Mieke Delvoye

Campaign Manager

Mieke Delvoye is Campaign Manager bij Sage. Concreet betekent dit dat ze verantwoordelijk is voor alles wat marketing betreft omtrent Sage BOB in België en Luxemburg. Dit gaat van het organiseren van events over het schrijven van blogs en het genereren van leads tot het opnemen van klantengetuigenissen.

Mieke startte haar carrière in een boekhoudkantoor en kreeg zo voeling met wat er leeft bij kleine bedrijven en accountants. Ze is erg begaan met de evolutie van het boekhoudberoep en volgt nauwgezet de gevolgen van digitalisering in de sector op.