search icon

The BOSS Network

Knocking Down Barriers met The BOSS Network

Zwarte vrouwen zijn de snelstgroeiende groep ondernemers in de Verenigde Staten, maar ze werden ook het zwaarst getroffen door de pandemie. We werken samen met The BOSS Network voor een driejarig programma om ongelijkheid aan te pakken en ondersteuning en advies te verstrekken tijdens en na de pandemie, om zo zwarte vrouwen te helpen hun doelen te bereiken met alles wat ze nodig hebben om succesvolle nieuwe bedrijven op te starten.

 

 

Hoe The BOSS Network meer kansen creëert voor zwarte vrouwen

Zakelijke en financiële coaching om eigenaars van kleine ondernemingen te helpen impactvolle producten en diensten aan te bieden gericht op langetermijngroei

The BOSS Network, een online community van professionele en ondernemende vrouwen, is beschikbaar om mensen te helpen elkaar te ondersteunen via netwerken, content en online en offline engagement.

Opleidingen, informatie en hulpmiddelen aanbieden aan leden van The BOSS Network

Hoe Sage gaat helpen

Jaar 1

We investeren 500.000 dollar om beurzen van 10.000 dollar aan te bieden aan 25 zwarte vrouwelijke eigenaars van kleine ondernemingen, evenals een zakelijk mentorprogramma van één jaar voor alle 25 studenten via een studiebeurs voor de BOSS Business University.

Jaar 2 en 3

We bieden opnieuw dezelfde financiering voor beurzen aan en één jaar zakelijke mentoring voor zwarte vrouwelijke eigenaars van kleine ondernemingen.

Een toekomst van gelijkheid

Onze inspanningen om barrières te doorbreken en te zorgen voor gelijkheid gaan verder. We werken met nog meer partners om ondervertegenwoordigde gemeenschappen te helpen succesvolle bedrijven op te starten.

Ontdek onze pijlers

Tech for Good

Tech for Good is ons engagement om kmo's en gemeenschappen te ondersteunen door vertrouwde en inclusieve digitale netwerken en oplossingen te ontwikkelen. We verwezenlijken deze pijler door met data en visualisaties vooruitgang te boeken inzake duurzame ontwikkelingsdoelen, vertrouwen en veiligheid in te bouwen in ons netwerk, strikte normen te hanteren voor data- en AI-ethiek en mensen via de Sage Foundation te ondersteunen om hun bedrijf op te schalen en belangrijke vaardigheden te ontwikkelen.

Protect the Planet

De pijler 'De planeet beschermen' is ons engagement om klimaatverandering te bestrijden en de wereldwijde transitie naar een nuluitstoot te versnellen. We maken dit engagement waar door onze eigen emissies te halveren tegen 2030 en een nuluitstoot te bereiken tegen 2040, kmo's hierbij te ondersteunen en te pleiten voor een regelgevend kader om de transitie naar een koolstofarme economie te ondersteunen en hierbij de rol van kmo's centraal te stellen.

Feedback