search icon

สั่งงานและควบคุมสินค้าคงคลังของคุณ

สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ผู้จำหน่าย และพนักงานด้วยการตอบสนองความต้องการอย่างรวดเร็วและแม่นยำ

อย่าให้การที่สินค้าคงคลังเหลือมากเกินไป หรือน้อยเกินไป ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ

การสูญเสียยอดขายและค่าใช้จ่ายซ้ำ ๆ จะทำให้การจัดการสินค้าคงคลังที่ไม่ดีเป็นปัญหาใหญ่

การมีคลังสินค้าที่ไม่เพียงพอจะทำให้สินค้าขาดมือ เมื่อมีคำสั่งซื้อเข้ามา แต่คุณไม่มีสินค้ารายการที่ลูกค้าต้องการ จะเกิดการช่วงชิงเพื่อกระตุ้นการเติมราคาที่สูงขึ้น หรือที่แย่กว่านั้นคือ คุณอาจสูญเสียการขายครั้งนั้นให้กับคู่แข่งที่มีคลังสินค้าที่ลูกค้าต้องการ การที่สินค้าขาดมือจะมีค่าเสียโอกาส: โอกาสในการขายในราคาที่ดีที่สุด และโอกาสในการขายทั้งหมด 

ในทางกลับกัน การดูแลคลังสินค้าส่วนเกินจะมีค่าใช้จ่ายเนื่องจากสินค้าคงคลังที่คุณจัดเก็บไว้ต้องมีคลังเก็บสินค้า การประกัน การป้องกันต่อการหดตัว ค่าเสื่อมราคา และภาษีสินทรัพย์ โดยทั่วไปแล้วรายการส่วนเกินจะเสียค่าใช้จ่ายทางธุรกิจเพิ่มเติม 25% ถึง 50% ต่อปี คลังสินค้าส่วนเกินก็มีค่าเสียโอกาสเช่นกัน: เงินทุนหมุนเวียนที่ผูกกับสินค้าคงคลังที่ขายไม่ได้นั้นไม่สามารถใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่น

การจัดการสินค้าคงคลังอย่างทันท่วงที

การจัดการสินค้าคงคลังอย่างทันท่วงที (JIT) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัท โดยการจัดเก็บสินค้าเท่าที่จำเป็นต้องขาย การลดจำนวนการจัดเก็บสินค้าคงคลังในคลังเก็บสินค้า ช่วยให้คุณป้องกันสินค้าเหลือทิ้งเนื่องจากเสียหายหรือหมดอายุ ทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและบำรุงรักษาสินค้าคงคลังที่ยังไม่ได้จำหน่าย

วิธีปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลัง

การปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลังต้องเพิ่มคำสั่งในการดำเนินงานคลังเก็บสินค้าและคลังสินค้าจริงภายในนั้น สี่ข้อต่อไปนี้ที่คุณทำได้ทันที ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลังของคุณให้ดีขึ้น

1. ประเมินการปฏิบัติงานปัจจุบันของคุณ

ดูภาพรวมการปฏิบัติงานปัจจุบันของคุณ ก่อนที่จะทำการปรับปรุง การจัดการสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพคือการขับเคลื่อนไปตามวัตถุประสงค์ การทำความเข้าใจว่าการเชื่อมโยงแต่ละส่วนในห่วงโซ่ทำหน้าที่ใดและเพราะเหตุใด จะช่วยให้คุณเข้าใจลักษณะเฉพาะของระบบที่ต้องปรับปรุงได้ ลองปรึกษากับสมาชิกคนอื่น ๆ ในทีมของคุณเพื่อระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและเริ่มต้นจัดการที่จุดนั้น

2. ดำเนินการตรวจสอบคลังสินค้าเป็นประจำ

ส่วนสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลังเป็นเพียงการทราบจำนวนสินค้าแต่ละรายการที่คุณมีอยู่ในคลังสินค้า การติดตามสิ่งที่คุณซื้อกับสิ่งที่คุณขายไม่ได้ทำให้คุณเห็นภาพรวมทั้งหมด รายการต่างๆ อาจสูญหาย ถูกขโมย หรือเสียหายได้หลังจากนำเข้าไปในคลังเก็บสินค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และบ่อยครั้งรายการที่สูญหายไปจะไม่มีการรายงานจนกระทั่งคนที่พบเห็นแจ้งให้ทราบ แก้ไขปัญหานี้โดยการตรวจสอบสินค้าคงคลังจริงของคุณเป็นประจำ เพื่อให้บันทึกของคุณถูกต้องแม่นยำ

