Strategie, Wetgeving en Werking

Business Trends Productiebeheer 2020

Nu het einde van het jaar in zicht is, kijken bedrijven volop naar de toekomst. Dat technologie daarin een belangrijke rol speelt, zal u niet verbazen.

In dit artikel gaan we dieper in op enkele trends waar men inzake productiebeheer rekening mee zal moeten houden in 2020.

Alle ogen gericht op intellectueel eigendom en e-commerce

Een onderwerp dat in de Wereldhandelsorganisatie (WTO) steeds meer aandacht krijgt, is het risico dat het moratorium op e-commerce vervalt, waardoor sommige landen een douanetarief opleggen voor intellectuele eigendom. Sage’s vice-president Productbeheer Adam Prince legt uit hoe dit de business kan beïnvloeden.

“Wanneer we kijken naar handelsgoederen en handelsdiensten hebben de meeste vrijhandelsovereenkomsten alleen betrekking op de goederen. De World Intellectual Property Organisation (WIPO) schat dat 80% van de waarde van de internationale handel uit diensten bestaat, omdat er een vorm van intellectueel eigendom bij betrokken zal zijn. Zelfs een brood is waarschijnlijk gemaakt met genetisch gemodificeerd graan, dus het graan zelf heeft een component aan intellectuele eigendom.”

“Het moratorium op e-commerce werd voor het eerst geïntroduceerd in mei 1998 tijdens de tweede ministeriële conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (MC2) en was een tijdelijk verbod op het toevoegen van nieuwe tarieven of handelsbelemmeringen voor e-commerce in al zijn vormen. Sindsdien werd het ‘moratorium’ bijna om de twee jaar vernieuwd, maar wordt het onder de loep genomen vanwege de digitalisering en de overeenkomstige waardevermindering van fysieke goederen die via traditionele douaneprocedures kunnen worden belast. De reden is dat zelfs vandaag de dag veel items zoals films, muziek en nieuws niet langer als fysieke items worden verzonden. Als je kijkt naar de toekomst en ziet hoe ver 3D-printen nu al staat, zullen we in de toekomst vrijwel elk onderdeel of object kunnen afdrukken. We kunnen al biologische en plastic producten afdrukken. Dit is geen sciencefiction. De enige hindernis hier zijn de schaalvoordelen. Op een gegeven moment kan het meeste van wat je in theorie nodig hebt, als een patroon worden gedownload en lokaal worden afgedrukt. ”

Adam vervolgde: “Dus, wanneer ik dat ontwerppatroon elektronisch verstuur, hoe weten douaneagenten de echte waarde van dat goed? Hoe belast u goederen die over de grens gaan als ze intellectueel zijn? Het moratorium zegt hen niet te belasten, want elke keer dat u een douanetarief invoert, voegt u een nieuwe drempel toe aan de wereldhandel.”

“Nu wordt het moratorium bedreigd. Zuid-Afrika, India en enkele andere landen zijn er niet blij mee en willen een veto stellen tegen de vernieuwing ervan. Ik denk dat we in de toekomst, als we erkennen waar intellectueel eigendom zich binnen de toeleveringsketen bevindt, zullen zien dat er minder douanetarieven gehoffen zullen worden vanwege de waarde van de fysieke goederen, en dat meer zaken als dienst zullen worden beschouwd die alleen indirect wordt belast via btw of Amerikaanse verkoop- en gebruiksbelasting, afhankelijk van het land waarin u zich bevindt.”

Meer impact door databeschermingswetgeving

De gegevensbeschermingswetgeving heeft twee zeer verschillende maar met elkaar verweven facetten, de datastroom en de datalokalisatie. De wetgeving op de datastroom beperkt welke gegevens een land mogen verlaten en heeft meestal als doel om persoonlijke gegevens te beschermen. De wetgeving inzake gegevenslokalisatie vereist dat een kopie van alle gegevens binnen een land moet blijven, zelfs als de gegevens ook worden gedeeld (of doorgestuurd) naar andere landen. Bovendien moet deze kunnen worden gekoppeld aan overheden die willen dat hun rechtbanken toegang hebben tot financiële, fiscale of andere informatie .

