Groei en Klanten

Hoe helpt u klanten de voordelen van modern boekhouden in te zien?

Modern-boekhouden

Hebt u een groep traditionele klanten die niet wil inzien hoe modern boekhouden hen en hun bedrijf kan helpen? Komen er nog klanten over de vloer die een dag voor de jaarafsluiting komen aandraven met een schoendoos vol bonnetjes en facturen? Daar staat u uiteraard niet om te springen. De traditionele klant is iemand die niet openstaat om op een moderne manier te werken (lees: in de cloud). In dit artikel geven we u enkele tips over hoe u die klanten over hun koudwatervrees helpt om op een moderne manier te werken.

“Ik ben geen fan van nieuwe technologie”

Voor de traditionele klant voelt technologie meer aan als een straf dan een voordeel. Ze verzetten zich dan ook tegen technologische ontwikkelingen. In sommige gevallen zullen ze wel een poging gedaan hebben om een recentere technologie te aanvaarden, maar als dat hen niet meteen lukt, dan verzetten ze zich nog meer. Maar hoe overtuigt u hen om toch de stap te zetten?

Hoe kunt u hen helpen?

Ondanks het feit dat deze groep klanten geen fan is van nieuwe technologie, is de kans groot dat ze wel een smartphone hebben. Probeer hen dan ook te overtuigen om een app te downloaden op hun smartphone om hun boekhouding te beheren en geef hen eventueel een gratis trial. Help hen bij de set-up en toon hen hoe makkelijk het eigenlijk is om met die app te werken.

“Mijn bedrijf is niet geschikt voor boekhouden in de cloud”

Deze groep klanten heeft wel een idee van wat cloud accounting is, maar ze hebben besloten dat het niets voor hen is. Ze zijn verknocht aan hun huidige manier van boekhouden omdat ze vinden dat het zo wel goed werkt. Ze hebben daarbij geen oog voor de tijd die daarbij verloren gaat of de problemen die het voor u genereert. Ze zien dan ook niet in waarom ze de stap moeten zetten.

Hoe kunt u hen helpen?

In dit geval doet u er goed aan om begrip en respect op te brengen voor de huidige manier waarop uw klant werkt. Dit is de eerste stap in de onderhandeling om hen naar de cloud te krijgen. Ga vervolgens na waarom ze zo verknocht zijn aan die manier van werken.

Eens u dat weet, kunt u hierop inspelen. Focus op wat zij zo belangrijk vinden en overtuig hen ervan dat technologie hun huidige manier van werken niet vervangt, maar verder gaat op wat ze nu al aan het doen zijn.

“Ik doe het al 30 jaar op die manier”

Deze opvatting is erg moeilijk te ontkrachten. Probeer hen in dit geval een andere kijk op de zaken te bieden. Op een bepaald moment zal hun manier van werken ooit wel de meest efficiënte manier geweest zijn. Maar bedrijven groeien, dingen veranderen, zaken worden complexer. Maar wat ooit goed was voor hun bedrijf is nu misschien wel een pijnpunt, ze moeten verder.

Hoe kunt u hen helpen?

In deze situatie moet u uw pleidooi stapsgewijs opbouwen. Vraag hen om elke boekhoudkundige taak die ze doen toe te lichten en probeer te begrijpen waarom ze die taken op hun eigen manier uitvoeren. Zo toont u in eerste instantie empathie en begrip. Tegelijkertijd kunt u bij elke stap toelichten waarom dit niet langer de meest efficiënte manier van werken is. Indien uw klant ook medewerkers in dienst heeft, probeer hen dan ook te betrekken. Vraag hen wat de pijnpunten zijn en hoe ze die graag zouden oplossen. De kans is groot dat cloudsoftware het antwoord biedt voor de overgrote meerderheid van die pijnpunten.