคดี ความเสี่ยง IP และอีกมากมาย

หลังจากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยน็อตติงแฮม Vicki ผ่านการรับรองในฐานะทนายความที่ปรึกษาในนครลอนดอน Vicki ใช้เวลาในช่วงแรกของชีวิตการทำงานเป็นทนายความประจำบริษัทกฎหมายระดับโลกและสำนักงานกฎหมายชั้นนำ ก่อนที่จะย้ายไปทำงานภายในองค์กรในบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่และบริษัทจำกัดมหาชนในสหราชอาณาจักร โดยช่วยขยายและปฏิรูปธุรกิจพร้อมจัดการความเสี่ยงด้านระเบียบข้อบังคับและการฟ้องร้องคดี 

คุณสามารถติดตาม Vicki ได้ทาง @vickibradin

Amanda Cusdin

ประธานฝ่ายบุคคล (ExCo)

Amanda เข้าดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายบุคคลในเดือนกันยายน 2561 บทบาทที่เริ่มต้นขึ้นชั่วคราวในเดือนตุลาคม 2560 เธอเข้าร่วม Sage ในเดือนมีนาคม 2558 โดยการเป็นผู้นำคนแรกในการปฏิรูประบบบุคลากรทั่วฝ่ายงานของ Sage Function และต่อมาทำหน้าที่เป็นรองประธานพันธมิตรธุรกิจฝ่ายบุคคล โดยเป็นหัวหน้าทีมผู้ชำนาญการทั่วไปในระดับภูมิภาคและฝ่ายงานของ Sage ทั้งหมด

Amanda มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคล 18 ปีในองค์กร FTSE ระดับโลกหลายแห่ง รวมถึงธุรกิจด้านการผลิต วิศวกรรม และโครงการ โดยเธอมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนผู้นำบริหารเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูป ในช่วงชีวิตการทำงานจนถึงปัจจุบัน Amanda ได้สร้างประสบการณ์ที่กว้างขวางในอเมริกาเหนือ ละตินอเมริกา เอเชีย และยุโรป Amanda เคยทำหน้าที่เป็นผู้นำในทุกด้านของฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะในด้าน M&A รวมทั้งการเติบโตในภูมิภาคใหม่ๆ การทำงานข้ามวัฒนธรรม และองค์กรแบบเมทริกซ์ นอกจากนี้ Amanda ยังเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้มีความสามารถไปสู่ระดับบริหาร

Amanda ชอบงานพัฒนาความสามารถและความเป็นผู้นำ รวมถึงการสร้างองค์กรที่ครอบคลุมและส่งเสริมความหลากหลายอย่างแท้จริง เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอร์วิก และปริญญาโทด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

คุณสามารถติดตาม Amanda ได้ทาง Twitter ที่ @AmandaCusdinHR

Sue Goble

ประธานฝ่ายความสำเร็จของลูกค้า (ExCo)

บทบาทหน้าที่ของ Sue ที่ Sage คือรับผิดชอบด้านการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าการวางลูกค้าเป็นศูนย์กลางเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ เพื่อให้เราสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีกลยุทธ์และปราศจากข้อบกพร่อง Sue ทำงานใกล้ชิดกับกรรมการผู้จัดการประเทศ โดยจะวางกลยุทธ์และแนวทางบริหารเพื่อการบริการลูกค้าและความสำเร็จของลูกค้าในระดับโลก ก่อนหน้านี้ Sue เคยรับผิดชอบด้านการดำเนินธุรกิจ โดยจัดให้มีโครงการสำคัญๆ ซึ่งประสบความสำเร็จในองค์กรอย่างมาก Sue เคยทำงานในหน้าที่ที่โดเด่นในหลายบริษัทเกี่ยวกับระบบคลาวด์ รวมถึงเคยเป็นประธานกรรมการบริหารฝ่ายคลาวด์ของ Iris Software Group, ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการต่างประเทศของ Bluewolf ซึ่งเป็นธุรกิจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบคลาวด์ และบทบาทหน้าที่ระดับอาวุโสที่ Salesforce และ Siebel

คุณสามารถติดตาม Sue ได้ทาง Twitter ที่ @suegoble

Aaron Harris

Aaron Harris

Chief Technology Officer(ExCo)

Aaron Harris มีหน้าที่รับผิดชอบด้านกลยุทธ์เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ของ Sage เขามีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงมากกว่า 20 ปีในแอปพลิเคชันทางธุรกิจและกลยุทธ์การพัฒนาซอฟต์แวร์