Op globaal niveau was de wetgeving inzake gegevensbescherming de afgelopen jaren voer voor discussie. Dat komt doordat de technologie niet stilstaat en doordat individuen meer controle eisen over wie toegang heeft tot hun gegevens. De grootste aanpassing inzake de wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens vond plaats in 2018 met de implementatie van GDPR in de EU, gevolgd door PSD2 in september 2019 en LinkedIn die een voorlopig bevel van augustus 2017 naast zich neerlegde dat eiste om hiQ Labs Inc toegang te geven tot openbaar beschikbare ledenprofielen. Meer dan 80 landen en onafhankelijke territoria, waaronder bijna elk land in Europa en vele in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, Azië en Afrika, hebben nu een uitgebreid wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens.

Ook de wetgeving inzake gegevenslokalisatie evolueert. In Australië eist de belastingdienst een lokale kopie van risicovolle informatie of grote hoeveelheden data inzake belastingaangiftes bij bedrijven of particulieren. Dit is vergelijkbaar met de wet die al vele jaren in Duitsland bestaat. Rusland is een ander voorbeeld waarbij een kopie van persoonsgegevens in Rusland moet worden bewaard, zelfs als het ook naar andere landen wordt geëxporteerd.

De verschillen in wetgeving kunnen een uitdaging vormen voor fabrikanten die gegevens over meerdere personen in verschillende landen willen opslaan.

“Als u verantwoordelijk bent voor het beheren van databeveiliging, kan dit een grote kost worden naarmate uw bedrijf groeit,” legt Adam uit. “Een betere gegevensbescherming is geweldig voor het individu, maar de verschillen in wetgeving hebben ook als gevolg dat fabrikanten specifieke tools zullen nodig hebben om zich een weg te banen door deze complexiteit.”

Meer middelgrote bedrijven profiteren van SaaS

Steeds meer studies bevestigen dat het gebruik van cloudtechnologie in de maakindustrie leidt tot een snellere implementatie, lagere kosten en meer schaalbaarheid.

Voor 2020 adviseert Adam fabrikanten om te investeren in voorspellende modellen en planningstechnologie die kan worden geïntegreerd met hun ERP-oplossing.

“Wat betreft verkoop kunt u betere voorspellingen maken en rekening houden met seizoensgebonden schommelingen. U kunt de factoren identificeren die invloed hebben op uw verkoop (of het nu het weer of een vakantieperiode is) en deze koppelen aan verschillende scenario’s om hun impact te zien.”

Investeren in het optimaliseren van het verkoopproces en de operationele planning versnelt ook de doorlooptijd. Afhankelijk van de software voor uw bedrijfsbeheer, kunt u alle factoren die invloed hebben op uw verkoopcycli op één en dezelfde plaats monitoren. Dit geeft u een beter inzicht in de geografische verspreiding van uw klanten en leveranciers alsook een beter perspectief op welke zaken de doorlooptijd kunnen beïnvloeden.

Voorbereiding op 2020

Zaken als de Brexit, tariefoorlogen en toenemende eisen van de klant, zorgen ervoor dat fabrikanten zich moeten focussen op drie zaken

  1. Moderniseer uw applicaties. Zelfs als u uw processen al hebt gedigitaliseerd, is het nuttig om naar nieuwe mogelijkheden en functionaliteiten op zoek te gaan. Het moderniseren van applicaties kan uw IT-beheer vereenvoudigen en de tijd die eraan wordt gespendeerd verkorten. Daarnaast heb je ook nog eens de voordelen van cloudapplicaties zoals hierboven uitgelegd.
  2. Verenig uw besturingssystemen en bouw aan een goed ecosysteem. Het stroomlijnen van één allesomvattende beheeromgeving zal in tegenstelling tot het werken met verschillende systemen zorgen voor minder onnodige complexiteit. Het zorgt er ook voor dat u sneller met nieuwe technologieën kunt werken. Kijk in welke mate u data eenvoudig kunt delen met uw partners. Om daarin te slagen heeft u nood aan een platform dat alle inzichten verzamelt.
  3. Start met automatisering en AI. Door te automatiseren en AI-technologie in te zetten kunt u uw productiviteit en efficiëntie sterk verhogen. Robotic Process Automation (RPA) wordt intussen al heel vaak ingezet in verschillende industrieën.