3. จัดระบบการเติมคลังสินค้า

การมีระบบสำหรับการเติมสินค้าคงคลังไว้ใช้งาน จะทำให้แน่ใจได้ว่าสินค้าไม่หมดไปอย่างสิ้นเชิง การหมุนเวียนผลิตภัณฑ์ที่ราบรื่นในช่วงเวลาที่ยุ่งเป็นเรื่องสำคัญ หากคุณไม่ใช้กลยุทธ์แบบทันท่วงที คุณควรมีนโยบายการเติมสินค้าคงคลังตามระดับที่กำหนด เมื่อใดที่คลังสินค้าลดลงต่ำกว่าจำนวนที่แน่นอน ต้องสำรองคำสั่งซื้อไว้ การจัดระบบขั้นตอนการเติมสินค้าจะป้องกันการมีสินค้าที่หมดอายุในระหว่างช่วงที่คุณสั่งซื้อและรับการจัดส่ง 

4. เรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้า

เริ่มติดตามความถี่ในการเติมสินค้าบางรายการของคุณ และพยายามระบุแนวโน้มหรือรูปแบบ อาจมีปัจจัยตามฤดูกาลหรือปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการหมุนเวียนผลิตภัณฑ์ ซึ่งขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมของคุณ บันทึกช่วงเวลาที่ลูกค้าสั่งซื้อมากขึ้นและเมื่อสั่งซื้อน้อยลง การมีการจัดการที่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการที่ลูกค้าปฏิบัติ จะช่วยให้คุณยังคงเป็นผู้นำในระยะขาดแคลนและเร่งรีบ คุณจึงสามารถรักษาสมดุลของสินค้าคงคลังที่เหมาะสมได้ตลอดเวลา

เหตุใดคุณจึงจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังที่ดีขึ้น

การควบคุมความท้าทายด้านสินค้าคงคลังอาจเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มผลกำไรของคุณ

รักษาต้นทุนให้อยู่ในการควบคุม

ควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจขนาดเล็กของคุณยังคงทำกำไรได้ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่คาดการณ์ไม่ได้อยู่บ่อยครั้ง

จัดการคลังสินค้าให้เหมาะสม

ข้อมูลสดที่เข้าถึงได้ง่ายช่วยให้คุณตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่จัดเก็บ การกำหนดราคา และรายการที่ขาดช่วงได้ดียิ่งขึ้น

ควบคุมการจัดซื้อ 

ทำให้องค์ประกอบที่สำคัญของกระบวนการจัดซื้อของคุณเป็นแบบอัตโนมัติ ทั้งการเติมสินค้าและบันทึกคำสั่งซื้อทั้งหมด ตลอดจนสร้างข้อมูลที่แม่นยำเพื่อการตัดสินใจที่สำคัญ

จัดการกับทุกเรื่องในธุรกิจบริการของคุณ

Sage X3

Sage Business Cloud

การจัดการองค์กรธุรกิจมอบโซลูชันการจัดการธุรกิจที่รวดเร็วขึ้น ใช้งานง่ายขึ้น และปรับให้เหมาะสมกว่า ระบบ ERP  แบบดั้งเดิม เหมาะสำหรับองค์กรที่มองหาการเติบโตและรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยเพิ่มความคล่องตัวและยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามความรวดเร็ว

  • ปรับแต่งพฤติกรรม ประสบการณ์ของผู้ใช้ รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจและการดำเนินงานอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย
  • ใช้ความสามารถระบบคลาวด์ระดับโลกที่เสนอทางเลือกที่หาคู่แข่งไม่ได้แก่ลูกค้า
  • ขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง ลดต้นทุน และเพิ่ม ประสบการณ์ของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