ก่อนหน้านี้ Harris เป็นผู้นำการก่อตั้ง Sage Intacct ซึ่ง Sage ได้เข้าซื้อกิจการในปี 2560 โดยทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านวิสัยทัศน์ผลิตภัณฑ์และทิศทางเทคโนโลยีของบริษัท ทำให้ Sage Intacct เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมในโซลูชันการจัดการทางการเงินด้วยระบบคลาวด์

คุณสามารถติดตาม Aaron ได้ทาง Twitter ที่ @AaronRHarris

Cath Keers

Chief Marketing Officer(ExCo)

Cath เข้าร่วมใน Sage Board เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ในตำแหน่งผู้อำนวยการอิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหาร จากนั้นทำหน้าที่ผู้อำนวยการไม่อิสระที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหาร ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2563 ถึงเดือนมิถุนายน ปี 2563

ต่อมา Cath ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด มีหน้าที่รับผิดชอบงานกลยุทธ์และการกำกับดูแลสากลในด้านการตลาดทั้งหมดของ Sage ซึ่งรวมถึงแบรนด์ การสื่อสาร กิจกรรม ช่องทางดิจิทัลแ ละการปฏิบัติการทางการตลาด ก่อนหน้านี้เธอเคยเป็นผู้บริหารอาวุโสในหลายตำแหน่งที่ BT Group, O2 และเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของ Tesco Mobile  

ประสบการณ์สำหรับบทบาทที่ไม่ใช่ระดับผู้บริหารของ Cath รวมถึงบทบาทในฐานะที่ปรึกษาที่ TalkTalk, Bupa, Funding Circle Holdings plc และบริษัทที่มีขนาดเล็กกว่ารวมถึง Ustwo และ Trusted House Sitters
 
ลี เพอร์คินส์

Lee Perkins

ประธานฝ่ายปฏิบัติการ (ExCo)

Lee ทำหน้าที่เป็นผู้นำองค์กรด้านธุรกิจระหว่างประเทศและผลิตภัณฑ์ระดับโลกของเรา ซึ่งประกอบด้วย การตลาดผลิตภัณฑ์ การจัดการผลิตภัณฑ์ และวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ ลีกลับเข้ามาทำงานที่ Sage ในช่วงต้นปี 2561 หลังจากที่เคยเข้าร่วมงานกับ Sage เป็นครั้งแรกในปี 2554 ทำหน้าที่กรรมการผู้จัดการในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ถึงช่วงต้นปี 2559

ลีมีประสบการณ์ด้านการค้าและการจัดการทั่วไปมากกว่า 20 ปีในธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน โดยล่าสุดดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของ Metronet ก่อนที่จะเข้าร่วมกับ Sage ในบทบาทหน้าที่การเป็นผู้นำฝ่ายบริหารที่ Tech Data และ Computacenter

คุณสามารถติดตามลีได้บน Twitter ที่ @_leeperkins

Robert Reid

ประธานฝ่ายโซลูชันตลาดขนาดกลาง (ExCo)

ด้วยประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์มากกว่า 30 ปี ร็อบ รีด มีผลงานในการผลักดันการเติบโตของบริษัทใหม่ๆ มากมาย และมีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในการนำระบบประมวลผลแบบคลาวด์มาใช้กับโลกแห่งแอปพลิเคชันทางธุรกิจ

ปัจจุบันร็อบทำหน้าที่เป็นประธานและประธานกรรมการบริหารของ LucidEra ซึ่งเป็นผู้นำตลาดในระบบธุรกิจอัจฉริยะตามความต้องการ ก่อนหน้านั้นเขาเคยเป็นรองประธานกลุ่ม Siebel CRM On Demand ระดับชั้นนำของ Oracle Corporation โดยทำหน้าที่บริหารภาคส่วน SMB ในฐานะประธานและประธานกรรมการบริหารของ UpShot ผู้สร้างนวัตกรรมระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าตามความต้องการ ร็อบขยายบริษัทเป็นสิบเท่าก่อนที่ Siebel จะเข้าซื้อกิจการ

ร็อบทำหน้าที่ประธานของ Concur Commerce Network ซึ่งเป็นตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง นอกจากนี้ยังเป็นประธานและประธานกรรมการบริหารให้กับ Seeker Software อีกด้วย

คุณสามารถติดตามร็อบได้ทาง Twitter ที่ @SageIntacctRob

Keith Robinson

ประธานฝ่ายกลยุทธ์ (ExCo)

