Strategie, Wetgeving en Werking

Een verstoorde toeleveringsketen: hoe kunnen producenten een voorsprong opbouwen

Schommelingen in de vraag of leveringsrisico’s… een goede strategie voor je toeleveringsketen helpt je om voorbereid te zijn voor alles wat op je pad komt. Als je daarmee rekening houdt bij het ontwerp van je producten of diensten én je communiceert goed met je stakeholders, dan sta je een heel pak sterker in de markt. Ontdek in de blog de negen manieren waarop producenten een voorsprong kunnen opbouwen.

Jonge vrouw gebruikt Sage 100 in het magazijn.

Een verstoorde toeleveringsketen biedt vaak een grote uitdaging voor de productiesector. Sommige producenten bestempelen 2023 al als een jaar waarin het vooral gaat over al dan niet overleven. Aan groeien denken ze zelfs niet.

Heb je het gevoel dat het onmogelijk is om je bedrijf te beschermen tegen alle risico’s? Op sommige vlakken kan je echter een voorsprong opbouwen en een concurrentieel voordeel ontwikkelen. Dat doe je bijvoorbeeld door te investeren in de veerkracht van de toeleveringsketen.

Volgende zaken komen aan bod:

Externe uitdagingen voor producenten

Producenten staan tegenover verschillende supply chain uitdagingen in 2023:

  • Leveringsrisico: geopolitieke problemen zoals het voortduren van COVID-19 in China en de invasie van Oekraïne, blijven een effect hebben op de toelevering van grondstoffen, assemblage en testen. Dit veroorzaakte een domino-effect voor wereldwijde toeleveringsketens.
  • Inflatie: verhogingen in productiekosten, zoals lonen, grondstoffen, energie en transport dragen allemaal bij aan de hoge inflatie. Dit kan een domino-effect in de toeleveringsketen veroorzaken, waarbij hogere kosten resulteren in meer inflatie en een stijging van de prijzen.
  • Schommelingen in de vraag: Dit kan een domino-effect hebben voor leveranciers, met een onverwachte druk om meer aan te bieden, een grotere inventaris aan te leggen en moeilijker de geld- en informatiestroom te beheren.
  • Milieurisico: producenten lopen steeds meer risico op vlak van milieugebeurtenissen, van natuurrampen tot veranderingen in de milieuwetgeving zoals een strenger toezicht op de prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG).

9 manieren waarop producenten een voorsprong kunnen opbouwen

Hieronder vind je negen manieren waarop je een voorsprong kan opbouwen ten opzichte van de concurrentie. Zo stuur je je bedrijf in de goede richting tijdens uitdagende periodes.

1. Ontwikkel en verduidelijk de strategie voor je toeleveringsketen

Een supply chain-strategie ontwikkelen stelt je in staat om er proactief voor te zorgen dat de verstoring van de toeleveringsketen tot een minimum beperkt wordt. Daarnaast blijf je zeer operationeel, wat je zal helpen een vertrouwensband op te bouwen met klanten.

Werk samen met alle delen van je bedrijf om afspraken te maken over processen, systemen, de beste faciliteiten en apparatuur, technologieën en teams om je te helpen voldoen aan klantverwachtingen.

Het kan een goed idee zijn om eerst te kijken naar de goedgekeurde normen of sjablonen voor het beheer van risico’s in de toeleveringsketen. Dit zijn ISO 31000, de norm voor risicobeheer, en ISO 44001, de norm voor samenwerkingsrelatiebeheer.

2. Stel de structuur van je toeleveringsketen op

Daarna ga je na hoe je toeleveringsketen eruitziet. Vat samen in een lijstje op welke toeleveringsketens je een beroep doet voor je belangrijkste producten. Voor autofabrikanten zijn dat bijvoorbeeld widgets.

Sla in Google Maps de locatie van belangrijke spelers op, zoals je directe leveranciers, indirecte leveranciers en grondstoffen. Het formaat maakt niet uit, het moet gewoon zo eenvoudig zijn dat iedereen het begrijpt.

3. Identificeer de risico’s op verstoring van de toeleveringsketens

Vandaaruit hou je rekening met vijf belangrijke risicozones die een grote invloed zouden kunnen hebben op je supply chain:

  • Risico langs de vraagzijde: als je terugkijkt naar je lijst met klanten, ben je dan sterk afhankelijk van één onderneming, of van afnemers die financieel in een slechte situatie zitten?
  • Risico langs de aanbodzijde: zijn je leveranciers gevestigd op een locatie die de levertijd zou kunnen verlengen? Zijn ze financieel gezond, of is er een risico dat ze failliet gaan?
  • Procesrisico’s: ga na wat je klanten eisen op vlak van productkwaliteit, gegevensveiligheid, communicatie en beheer.
  • Controlerisico’s: ga na of je grip hebt over de stock en de naleving van de regels.
  • Milieurisico: kijk of je belangrijkste sites blootgesteld zijn aan natuurlijke risico’s met betrekking tot de weersomstandigheden of kwesties rond ESG, zoals kinderarbeid.

