Geldzaken

Ontdek de Heilige Graal in financieel beheer: vertrouw op één enkele, consistente gegevensbron

Goede financiële beslissingen baseer je op goede cijfers. Is die informatie verspreid over verschillende systemen? En communiceren die efficiënt met elkaar? Als dat niet zo is, dan kan je er niet op vertrouwen dat je degelijke beslissingen neemt. Dat kan je gelukkig verhelpen met een sterke datamanagementstrategie. Enkele van de voordelen: gegevensintegratie, gegevensdeling en een efficiënte samenwerking tussen verschillende teams en systemen. Lees het artikel en grijp ook de Heilige Graal in financieel beheer.

Ontdek waarom één enkele gegevensbron van vitaal belang is voor financiële teams om accurate rapporten op te stellen die zakelijke beslissingen onderbouwen.

Stel jezelf voor als een Indiana Jones of Lara Croft in spe… als een moedige archeoloog die het onbekende verkent om onbetaalbare schatten te ontdekken. Iemand op zoek naar verborgen juwelen… in financiële gegevens.Terwijl je met de uitdagingen van een snel veranderend bedrijfslandschap omgaat, moet je rekening houden met verraderlijke datasilo’s of geïsoleerde data, regelgeving in acht nemen en word je geconfronteerd met veranderende markteisen.

Het ultieme hulpmiddel?

De Heilige Graal van financieel management: één enkele bron van waarheid voor nauwkeurige rapportage en budgetplanning. Dat belooft orde en duidelijkheid te scheppen in de chaotische wereld van de financiële besluitvorming. Een allesomvattend en consistent beeld van je financiële gegevens stimuleert bovendien groei.

Er zijn vele uitdagingen op weg naar deze enkele gegevensbron. Hoe kan je die overwinnen? In dit artikel lees je meer over de gevolgen van datasilo’s en het gebrek aan data-integratie in financieel management.

Vervolgens bespreken we hoe moderne cloudoplossingen je kunnen helpen deze barrières te doorbreken, met één bron van waarheid als uiteindelijke prijs.

Het volgende komt aan bod:

Het probleem met datasilo’s

Datasilo’s ontstaan vaak wanneer informatie wordt geïsoleerd binnen verschillende afdelingen of systemen, wat nefast is voor de samenwerking en data-integratie. Deze versnippering leidt tot inconsistente en verouderde data, inefficiënte processen en een verhoogd risico op fouten.

Bovendien kan het gebrek aan data-integratie je financiële team dwingen om te veel tijd te besteden aan het oplossen van afwijkingen en handmatig samenvoegen van gegevens, waardoor ze zich minder kunnen richten op strategische planning en analyse.

Het belang van een holistische benadering van gegevensbeheer

Een holistische benadering van datamanagement houdt in dat de hele levenscyclus van gegevens in acht wordt genomen, van de verzameling en integratie van gegevens tot de analyse en het onderhoud ervan. Daarbij wordt rekening gehouden met alle aspecten van het bedrijf: de betrokken mensen, plaatsen, processen en producten.

Het gaat om de implementatie van een efficiënt en uitgebreid datamanagementsysteem dat informatie snel en veilig beschikbaar maakt waar en wanneer dat nodig is.

De succesvolle implementatie van een meer holistische benadering van datamanagement volgt meestal drie principes:

  • Ga voor een iteratieve aanpak
  • Creëer een standaard voor data die past bij je bedrijfsbehoeften en -processen
  • Erken dat de mensen en bedrijfscultuur net zo belangrijk zijn als technische controles en ontwerpen.

Holistisch datamanagement is cruciaal voor organisaties die datagedreven initiatieven gebruiken om groei te stimuleren en besluitvorming te verbeteren. Dat zal namelijk een betere gegevensintegratie, gegevensdeling en -samenwerking tussen verschillende teams en systemen mogelijk maken.

Maar dit gebeurt nog niet. Minder dan de helft van de ondernemers en koplopers in technologie hebben een duidelijk gedefinieerde data- en analytics-strategie, blijkt uit onderzoek van Foundry (2021).

Een lukrake aanpak kan leiden tot datasilo’s die het delen en samenwerken verhinderen. Er doen zich ook inconsistenties voor door problemen met het gegevensformaat en updates.

Bovendien is het begrijpelijk dat teams menselijke fouten maken als ze gegevens handmatig overbrengen naar spreadsheets en rapporten.

De Foundry-enquête stelde dat problemen met de kwaliteit van gegevens het grootste obstakel was voor organisaties om datagedreven initiatieven te nemen.

“Bij geïsoleerde gegevens gebeurt de verwerking op verschillende tijdstippen, waardoor processen zoals omzetherkenning moeilijk worden en je efficiëntie belemmeren”, zegt Scott Freedman, marketingdirecteur van Sage Intacct.