Keith Robinson เข้าร่วมกับ Sage ในปี 2559 ในฐานะรองประธานบริหารฝ่ายกลยุทธ์ แล้วจึงเลื่อนตำแหน่งเป็นประธานฝ่ายกลยุทธ์ในเดือนกันยายน 2561 Keith ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นที่ปรึกษา ExCo จนถึงปี 2561 ปัจจุบันมีหน้าที่รับผิดชอบทิศทางกลยุทธ์โดยรวมของกลุ่มที่ขับเคลื่อนโดยความคิดริเริ่มตามธรรมชาติ และหาวิธีเร่งการส่งมอบงานให้เร็วขึ้นตามวิสัยทัศน์ของ Sage เพื่อเป็นบริษัท SaaS ที่ยอดเยี่ยม

Keith มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ 20 ปี และก่อนหน้านี้ได้ร่วมก่อตั้ง Lamond Capital Partners ซึ่งเป็นกองทุนที่เน้นเทคโนโลยีในซานฟรานซิสโก โดยทำหน้าที่เป็นผู้นำกิจกรรมการลงทุนซอฟต์แวร์ทั้งหมด ก่อนหน้านั้นเขาเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการที่ Arma Partners (ที่ปรึกษา M&A ด้านเทคโนโลยีในลอนดอน) ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกรรมซอฟต์แวร์ข้ามพรมแดนที่มีมูลค่ารวมหลายพันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ เขายังใช้เวลาในการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์/เทคโนโลยีกับ Gartner และ Scient (ธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมี Sequoia คอยสนับสนุน) ในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น รวมถึงวาณิชธนกิจที่ JPMorgan Chase ในนิวยอร์ก

Keith สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการเงินและการจัดการธุรกิจจาก Wharton School มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย และปริญญาโทบริหารธุรกิจจาก INSEAD

Kerry Agiasotis

กรรมการผู้จัดการในเอเชียแปซิฟิกและออสเตรเลีย


Kerry มีประสบการณ์ด้านการจัดการธุรกิจ การขาย และการให้คำปรึกษามากกว่า 20 ปี โดยทำงานด้านบริการทางการเงินและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก Kerry เป็นชาวออสเตรเลีย เคยทำหน้าที่เป็นประธานฝ่ายโซลูชันธุรกิจระดับโลกของ Western Union และเคยดำรงตำแหน่งระดับหัวหน้าใน Oracle และ Siebel Systems เขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจจากวิทยาลัยการจัดการแห่งออสเตรเลีย และทำงานในซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการสร้างความมั่นใจว่า Sage จะเติบโตและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) และธุรกิจในออสเตรเลียของ Sage

Pieter Bensch

กรรมการผู้จัดการในแอฟริกาและตะวันออกกลาง

ในฐานะกรรมการผู้จัดการของ Sage ในแอฟริกาและตะวันออกกลาง Pieter Bensch มีหน้าที่ขยายธุรกิจของ Sage ไปทั่วทั้งภูมิภาค และดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ด้านการสร้างพื้นที่ใหม่ในอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นผู้นำตลาดสำหรับโซลูชันบัญชีเงินเดือนและระบบบัญชีบนคลาวด์ เขามีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรม 26 ปีและเป็นหัวหน้าในธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

Pieter เข้าร่วมงานกับ Sage หลังจากทำงานกับ HPE (Hewlett-Packard Enterprise) ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการในแอฟริกาใต้ ก่อนที่จะเข้าทำงานใน HP เขาเคยดำรงตำแหน่งระดับอาวุโสหลายตำแหน่งที่ Oracle รวมถึงตำแหน่งรองประธานของ Oracle ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (EMEA), ตำแหน่งรองประธานฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ MEA รวมทั้งรองประธานและกรรมการผู้จัดการของ Oracle SA

คุณสามารถติดตาม Pieter ได้ทาง @PieterBensch

Nancy Harris

กรรมการผู้จัดการในอเมริกาเหนือ

Nancy Harris มีประสบการณ์ด้านการขาย การตลาด และการพัฒนาพันธมิตรมากกว่า 30 ปี ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำบริษัท SaaS และบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำขนาดใหญ่หลายแห่ง รวมถึงซอฟต์แวร์ BMC และซอฟต์แวร์ Asure Nancy เริ่มทำงานกับ Sage ในปี 2554 ทำหน้าที่รองประธานและผู้จัดการทั่วไปของ Sage 50 Accounting, Canadian Edition และต่อมาiับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจในประเทศแคนาดาของบริษัท ปัจจุบัน Nancy พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาและเป็นกรรมการผู้จัดการของ Sage North America

คุณสามารถติดตาม Nancy ได้ทาง Twitter ที่ @SageNancyHarris

Marc Linden

รองประธานบริหารและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายโซลูชันแบบคลาวด์สำหรับตลาดขนาดกลาง

