Groei en Klanten

Wat klanten echt zeggen: 3 manieren om uw boekhoudkantoor te verbeteren

Een team accountants heeft een brainstorm over hoe ze hun boekhoudkantoor kunnen verbeteren

Ons jaarlijks Rapport over Accountancy legt sinds 2017 vast wat er leeft onder accountants. De laatste versie is nu beschikbaar en helpt u uw boekhoudkantoor verbeteren.

In 2020 is er een nieuw element toegevoegd aan het rapport. Coleman Parkes Research voerde een kwalitatief onderzoek uit door middel van diepgaande gesprekken met klanten van boekhoudkundige diensten. Dit waren kleine en middelgrote bedrijven in het Verenigd Koninkrijk, de VS, Spanje, Frankrijk, Canada, Australië en Zuid-Afrika.

De vragen zijn rechtuit. Welke pijnpunten ervaren bedrijven met hun accountants? Welke ervaringen hebben ze? In het kort: Hebben ze het gevoel dat hun accountant hun noden tegemoetkomt? En als dat niet zo is, op welke vlakken kan het boekhoudkantoor verbeteren?

Hieronder bekijken we enkele van de antwoorden en de omringende zaken waar de minder progressieve accountant misschien nog mee worstelt: omgaan met digitalisering, klanten helpen met naleving van de wet en de nieuwe generatie aantrekken tot boekhouden. De volgende inzichten kunt u gebruiken om uw boekhoudkantoor en uw diensten een duwtje in de rug te geven.

De resultaten zijn fascinerend leesvoer voor iedereen in het vak. U krijgt een overzicht dat u als gids kan gebruiken om uw boekhoudkantoor te verbeteren, te groeien en dat u kan helpen een beter dienstenaanbod samen te stellen.

Alle antwoorden zijn anoniem, behalve details over de aard van de bedrijven en de locaties van de ondervraagden. De antwoorden zijn wel letterlijk overgenomen.

Constante digitalisering

Uit het onderzoek in het jaarlijks Rapport over Accountancy blijkt dat 82% van de ondervraagden vindt dat klanten van accountants mogen verwachten dat ze ook advies kunnen geven over relevante technologieën in accountancy en financiën.

Tegelijkertijd vindt 83% van de ondervraagde accountants dat nieuwe technologieën en een cultuur van digitalisering ertoe geleid heeft dat ze snel meer moesten investeren om bij te blijven.

Een directielid van een middelgroot bedrijf in de energiesector in Australië vat de voordelen goed samen: “Technologie stelt ons in staat om real-time beslissingen te nemen.”

Als technologie zo belangrijk is voor klanten, kunnen accountants het eenvoudigweg niet negeren.

“Technologie heeft onze relatie positief beïnvloed,” zegt de financieel directeur van een klein bouwbedrijf in de VS. “Onze accountant heeft zich steeds flexibel aangepast aan technologie. Daar waren we heel blij om en de kwaliteit van zijn werk is er door de juiste toepassing van technologie flink op vooruit gegaan.”

De financiële controleur van een middelgrote detailhandelaar uit Canada zegt over hun accountant, waar ze al 30 jaar beroep op doen, het volgende. “Ze is altijd mee geëvolueerd met de opkomende veranderingen. Dat is één van de redenen waarom we al zo lang met haar samenwerken.”

Dezelfde persoon legde ook uit met welke technologieën hun accountant hen al geholpen heeft: “We hebben nog geen AI geïmplementeerd, maar we gebruiken automatisering, de cloud en cybersecurity. Ze heeft fantastisch werk geleverd.”

Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven hun accountants beoordelen op hun bereidheid om technologie te omarmen. De directeur van een klein data-analysebedrijf in Zuid-Afrika uitte een waarschuwing: “Mijn accountant heeft nog geen technologieën aangewend, waardoor we haar aan het vervangen zijn door iemand die dat wel kan. Mijn accountant past geen technologieën toe, maar de sector wel.”

Een particulier met verantwoordelijkheden in inkomensbelasting in het Verenigd Koninkrijk zei over zijn accountant: “Ze moeten voldoende kennis hebben van IT. Dit is de moderne samenleving. Alles is computergestuurd.”

Er is duidelijk nood aan dat accountants op de hoogte blijven van technologie. Dit kan door advies te volgen van organisaties uit de branche waar u misschien bij aangesloten bent. Zij stellen niet alleen regelmatig rapporten op over wat er beschikbaar is, maar ook over wat er ontwikkeld wordt. In de eerste plaats is het doel ervoor open te staan om nieuwe technologieën zo vroeg mogelijk aan te wenden. Pas nieuwe technologieën eerst toe om uw eigen boekhoudkantoor te verbeteren. Dat is een goede manier om de smaak te pakken te krijgen en het te leren vooraleer u het bij uw klanten uitvoert.

Blijf op de hoogte van de veranderende wetgeving

In ons onderzoek Rapport over Accounting ging 79% van de accountants ermee akkoord dat de regelgeving van de overheid, de sector en internationale organisaties veranderingen afdwingen in de boekhoudkantoren.

Wereldwijd nemen de wettelijke vereisten toe waar bedrijven mee moeten omgaan. Van accountants wordt verwacht dat ze hierin hun klanten kunnen bijstaan. Tijdens de recente onrust door het coronavirus (COVID-19) werd dit benadrukt. Bedrijven wendden zich tot hun accountants voor hulp bij overheidssteun.

Als antwoord op de vraag welke vaardigheden en talenten ze waarderen, zei de financiële controleur van een middelgrote detailhandelaar in Zuid-Afrika: “De belangrijkste factor is de naleving van de regelgeving.”