4. Analyseer de risico’s voor je toeleveringsketen

Eens je weet wat de belangrijkste risico’s zijn voor je supply chain, kan je ze analyseren en evalueren. Misschien kan je sommige problemen zelfs voorkomen.

Het is de moeite waard een aantal waarschijnlijke scenario’s te overlopen en na te gaan wat de gevolgen voor je productie, financiën, reputatie en toeleveringsketen zouden zijn.

Daarna analyseer je die gevolgen: hoe lang zou de productie een negatieve invloed ondervinden, op welke termijn zou je een alternatieve leverancier vinden, hoe groot is de noodzaak om alternatief vervoer te organiseren, enzovoort.

5. Leg vast hoe je omgaat met risico’s

Vervolgens moet je proactief handelen. Implementeer mitigatie- en noodplannen zodat je de kans en ernst van verstoringen in de toeleveringsketen vermindert.

Om je voor te bereiden op een crisissituatie kan je bijvoorbeeld extra voorraden inkopen in afwachting van mogelijke prijsstijgingen, je leveranciersbestand diversifiëren of je activiteiten uitbreiden naar andere sectoren.

Voor noodplannen moet je vooraf bepalen welke acties genomen moeten worden in het geval dat de supply chain problemen ondervindt.

6. Ontwerp producten en diensten met voldoende veerkracht

Het is mogelijk dat je risico’s verbonden aan je producten en diensten kan wegwerken door het ontwerp aan te passen.

Probeer een mogelijkheid te voorzien om alternatieve materialen of leveranciers te gebruiken. Dat geeft je meer flexibiliteit in het geval dat je voorkeurskeuze niet beschikbaar is.

7. Communiceer met alle stakeholders

Veranderingen in de toeleveringsketen kunnen grote gevolgen hebben. Jobs worden er complexer door en ook je leveranciersbestand wordt beïnvloed.

Zorg ervoor dat je team samenwerkt en het goede, collectieve beslissingen neemt. Die zullen effectiever zijn dan beslissingen die individueel gemaakt werden en daardoor misschien tot een negatief resultaat leiden.

Bouw en onderhoud sterke relaties met de stakeholders van je toeleveringsketen om communicatie en vertrouwen te optimaliseren.

Het is de moeite waard om gemeenschappelijke doelen op te zetten. Daarmee moedig je samenwerking en effectieve reacties aan, wat zijn vruchten afwerpt in het geval van een verstoring van de toeleveringsketen. Ook kan het helpen om conflicten tot een minimum te beperken.

8. Creëer behendigheid en flexibiliteit

Tegenwoordig zijn er een heleboel technologieën beschikbaar die je helpen je toeleveringsketen te beheren. Zo kan je in het geval van een verstoring snel strategische en operationele veranderingen doorvoeren.

Bekijk het aanbod van logistieke dienstverleners, transportbedrijven of onafhankelijke cloudbedrijven die het leveranciersbestand volgen op vlak van nalevingsnormen en ESG. Dat helpt je om je leveranciersgegevens te beheren en valideren.

Veel van deze systemen stellen je in staat om informatie op een transparante manier te delen met iedereen die betrokken is bij je toeleveringsketen; klanten en leveranciers inbegrepen.

Dat zorgt ervoor dat je snel kan reageren. Zoals je weet: tijd is geld.

9. Controleer en verbeter continu het risicobeheer van je toeleveringsketen

Je supply chain-strategie en -beheer mogen geen eenmalige voornemens zijn die langzaam stof vergaren.

Zorg ervoor dat je ze voortdurend evalueert en bijwerkt: ga na of wat je doet effectief werkt (en pas zaken aan als dat niet het geval is). Die controle kan je doen via prestatierapporten.

Conclusie: omgaan met een verstoring van de toeleveringsketen

Als producent heb je misschien het gevoel dat je weinig controle hebt in het geval van een grote, onvoorspelbare situatie.

Maar je kan dus al een voorsprong opbouwen. Ga na wat de risico’s zijn, hoe je daarmee om wil gaan, duid aan wie verantwoordelijk is, stel tijdschema’s op om actie te nemen en besluit hoe je de situatie verder opvolgt en evalueert. Door jezelf te beschermen tegen verstoringen binnen de toeleveringsketen, bescherm je je hele bedrijf en sta je er beter voor wat toekomstige crisissituaties betreft.