Marc Linden มีประสบการณ์ด้านการเงิน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และการจัดการทั่วไปมานานกว่า 30 ปี ก่อนหน้านี้เขาเป็นผู้อำนวยการสายการเงินให้กับ Sage Intacct ปัจจุบันรับผิดชอบในด้านความเป็นผู้นำให้กับ Sage Intacct และ Sage People ดูแลฝ่ายการเงิน การจัดการผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม ปฏิบัติการ การตลาด การดำเนินธุรกิจ และเตรียมโซลูชันแบบ Native Cloud ของเราให้พร้อมสำหรับตลาดขนาดกลาง

ก่อนเข้าร่วมกับ Sage Intacct นั้น มาร์กทำหน้าที่ผู้อำนวยการสายการเงินให้กับทาง Mirapoint, Inc. ดูแลโซลูชันสำหรับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเพื่อการรับส่งข้อความเป็นระยะเวลาสี่ปี เขาทำหน้าที่ในฐานะผู้จัดการทั่วไปของหน่วยธุรกิจรับส่งข้อความของทาง Openwave ก่อนที่มาร์คจะมาทำงานกับ Openwave เขาทำงานที่ Onebox ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการรับส่งข้อความแบบครบวงจรในฐานะผู้อำนวยการสายการเงิน และมีส่วนร่วมในขายกิจการของ Onebox ให้กับ Phone.com มูลค่า 850 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

เขาดูแลฝ่ายพัฒนาองค์กรและการวางแผนให้กับ Octel ในตำแหน่งรองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจและผู้อำนวยการสายการเงินให้กับ Global Village / OneWorld เขาเริ่มทำงานจากสายเทคโนโลยีที่ McKinsey & Company

มาร์คสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

Luis Pardo

กรรมการผู้จัดการ Sage ไอบีเรีย


หลังจากดำรงตำแหน่งในภาคธุรกิจข้ามชาติต่างๆ แล้ว Luis ได้เข้าทำงานกับ Sage ในปี 2544 โดยดำรงหลายตำแหน่งในธุรกิจยุโรปของ Sage Luis ทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้จัดการของ Sage ไอบีเรีย ซึ่งดูแลการจัดการทั่วไปของสเปนและโปรตุเกส ตั้งแต่ปี 2557 Luis เป็นสมาชิกของสภาปฏิบัติการธุรกิจแห่ง CEOE และหอการค้าอังกฤษในส่วนงานคณะกรรมการการลงทุนภูมิภาคประเทศสเปน Luis ได้รับรางวัล EU Leadership Award จาก EU Business School และรางวัลอันทรงเกียรติ Gold Star จาก Institute For Professional Excellence

คุณสามารถติดตาม Luis ได้ทาง @luispardo1

Paul Struthers

กรรมการผู้จัดการ ประจำสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์

Paul Struthers มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีมากกว่า 20 ปี ก่อนหน้านี้ Paul Struthers ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการกับ Sage ประจำแคนาดา และตำแหน่ง EVP และ GM ฝ่ายโซลูชันการเชื่อมต่อกับคลาวด์สำหรับตลาดขนาดกลาง ปัจจุบันเป็นผู้บริหารของ Sage ในตลาดสหราชอาณาจักรและในไอร์แลนด์

ก่อนที่ Paul จะเข้าร่วมงานกับ Sage เขาทำงานที่ Amdocs ซึ่งเป็นบริษัทโซลูชันซอฟต์แวร์ระดับโลกเป็นเวลา 15 ปี และก่อนหน้านั้นเป็นที่ปรึกษาด้าน ERP ให้กับบริษัท RSA นอกจากนี้ยังเป็นหัวหน้าและส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางมากกว่า 20 โครงการในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาอีกด้วย

คุณสามารถติดตาม Paul ได้ทาง Twitter @strutherspaul

Nancy Tichbon

Managing Director แคนาดา

Nancy Tichbon อาศัยประสบการณ์ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์นานกว่า 20 ปี ทำหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์ต่างๆ ที่สำคัญต่อเพื่อนร่วมงาน พันธมิตร และลูกค้าของ Sage Nancy รับผิดชอบในการดำเนินการของบริษัทในแคนาดา 

Nancy ได้แสดงวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์และพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง มีผลงานที่โดดเด่นในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อน เพิ่มยอดขายได้สูงเกินเป้า สร้างความภักดีของลูกค้า และผลักดันให้บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำต่างๆ ในแคนาดามีความสามารถในการทำกำไรสูงสุด 

