Nu bezig af te spelen

Nu bezig af te spelen

Elektronische factuur: wat moet erop staan?

Bedrijfsprocessen

Elektronische factuur: wat moet erop staan?

Typende handen op een laptop, van een vrouw die werkt aan haar elektronische factuur.

De elektronische factuur is vandaag essentieel voor ondernemingen, en moet aan bepaalde regels en verplichtingen voldoen om geldig te zijn. Wat zijn de belangrijkste elementen om op te nemen? Zijn er verschillen met een papieren versie? Hoe verzendt u uw factuur? Hier leest u de antwoorden op alle vragen die u zichzelf stelt.

Wat is een elektronische factuur?

Een elektronische factuur is een factuur die op een digitale manier gemaakt, verzonden, ontvangen en bewaard wordt. Maar let op, het is niet voldoende om een papieren factuur te scannen en via e-mail te verzenden om een elektronische factuur te verkrijgen.

Het hele facturatieproces moet papierloos zijn, van het bewerken tot het archiveren. En om geldig te zijn, moet de verzending voldoen aan meerdere voorwaarden.

De factuur moet de volgende zaken waarborgen:

 • De authenticiteit van de herkomst (de afzender moet geïdentificeerd zijn);
 • De integriteit van de inhoud (die niet gewijzigd kan worden);
 • De leesbaarheid (tijdens alle stappen, vanaf de verzending tot het einde van de bewaring gedurende zeven jaar).

Wat bevat een digitale factuur?

De elektronische factuur moet exact dezelfde verplichte informatie bevatten als de papieren factuur, namelijk:

 • De datum;
 • Het factuurnummer;
 • De identiteit van de afzender en de ontvanger;
 • De beschrijving van het product of de dienst en de hoeveelheid;
 • Het btw-nummer en het btw-percentage;
 • De datum van de verkoop of de dienstverlening;
 • Het bedrag exclusief en inclusief btw;
 • De voorziene boetes in geval van laattijdige betaling.

Om er gebruik van te kunnen maken, moet de klant vooraf akkoord zijn gegaan met het ontvangen van zijn factuur in elektronische vorm, zodat deze in de plaats komt van de oorspronkelijke factuur.

Hoe verzendt u een elektronische factuur?

De facturen kunnen verzonden worden op drie manieren:

 • Per elektronisch bericht via een beveiligde standaard (EDI – Electronic Data Interchange of elektronische gegevensuitwisseling, geïntegreerde bedrijfsbeheersoftware, enzovoort);
 • Door de elektronische handtekening te gebruiken, die in dit geval het digitale facturatieproces valideert en de authenticatie van de ondertekenaar mogelijk maakt.
 • In eender welke andere elektronische vorm (bijvoorbeeld een pdf-bestand verzonden via e-mail) op voorwaarde dat er controles aanwezig zijn om een betrouwbaar controlespoor tot stand te brengen tussen de factuur en de levering van de goederen of aanverwante diensten.

In welke gevallen is de elektronische factuur verplicht?

Het is nog niet verplicht voor alle ondernemers om elektronisch te factureren, maar het wordt wel sterk aangemoedigd, vooral in het kader van overheidsopdrachten. Sinds 1 april 2019 is het verplicht voor lokale overheden en andere publieke organisaties om elektronische facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Al sinds 2017 verplicht de Vlaamse en Federale Overheid het zijn leveranciers om elektronisch te factureren. Er bestaan hierop uitzonderingen, zoals voor micro-ondernemingen. Het is alleszins de bedoeling dat elektronische facturatie de norm wordt in België in de nabije toekomst.

Waarom zou u overstappen op digitale facturatie?

Maakt u zich nu nog niet druk over het verzenden van facturen in elektronisch formaat? De overstap naar het papierloze kan u alsnog verleiden. De voordelen zijn talrijk.

De elektronische factuur biedt immers een enorme winst aan tijd en productiviteit, en dus minder administratieve kosten, met name dankzij de automatisering van de gegevensinvoer, de afwezigheid van papieren documentenfraude, de eliminatie van kosten voor het afdrukken, verzending via de post, opslagruimte,… Er zijn veel minder fouten en betalingen worden sneller uitgevoerd. Het gegevensbeheer is ook geoptimaliseerd: toegang tot de informatie is eenvoudiger, er is volledige traceerbaarheid, de uitwisselingen zijn vereenvoudigd,… en dat alles met een verhoogde veiligheid!

Whitepaper: De kunst om betaald te worden

In deze gids onderzoeken we hoe een verandering in de manier waarop u communiceert met klanten ervoor kan zorgen dat u sneller wordt betaald. We hebben advies verzameld uit interviews met professionele debiteuren en verkoopexperts.

Ik download de whitepaper nu
1,002 lezers hebben deze gids gedownload
Een zaakvoerder wordt betaald door een klant