Een accountant aannemen gaat tegenwoordig om meer dan enkel accounting, zei de CEO van een middelgroot beveiligingsbedrijf uit Frankrijk. “Mijn accountant informeert mij over Franse wetten zodat ik hierop kan inspelen.”

Het gaat dus over de naleving van meer dan enkel boekhoudkundige wetgeving.

“Ik weet dat mijn boekhoudkantoor veel bezig geweest is met GDPR,” zei de eigenaar van een klein technologiebedrijf in Spanje. “Soms heb ik juridisch advies nodig. We bespreken het met hen en ze hebben me bijvoorbeeld een advocaat aanbevolen.”

Bedrijven geven ook aan dat ze verwachten dat hulp met veranderende regulering één manier is waarop hun accountant hen kan bijstaan.

“Het bedrijf is aan het groeien,” zei de CIO van een middelgroot bedrijf in Frankrijk. “Ons accountantskantoor doet meer werk nu, omdat er voor ons meer te doen is. Ze doen loonadministratie en alle overheidsreguleringen zoals BTW.”

Een directielid van een middelgroot energiebedrijf in Australië merkte op: “Ons huidig boekhoudkantoor heeft een geïnformeerd team. Het zijn experts die alles weten over belasting, bedrijfsfinanciën en naleving van wetgeving. We kunnen op dit team rekenen. Dat zijn de voornaamste redenen dat we bij hen blijven.”

Op de hoogte blijven van veranderende regelgeving is een uitdaging, zeker nu klanten steeds meer verwachten dat deze kennis breed en gedetailleerd is. Hier geldt ook dat verenigingen uit de branche waar u bij aangesloten bent, deze veranderingen ongetwijfeld bijhouden. Een meer fundamentele benadering is regelmatig de overheidswebsites bezoeken, wat ook zijn vruchten zal afwerpen. Support van uw softwareverkoper kan ook helpen. Wanneer nieuwe wetgeving vereist dat er een nieuwe functionaliteit toegevoegd wordt aan bepaalde software, zal de documentatie dit waarschijnlijk vermelden.

Omarm de jongere generatie

U wilt uw boekhoudkantoor verbeteren in digitalisering ten voordele van de klant of groeien in het aanbieden van naleving van regulering, maar waar begint u?

Het is mogelijk om hierin training te krijgen. Een alternatieve oplossing vinden we echter in de resultaten van het jaarlijks Rapport over Accountancy en zou voor elk plan om uw kantoor te verbeteren overwogen moeten worden: omarm de jongere generatie.

Uit ons onderzoek blijkt dat 84% van de ondervraagden vindt dat werknemers aannemen van jongere generaties één van de grootste bronnen van verandering is op de werkvloer en in de bedrijfscultuur. Dit dwingt op zijn beurt de boekhoudkantoren om te veranderen zodat ze jong talent kunnen aantrekken.

De kracht van Millennials en Gen Z’ers, zij die volwassen werden in de 21e eeuw, zit in hun vermogen om verandering te aanvaarden. Dat is iets waar oudere generaties typisch meer weerstand tegen bieden.

Of ze nu de cloud implementeren, workflows digitaliseren, technische oplossingen bieden of alternatieve zakenideeën aanreiken, deze generatie is een essentiële troef voor traditionele boekhoudkantoren die willen evolueren in het digitale landschap. Hun vermogen om de naleving van wetgeving zoals die vandaag bestaat aan te leren, zonder bagage, is een groot voordeel.

Hoe kan uw boekhoudkantoor jong talent aantrekken?

  1. Zoek ze op in hun eigen habitat. In ons onderzoek vroegen we meer dan 1000 respondenten in de VS waar ze nieuwe talenten voor hun organisatie vinden. Het populairste antwoord, gegeven door 38% van de ondervraagden, was op sociale media zoals LinkedIn en Facebook. Dit overschaduwde de meer traditionele manieren, zoals afstudeerbeurzen, wat 15% van de respondenten aangaf. Het is niet overdreven om te zeggen dat jongeren op sociale media leven, dus ze verwachten simpelweg dat u daar ook aanwezig bent.
  2. Neem mensen aan zonder traditionele accounting-achtergrond. Uit ons onderzoek bleek dat 88% van de ondervraagden open staat voor het idee om mensen aan te werven uit branches zoals projectmanagement, training, customer service en meer. Zoals net vermeld, heeft u de eigenschappen van jongeren die net de arbeidsmarkt betreden nodig. U zal meer succes hebben ze te vinden wanneer u uw vereiste voor een kwalificatie in accounting versoepelt.
  3. Wees flexibel. We vroegen aan onze respondenten ‘Wat is de voornaamste reden dat nieuwe werknemers bij u komen werken en niet bij de concurrenten?’ 38% van de respondenten gaf als belangrijkste reden flexibele werkomstandigheden, zoals thuiswerken. PwC’s Millennials at Work sprak met meer dan 4000 pas afgestudeerden die flexibele werkuren als tweede belangrijkste voordeel van de werkgever gaven, vlak na training en ontwikkeling op de eerste plaats. Dit betekent dat ze dat nog belangrijker vinden dan bonussen, ziekteverzekering en pensioen.

Conclusie

De uitdagingen die we in 2020 zijn tegengekomen, waren niet gemakkelijk. Maar zoals we weten ontstaan uit uitdagingen ook kansen, die boekhoudkantoren zeker kunnen aangrijpen om zich competitiever te positioneren. Uit de resultaten van het jaarlijks Rapport over Accountancy blijkt dat deze zaken voor u erg interessant zijn om op in te zetten om uw boekhoudkantoor te verbeteren: het integreren van technologie in uw dienstenaanbod, het naleven van de wetgeving en het aanwerven van jongere generaties.