ก่อนหน้านี้ Nancy เคยดำรงตำแหน่ง VP Sales ให้กับ Bell Mobility และ Bell Residential และยังเคยทำหน้าที่ VP Customer Experience ให้กับ Bell อีกด้วย ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านความสำเร็จของลูกค้า Nancy ได้บริหารฝ่ายปฏิบัติงานลูกค้าในธุรกิจสตาร์ทอัพสองบริษัทของ Virgin Mobile และทำให้ Virgin Mobile Canada คว้ารางวัลด้านความพึงพอใจของลูกค้าในระดับประเทศหลายรางวัล

คุณสามารถติดตาม Nancy ได้ทาง Twitter ที่ @NancyTichbon

Klaus-Michael Vogelberg

ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสถาปัตยกรรมและเทคโนโลยี

ในปี 2562 Klaus-Michael รับบทบาทหน้าที่ที่สำคัญนี้ในการกำหนดวาระด้านเทคโนโลยีที่ Sage ซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายเทคโนโลยีมาตั้งแต่ปี 2550

Klaus-Michael เข้าร่วมกับเราเมื่อ Sage เข้าซื้อกิจการกลุ่มซอฟต์แวร์ KHK ในเยอรมนีในปี 2540 โดยทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายงานวิจัยและพัฒนา รวมถึงพันธมิตรของธุรกิจดังกล่าว Klaus-Michael และยังเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาของ Sage ในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ตั้งแต่ปี 2547 ถึง 2550 Klaus-Michael ทำงานในสหราชอาณาจักร

คุณสามารถติดตาม Klaus ได้ทาง Twitter ที่ @Kvogelberg

Neal Watkins

รองกรรมการผู้จัดการสำหรับตลาดขนาดเล็ก

Neal เข้าร่วมงานกับ Sage ในเดือนเมษายน 2563 ก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ที่ BAE Systems Applied Intelligence ตั้งแต่ปี 2558 Neal ทำหน้าที่หัวหน้าทีมกลุ่มตลาดขนาดเล็กเพื่อให้บริการผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และแนวทางที่ชัดเจนสำหรับลูกค้าในกลุ่มองค์กรที่ดำเนินการโดยเจ้าของกิจการ/องค์กรขนาดเล็กที่กำลังต้องการปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ พร้อมจัดการต้นทุนและกระแสเงินสด

Neal มีประสบการณ์ด้านซอฟต์แวร์และวิศวกรรม 25 ปี และเป็นผู้บริหารระดับสูงหลายตำแหน่งกับ Symantec นาน 11 ปี ในแผนกการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงงานขายล่วงหน้า

คุณสามารถติดตาม Neal ได้ทาง Twitter ที่ @neal_watkins
 

Andreas Zipser

กรรมการผู้จัดการ ยุโรปกลาง

Andreas Zipser เข้าร่วมกับ Sage เยอรมนีในปี 2558 โดยเป็นผู้นำธุรกิจ SME ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งรองประธานฝ่ายขายในยุโรปตอนกลางในปี 2559 ในตำแหน่งนี้ เขาเป็นผู้นำการเปิดตัวโครงการพันธมิตรใหม่เพื่อจำหน่ายโซลูชันธุรกิจบนระบบคลาวด์ของ Sage ก่อนหน้าที่ Andreas จะเข้าร่วมกับ Sage เขาเคยทำหน้าที่เป็นสมาชิกฝ่ายบริหารของ CAS Software และดำรงตำแหน่งระดับอาวุโสในบริษัทเทคโนโลยีและให้คำปรึกษาอื่นๆ

คุณสามารถติดตาม Andreas ได้ทาง Twitter ที่ @AZipser

Amy Lawson

EVP, ฝ่ายการสื่อสาร

เอมีมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการสื่อสารใน Sage ตลอดจนรับผิดชอบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์อุตสาหกรรมสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ โดยทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์การสื่อสารทั่วโลกให้แก่ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารระดับภูมิภาคของเรา เพื่อร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรทุกคน ตลอดจนควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ สำหรับลูกค้า พาร์ทเนอร์ และเพื่อนร่วมงาน

ก่อนหน้านี้เอมีเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสื่อของสำนักคณะรัฐมนตรีในฐานะข้าราชการของรัฐบาลในสมเด็จพระราชินีฯ และเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสื่อสารของสถานีข่าวช่อง 4 ซึ่งมีหน้าที่ปกป้องและส่งเสริมชื่อเสียงของรายการข่าวแห่งชาติ ตลอดจนการสื่อสารมวลชน และผู้ประกาศข่าวให้กับทางสถานี

คุณสามารถติดตามเอมีได้ทาง Twitter ที่ @amyllawson