Bedrijfsprocessen

Voorraadbeheer, of de kunst van de kostenbeheersing

Voorraadbeheer, of de kunst van de kostenbeheersing

Een magazijn met rekken vol met dozen

Uw voorraad goed beheren, hoe doet u dat? De voorraad bevat alle goederen uit de exploitatiecyclus van een bedrijf. Er bestaan vijf productsoorten:

 • grondstoffen
 • goederen
 • half afgewerkte producten
 • afgewerkte producten
 • de verpakkingen

In de industriële sector moet er dus eerst bevoorraad worden alvorens er geproduceerd kan worden, en dat kost geld. De hoge kosten voor de opslag van producten kunnen ingedeeld worden in drie categorieën:

 • de verwervingskosten
 • de opslagkosten
 • de afschrijvingskosten

Om hun voorraad goed te beheren moeten de industriële bedrijven dus veel puzzelwerk verrichten. Zo verkleinen ze het risico dat ze niet aan de vraag van de klanten kunnen voldoen of dat ze de gezondheid van hun bedrijf in het gedrang brengen. Om deze risico’s te vermijden is het noodzakelijk een beheersoftware aan te schaffen die in staat is de netto behoeften te berekenen. Aan de hand van zo’n oplossing kan u uw productie en kosten optimaal beheren.

Verbeter uw productiecyclus en optimaliseer uw bedrijfsprestaties

Om uw productiecapaciteit te beheren, moet u een duidelijk overzicht hebben van uw grondstoffen en bestanddelen. Bovendien moet u uw goederen en de voorraad van uw leveranciers nauwkeurig opvolgen zodat u de bestellingen van uw klanten op tijd kan verwerken. Zolang uw leveranciers uw bestellingen op tijd leveren, hoeft u niet meer te bestellen dan u nodig hebt. Zo komt u niet met een voorraadoverschot te zitten en hoeft u dus niet te veel te investeren in bevoorrading.

Om hierin te slagen, kan u gebruikmaken van productie-indicatoren, zoals:

 • Overall Equipment Effectiveness (OEE)
 • uitvalpercentages
 • de gebruiksduur van vaste activa

Met deze gegevens kan u ramingen opstellen, in de behoeften van uw klanten voorzien en uw volledige productieketen optimaliseren.

De variabelen van het voorraadbeheer in de industriële sector

Een man in een magazijn controleert de voorraad op zijn tablet

Talrijke elementen beïnvloeden de processen en bemoeilijken het voorraadbeheer. Hoewel sommige elementen constant blijven en eenvoudig te beheren zijn, zijn er andere, variabele elementen die voor moeilijkheden kunnen zorgen.

Een gemiste zakenkans kan zich al snel vertalen in een daling van het aantal nieuwe klanten. Het zou zelfs kunnen betekenen dat u geïnvesteerd hebt in een product dat niet erg in de smaak valt bij de consument. U loopt dus het risico dat u met een voorraadoverschot komt te zitten en zo uw opslagkosten ziet toenemen. Ook de levertermijnen moeten correct beheerd worden. Zo niet, dan kan u met een tekort aan voorraad komen te zitten. Dit zorgt voor echte winstderving. Uw klanten zullen namelijk naar de concurrentie overstappen als u niet aan hun vraag kan voldoen.

Om deze risico’s te vermijden, kan u een planning opstellen om de behoeften van uw klanten beter in te schatten. Vergeet echter ook niet om een goede opvolging te doen en het onderhoud van uw machines te verzekeren. Zo kan u het risico op pannes verkleinen en uw productie vlotter maken om beter aan de vraag van uw klanten te voldoen.

Optimalisering dankzij digitale tools

MRP-oplossingen zijn tegenwoordig in staat om de voorraad en zelfs de bedrijfsprestaties van KMO’s en KMI’s te optimaliseren. Dankzij hun flexibiliteit kan u uw activiteiten beter organiseren en zo uw bevoorrading, productieketen en klantenaanvragen efficiënter beheren. Uw volledige exploitatiecyclus kan bovendien gestroomlijnd worden dankzij een realtime-opvolging van uw productie. Dit verbetert de volledige rentabiliteit van uw bedrijf.

Voorraadbeheer is een zeer ingewikkelde en risicovolle activiteit. Als u niet over de juiste tools beschikt, dan kan deze activiteit u duur komen te staan. Ontdek dus ons beschikbare aanbod om uw voorraad goed te beheren.