Nu bezig af te spelen

Nu bezig af te spelen

BI: technologie die enkel voor grote bedrijven is weggelegd?

Technologie en Innovatie

BI: technologie die enkel voor grote bedrijven is weggelegd?

BI

Denkt u dat BI (business intelligence) alleen voor grotere bedrijven interessant is en niet voor een kleine kmo? Niet waar! Integendeel, BI biedt verschillende voordelen voor kmo’s. In deze blog leest u hoe u het maximum uit deze technologie haalt.

Business Intelligence : definitie

De term business intelligence duidt op apps en tools die toegang geven tot informatie en die het mogelijk maken om die informatie te analyseren om uiteindelijk betere beslissingen te maken en de bedrijfsprestaties te verbeteren. Concreet is het software die  alle gegevens die door uw bedrijf zijn opgeslagen analyseert om nuttige informatie uit te onttrekken waarmee u de juiste beslissingen voor uw bedrijf kunt nemen en uw bedrijfsstrategieën kunt verfijnen.

In tegenstelling tot wat men zou denken, wordt BI al door bijna een op de drie kmo’s gebruikt (28%). Volgens een studie van Capterra zou dit cijfer snel moeten stijgen omdat het heel wat voordelen biedt voor kmo’s. Volgens diezelfde studies besteden kmo’s gemiddeld 27.350 euro aan BI.

Business Intelligence : software om efficiënter te werken

Grote bedrijven zullen BI eerder gebruiken om hun operationele efficiëntie te verbeteren. Kmo’s, die vaak een sterker groeipotentieel hebben, zullen dit eerder gebruiken om zichzelf te ontwikkelen en om er nieuwe klanten mee te werven. Dit is met name het geval wanneer ze sterk aan het groeien zijn en als ze moeilijkheden ondervinden om zicht te krijgen op hun marges, winstgevendheid van hun marketingacties, zichtbaarheid …  BI kan hen tot inzichten brengen die ze voorheen niet hadden. Dit kan hen helpen om hun business beter te begrijpen en om efficiënter te worden. Door problemen te spotten in de operationele manier van werken, worden nieuwe opportuniteiten of te corrigeren fouten in kaart gebracht. BI kan ook helpen bij het valideren van nieuwe manieren om zichzelf te heroriënteren of te innoveren.

Business Intelligence: een prognosetool

BI-software maakt het mogelijk om op basis van interne data en marktdata verschillende scenario’s met elkaar te vergelijken. Het doel is om de mogelijke gevolgen van elk scenario te analyseren en bijgevolg de beste optie te kiezen. Dit kan handig zijn om de groei te managen, onnodige kosten te voorkomen, de cashflow in kaart te brengen, uw bestellingen te beheren …  Kortom, het helpt om te anticiperen en uitdagingen tot een goed einde te brengen.

Doordat er makkelijker prognoses gemaakt kunnen worden, zijn de verschillende teams in een bedrijf beter gewapend om logische beslissingen te maken. Bovendien kan BI een manager ook helpen wanneer de teams groeien en hij/zij die veranderingen moet managen, een salarisbeleid wil opstellen, het wervingsbeleid wil herzien, een employer brand wil opzetten.

De afgelopen jaren is de hoeveelheid data die door bedrijven wordt geproduceerd aanzienlijk toegenomen. De exploitatie ervan is onmogelijk met een simpele spreadsheet. Om de dagelijkse besluitvorming in goede banen te leiden, is er nood aan betrouwbaarheid en snelheid, iets wat alleen BI kan bieden!