Sage 300cloud

หากคุณต้องการจัดการด้านการเงิน การดำเนินงาน หรือสินค้าคงคลังทั่วโลก โซลูชันของเราส่งมอบซอฟต์แวร์ที่มีค่าใช้จ่ายแค่จำนวนเล็กน้อยของระบบERP  แบบดั้งเดิม

  • ลดความซับซ้อนในการจัดการสินค้าคงคลัง ติดตาม และจัดส่งคำสั่งซื้อตรงเวลาจากหลายสถานที่
  • ประมวลผลและติดตามคำสั่งซื้อในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งลูกค้าและทีมของคุณสามารถจัดการและตรวจสอบได้ตลอดวัน 24 ชั่วโมง
  • เก็บรักษาสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยนได้ไม่จำกัดจำนวน รับการอัปเดตรายวัน และได้รับผลกำไรหรือขาดทุนโดยอัตโนมัติจากความผันผวน

ซอฟต์แวร์การจัดการสินค้าคงคลังช่วยธุรกิจของคุณในด้านใดบ้าง

สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

ลูกค้าที่เข้าใจระบบดิจิทัลในปัจจุบันสามารถเปรียบเทียบราคาของผู้ค้าปลีกทางออนไลน์ได้ทันที ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด การเปรียบเทียบเหล่านี้จะเพิ่มแรงกดดันด้านราคาโดยอัตโนมัติ ดังนั้น ผู้ค้าปลีก ผู้จัดจำหน่าย และผู้ผลิตจึงมักพยายามสร้างความโดดเด่นตามพื้นฐานคุณภาพที่ให้บริการ

คุณสามารถดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ หากคุณมีข้อมูลเชิงลึกในระดับคลังสินค้า รายละเอียดลูกค้า ข้อมูลการจัดส่ง และอื่นๆ อีกมากมาย


รับเงินเร็วขึ้น

การดำเนินการตามคำสั่งซื้อที่เร็วขึ้นหมายความว่า คุณสามารถรับเงินได้เร็วขึ้น แต่การรักษายอดการออกใบแจ้งหนี้และบันทึกคำสั่งซื้ออาจเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน ซึ่งมักทำให้เกิดความล่าช้าและส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของคุณ ทำให้กระบวนการเป็นอัตโนมัติโดยใช้ระบบที่มีประสิทธิภาพพร้อมข้อมูลสดที่แม่นยำ เพื่อให้การเก็บเงินเป็นเรื่องง่าย

เพิ่มอัตราผลกำไรให้มากที่สุด

การตรวจสอบว่าคุณมีคลังสินค้าที่เหมาะสม ในปริมาณที่เหมาะสม ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เป็นหนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับการจัดการสินค้าคงคลังที่คุณจะต้องเผชิญ การทำให้คลังสินค้าส่วนเกินหมดหรือสิ้นสุดอาจมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ด้วยโซลูชันที่เหมาะสม คุณจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายสดและสินค้าคงคลังได้ทันที เพื่อสร้างการคาดการณ์คุณภาพในเวลาไม่นาน วิธีการทำงานนี้จะช่วยให้คุณบรรลุอัตราการสั่งซื้อตามเป้าหมาย ลดจำนวนคลังสินค้าให้น้อยที่สุด และใช้ประโยชน์จากสินค้าคงคลังของคุณได้สูงสุด

จัดการธุรกิจที่กำลังเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความเข้าใจและการดูแลสินค้าคงคลังที่ดียิ่งขึ้นสามารถมอบผลประโยชน์ให้แก่ธุรกิจของคุณ ด้วยการคาดการณ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้นและระบบอัตโนมัติของงานประจำที่หลากหลาย คุณจะมีเวลาและเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเพื่อลงทุนในจุดที่จำเป็นมากที่สุด และด้วยการเข้าถึงข้อมูลที่ใช้งานอยู่ได้ทันทีทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการ คุณจะสามารถตัดสินใจในเรื่องห่วงโซ่อุปทานได้ดียิ่งขึ้น

เปลี่ยนวิธีการแข่งขันและการเติบโตของธุรกิจของคุณ

จัดการกับทุกเรื่องในธุรกิจของคุณด้วยระบบการจัดการองค์กรธุรกิจ

ข้อเสนอแนะ