De voordelen van een geïntegreerde financiële cloudoplossing

Het gebruik van een geïntegreerde financiële cloudoplossing zou deel moeten uitmaken van je holistische aanpak van gegevensbeheer.

Door al je financiële data op één plek samen te brengen, zorg je ervoor dat je informatie consistent, up-to-date en accuraat is. Je vermindert de kans op fouten als je geen gegevens hoeft over te zetten tussen verschillende systemen. Bovendien zorgt het gebruik van één oplossing voor een betere samenwerking; je kan gemakkelijker financiële informatie met verschillende afdelingen en belanghebbenden delen. Het geeft je een completer en nauwkeuriger beeld van de financiële gezondheid van je bedrijf.

Met die gegevens kan je beter geïnformeerde beslissingen nemen en snel reageren op veranderingen in de markt of bedrijfsomgeving. Bovendien kan je je financiële processen automatiseren, waardoor er minder tijd en middelen nodig zijn voor handmatige taken. Het betekent dat je financiële team zich kan richten op meer strategische initiatieven.

Het verbeteren van de datanauwkeurigheid kan de bedrijfsprestaties een boost geven

Uit een recent onderzoek van Gartner blijkt dat het doorbreken van datasilo’s en het delen van gegevens de bedrijfsresultaten verbetert. Organisaties die dat bevorderen, zouden op de meeste bedrijfsmetingen beter moeten presteren dan hun collega’s.

Dankzij de overstap op financiële software in de cloud regelt koeriersdienst Quicksilver Express de maandelijkse afsluiting nu in de helft van de tijd die vroeger nodig was. Het bedrijf stemt dagelijks creditcard- en bankreconciliaties af, waardoor er minder fouten worden gemaakt en er een week aan handmatig werk uitgespaard blijft. De algehele efficiëntie van de boekhouding is met 75% gestegen.

Een ander voorbeeld; familiebedrijf Halstatt ondervond vergelijkbare voordelen na hun overschakeling op financiële cloudsoftware. In het verleden rapporteerde het bedrijf jaarlijks over de waardering, omdat het toen meer dan 100 uren in beslag nam.

Dankzij de automatisering neemt dit proces nu slechts een paar uren in beslag en vindt het elk kwartaal plaats, waardoor leidinggevenden een gedetailleerd beeld krijgen van de waarde en kosten van activa gedurende het hele jaar.

Maak gebruik van geavanceerde analyses en AI

In dit datagedreven tijdperk is een nauwkeurig en actueel beeld van de financiële gezondheid van je organisatie nog maar het begin.

Kunstmatige intelligentie (AI) en analyse kunnen je helpen om behoeften te voorspellen. Je kunt je strategieën aanpassen, uitdagingen zelfs aanpakken en nieuwe kansen grijpen.

Als je datasilo’s doorbreekt, processen stroomlijnt en ervoor zorgt dat er één enkele bron van waarheid voor financieel management is, creëer je nieuwe mogelijkheden om gebruik te maken van geavanceerde technologieën.

Data spelen grotere rol in de bedrijfsstrategie

Volgens het onderzoek van Foundry verwacht 78% van de bevraagden dat data en analytics de manier waarop ze zaken doen de komende drie jaar fundamenteel zullen veranderen.

Dankzij de cloud en geavanceerde mogelijkheden van AI en machine learning kun je de beste route bepalen voor je bedrijf.

De integratie van advanced analytics en AI in je financiële managementprocessen helpt je om besluitvormingsprocessen te verbeteren. Daarnaast legt het verborgen patronen, trends en inzichten bloot die je anders misschien niet zou ontdekken.

Deze krachtige tools kunnen inefficiënties identificeren, gebieden aanduiden waar kostenverlaging mogelijk is en zelfs klantengedrag voorspellen.

Je kunt vol vertrouwen datagedreven beslissingen nemen

Scott Freedman (Sage Intacct): “Als je een nauwkeurig beeld hebt van wat er vandaag gebeurt, kun je AI en analytics gebruiken om die data te projecteren en de toekomstige noden en capaciteit te bepalen.”

“Dat helpt bedrijven in hun aanpak bij onverwachte pieken in de vraag of bij het aanpassen van marketingcampagnes in lijn met hun prestaties. Door systemen met elkaar te verbinden via geconsolideerde rapportages loopt het hele bedrijf soepeler.”

Conclusie

Datasilo’s doorbreken en cloudoplossingen voor financieel beheer integreren, is essentieel als je wil dat je bedrijf groeit, succesvol is en voorop blijft lopen in de gejaagde zakenwereld van vandaag de dag.

Door een geïntegreerde financiële oplossing te implementeren, ontdek je de Heilige Graal van financieel beheer: één enkele bron van waarheid voor alle financiële data, die consistentie en nauwkeurigheid over de hele lijn verzekert.

Dit stelt je financiële team in staat om goed geïnformeerde beslissingen te nemen op basis van real-time gegevens, wat leidt tot betere bedrijfsresultaten.