Trends en Inzichten

Wat is een People Company? 5 dingen die je moet weten

Twee vrouwelijke collega's maken samen een selfie en zijn trots dat ze in een People Company werken

Zijn je medewerkers je meest waardevolle troef?

Veel bedrijfsleiders zouden hier ja op antwoorden – maar wanneer het erop aankomt, zetten ze dan werkelijk hun mensen aan de top van hun bedrijfssuccessen, voor alle andere zaken?

Indien ja, en als ook hun werknemers geloven dat dit echt zo is, dan hebben we het over een People Company.

People Companies hebben beseft dat medewerkers en sollicitanten hun noden en eisen aan het veranderen zijn. In sommige bedrijven is de betrokkenheid van medewerkers erg afgenomen. Als resultaat hiervan heeft productiviteit een nieuw dieptepunt bereikt.

People Companies weten dat ze niet enkel goed voorbereid moeten zijn om de oorlog om talent te winnen en de beste kandidaten binnen te halen en aan te houden. Ze nemen ook een grote voorsprong op vlak van automatisering en management en door te focussen op hun werknemers.

1. Wat zijn People Companies?

Eenvoudig gezegd is een People Company een organisatie waar de medewerkers de meest waardevolle troef zijn, en waar het bedrijfssucces afhangt van of de werkkracht succesvol is.

De leiders van People Companies weten dat het cruciaal is voor hun groei om hun werknemers te koesteren. Ze laten hun medewerkers weten hoe gewaardeerd en belangrijk ze zijn voor hun succes – via hun acties zowel als hun woorden.

Dit reflecteert zich in hoe de werknemers zich voelen over het bedrijf, en in het resultaat van hun werk. Echter, in werkelijkheid kan het vaak ingewikkelder zijn dan dit om een People Company te herkennen.

Als je aan de meeste bedrijfsleiders zou vragen of ze een People Company zijn, zullen ze waarschijnlijk ja zeggen. Desondanks toont onze recentste enquête bij meer dan 500 HR-leiders aan dat 55% van leidinggevenden vindt dat hun bedrijf mensgericht is – en dat slechts 29% van de werknemers het daarmee eens is.

2. People Companies zijn vooruitdenkend

Vooruitdenkende leiders nemen een voorsprong door processen te automatiseren om meer tijd vrij te maken. Met deze extra tijd kunnen ze bijvoorbeeld meer focussen op hun medewerkers.

Werknemers zijn in het dagelijkse leven ook consumenten, die bijna alles online kunnen doen. Ze verwachten hetzelfde op hun werkplek. People Companies maken het makkelijk voor hen om samen te werken met andere teams en om alles online terug te vinden, ook als ze van thuis uit werken.

Automatiseren en digitaliseren op zich zijn echter niet voldoende. Om een People Company te zijn, moeten leiders ook boeiende ervaringen creëren voor hun medewerkers.

3. People Companies zorgen voor goede werkervaringen nog voor dag één

De dagen waarop bedrijven simpelweg een vacature online konden zetten en afwachten tot de sollicitanten binnenstroomden zijn voorbij. Nu moeten alle ondernemingen de voordelen van hun merk en reputatie als werkgever duidelijk meegeven om de beste mensen aan te trekken.

People Companies passen consumentgerichte marketingtechnieken toe om zichzelf succesvol te promoten bij kandidaten. We noemen dit People Marketing.

Maar dat is slechts het begin. People Companies bouwen relaties met kandidaten op en leveren goede ervaringen doorheen het hele aanwervingsproces. Ze gaan verder dan gratis lunches, leuke werkplekken en onbeperkt verlof.

Ze kennen hun mensen en wat hen drijft – en ze gebruiken deze informatie om een employer journey te creëren die constant de werknemers stimuleert en het beste uit hen haalt.

4. People Companies maken geen beslissingen op basis van buikgevoel en spreadsheets

In een People Company hebben leiders inzicht in wat hun medewerkers drijft door data-analyses.

Organisaties kunnen data over mensen gebruiken om sterkere en voorspellende inzichten te krijgen over hun werknemers en hun drijfveren. Deze inzichten kunnen dan gebruikt worden om meer geïnformeerde, op feiten gebaseerde beslissingen te maken.

De data kan gebruikt worden voor voorspellende doeleinden, zodat managers het gedrag en de drijfveren van mensen kunnen begrijpen en op basis hiervan beslissingen kunnen maken.

5. Een People Company zijn is essentieel voor succes

Bedrijven die beslissingen maken gebaseerd op feiten, ontwerpen goede werkervaringen en zijn vooruitdenkend in hun aanpak naar medewerkers toe.

Ze doen dit niet omdat het goed of leuk is om te doen. Ze weten dat een People Company zijn cruciaal is voor het succes van hun onderneming en groei. En ze weten dat dat slechts het topje van de ijsberg is.