Geldzaken

Wat is omzet en hoe bereken je die?

Leer wat omzet is, waarom het belangrijk is en hoe je omzet berekent, met onder meer ook de verschillen tussen de omzet uit verkoop en de totale inkomsten.

Een van de basisprincipes van de financiële gezondheid van je bedrijf is je omzet en de manier waarop je die berekent. Omzet, vaak ook verkoop genoemd, is de totale hoeveelheid geld die je bedrijf genereert met je bedrijfsactiviteiten, zoals de verkoop van goederen of diensten, los van de kosten. In dit artikel onderzoeken we wat omzet is, wat het betekent en hoe je omzet berekent, met onder meer ook de verschillen tussen de omzet uit verkoop en de totale inkomsten.

Dit behandelen we:

Wat is omzet?

De waarde van correcte omzetcijfers

Hoe bereken je je omzet?

Verkoopopbrengsten tegenover totale opbrengsten

De formule voor omzetberekening in verschillende scenario’s

Tips om je omzet correct te berekenen

Slotopmerkingen

Wat is omzet?

De omzet is de levensader van elk bedrijf. Het is het eerste cijfer dat je noteert op de resultatenrekening (ook bekend als de winst- en verliesrekening). De omzet geeft aan hoe effectief je bedrijfsmodel en -strategieën zijn in het genereren van cash.

Omzet gaat niet alleen over cijfers. Het is een graadmeter voor je bedrijfsgroei, marktvraag en klanttevredenheid. Eenvoudig gezegd: de omzet is wat een bedrijf binnenhaalt voordat er kosten of uitgaven van worden afgetrokken.

De waarde van correcte omzetcijfers

Correcte omzetcijfers zijn om verschillende redenen cruciaal:

  • ze geven inzicht in de financiële gezondheid van je bedrijf
  • ze helpen bij budgettering en prognoses
  • ze worden gebruikt door investeerders en kredietverstrekkers om de waarde van je bedrijf te evalueren

Inzicht in je omzet helpt je om weloverwogen beslissingen te nemen, winstgevende bedrijfsactiviteiten te identificeren en trends of problemen in een vroeg stadium op te merken.

Hoe bereken je je omzet?

De formule om omzet te berekenen, is eenvoudig: Omzet is het aantal verkochte eenheden maal de prijs per eenheid. Met die formule kan je weten hoeveel geld je bedrijf binnenbrengt met zijn kernactiviteiten.

Een voorbeeld? Stel dat je bedrijf handgemaakte kaarsen verkoopt. Als je 1.000 kaarsen verkoopt voor 10 euro per stuk, zijn je inkomsten: 1.000 x 10 euro = 10.000 euro. Dat cijfer is de omzet: de totale verkoopopbrengst vóór aftrek van eventuele kosten of uitgaven in verband met de productie van de kaarsen.

Verkoopopbrengsten tegenover totale opbrengsten

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen verkoopopbrengsten en totale opbrengsten. Verkoopopbrengsten verwijzen specifiek naar de inkomsten uit de verkoop van goederen of diensten: de primaire inkomstenbron voor de meeste bedrijven.

De totale inkomsten, daarentegen, omvatten verkoopinkomsten plus andere vormen van inkomsten, zoals rente, dividenden of inkomsten uit secundaire activiteiten. Als je kaarsenbedrijf ook 500 euro verdient aan een workshop kaarsen maken en 200 euro aan rente op een zakelijke spaarrekening, dan zijn je totale inkomsten de inkomsten uit verkoop plus overige inkomsten: 10.000 + 500 + 200 euro, of 10.700 euro.

Dit onderscheid is cruciaal voor een goed begrip van alle inkomstenbronnen die bijdragen aan de financiële gezondheid van je bedrijf.

De formule voor omzetberekening in verschillende scenario’s

De berekening van de omzet kan enigszins variëren volgens het bedrijfsmodel. Voor dienstverlenende bedrijven wordt de formule aangepast aan het aantal klanten en het tarief dat in rekening wordt gebracht: Omzet zijn de verleende diensten maal vergoeding per dienst.

Voor bedrijven met verschillende inkomstenstromen wordt de formule om de totale omzet te berekenen meeromvattend, waarbij alle verschillende inkomstenbronnen worden opgeteld.

Tips om je omzet correct te berekenen

  1. Hou een gedetailleerde administratie bij. Hou nauwkeurige gegevens bij van verkopen en andere inkomstenbronnen. Het gebruik van een online grootboek of boekhoudsoftware kan de nauwkeurigheid en efficiëntie van dit proces aanzienlijk verbeteren.
  2. Begrijp je bedrijfsmodel. Voor sommige bedrijfsmodellen is een iets andere aanpak nodig om de omzet te berekenen.
  3. Controleer regelmatig. Regelmatig je omzet controleren, helpt om trends te identificeren en noodzakelijke aanpassingen door te voeren.

Hou bij het berekenen en analyseren van opbrengsten ook rekening met de volgende geavanceerde aspecten:

  1. Opbrengstverantwoording. Dit boekhoudkundig principe houdt in dat opbrengsten moeten worden opgenomen in de boekhoudperiode waarin ze worden verdiend, dus niet noodzakelijk wanneer je het geld ontvangt.
  2. Kortingen en retour. Pas de omzetberekening aan voor gegeven kortingen of geretourneerde goederen, zodat je de omzet niet overschat.
  3. Segmentatie. Splits je omzet uit volgens productlijnen, diensten of markten om te begrijpen welke domeinen het meest bijdragen aan je bedrijf.

Slotopmerkingen

De omzet van je bedrijf begrijpen en nauwkeurig kunnen berekenen, is cruciaal om je financiële gezondheid en groeipotentieel te beoordelen. Door een onderscheid te maken tussen je omzet en je totale inkomsten, en door de juiste formule voor omzet toe te passen, kan je waardevolle inzichten krijgen in je activiteiten en weloverwogen beslissingen nemen. Onthoud dat omzet meer is dan alleen een getal. Je kan hem gebruiken om het succes van je bedrijf en je potentieel voor groei te begrijpen.

Met correcte omzetcijfers kan je effectief plannen opstellen, activiteiten optimaliseren en uiteindelijk je winstgevendheid vergroten. Of je nu een eigenaar van een klein bedrijf bent of een financieel analist, de berekening en interpretatie van je omzet is een fundamentele vaardigheid die je succes aanzienlijk kan beïnvloeden.