search icon

Anticorruptiebeleid van Sage

Vanaf 1 juli 2011 treedt de anticorruptiewet (Bribery Act 2010) in werking. Deze vereist dat alle Britse ondernemingen en hun filialen de anticorruptiewet strikt naleven. Bij deze gelegenheid herinneren wij u eraan dat Sage een onderneming is die geen enkele vorm van corruptie tolereert of aanmoedigt, noch intern noch door een derde die voor of in naam van Sage handelt.

Bij Sage achten wij de kans zeer klein dat deze wet niet nageleefd wordt, aangezien wij zowel een sterke ethiek als een verzameling duidelijke principes hebben, die helpen bij een correcte manier van zakendoen. We moeten echter waakzaam blijven wat dit betreft en daarom werd er een anticorruptiebeleid opgesteld. De kernpunten van dit beleid zijn de volgende:

  • Sage mag geen steekpenningen voorstellen, beloven noch geven; Sage mag evenmin steekpenningen vragen, aanvaarden of krijgen, ongeacht de vorm (geld, financiële of andere voordelen, beloning).
  • Iedere persoon die voor of in naam van Sage handelt (bepaalde derden of commerciële partners met wie we samenwerken inbegrepen) moet eveneens de hier vermelde regels naleven.
  • Dit nieuwe beleid verbiedt geen redelijke en geproportioneerde geschenken, uitnodigingen en andere giften. Indien deze echter onredelijk zijn of in ongepaste omstandigheden gegeven worden (bijvoorbeeld bij de toewijzing van een contract), kan dit gezien worden als een overtreding van deze wet, wat niet aanvaard kan worden.

Sage neemt deze principes zeer ernstig en zal toezicht houden op elk risico op corruptie waarmee de onderneming geconfronteerd wordt.