Technologie en Innovatie

De cloud: de beste vriend van een ondernemer

Cloud

Heel wat kmo’s denken vaak dat cloudsoftware enkel voor grote bedrijven is weggelegd… ten onrechte!  De flexibiliteit van de cloud, de mogelijkheden en het budgetvriendelijke aspect is net ideaal voor micro-ondernemers.

Cloudsoftware is ontworpen om even krachtig te zijn als hun ‘on-premise-voorgangers’, maar tegelijk zijn ze lichter en flexibeler. Zo kunt u ze opschalen in piekperiodes en wat minder gebruiken in rustige periodes. Deze elasticiteit is essentieel om een serene groei te realiseren. Tegelijk hoeft een ondernemer zich geen zorgen meer te maken over het financiële luik of de technische kant van het verhaal. Een ondernemer kan zich focussen op wat echt telt: het bieden van toegevoegde waarde voor de klant.

Flexibiliteit om uw ambitie te ondersteunen

Groei, de Heilige Graal bij startende ondernemers, kan plots ontstaan, geleidelijk verlopen of onvoorspelbaar zijn. Het vermogen van het bedrijf om op deze schaalveranderingen in te spelen wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de investeerders met het oog op de winstgevendheid en door de klanten met het oog op de kwaliteit van de dienstverlening. Het goede nieuws is dat cloudsoftware makkelijk te schalen is.

Het is immers het actuele gebruik, en dus de werkelijke behoefte op een bepaald moment, dat zowel de rekenkracht als het budget (“pay per use”) bepaalt. Deze elasticiteit maakt het mogelijk om groeiniveaus te bepalen die meer middelen vereisen, of juist op kleinere schaal rendement te behalen, want ondernemen is ook fouten maken! En dit alles moet dusdanig verlopen zonder dat de tool of de leverancier waarmee een vertrouwensrelatie wordt opgebouwd, verandert.

Deze elasticiteit is ook erg handig voor het beheren van tijdsgebonden gebeurtenissen, zoals evenementen of seizoenspieken.

Lagere financiële en mentale belasting

De cloud is uiteraard ontworpen om zich zeer snel te kunnen aanpassen aan veranderingen in de nabije omgeving die bijvoorbeeld verband houden met de integratie van nieuwe talen, wettelijke wijzigingen of een complexer wordend juridisch kader. Met deze elementen wordt rekening gehouden zonder dat de dienstverlening onderbroken wordt, omdat u zelf niets hoeft bij te werken, en dit alles verloopt binnen een gecontroleerd begrotingskader dankzij het bundelen van middelen (“multi-tenant”-oplossingen).

Over het algemeen geldt dat de cloud, zoals elke “as a service”-tool, de financiële lasten aanzienlijk verlicht doordat er geen onderhoud van de infrastructuur vereist is. Investeerders waken erover dat de financiële middelen op een goede manier worden ingezet. Daarom is het essentieel dat de financiële kosten zo flexibel mogelijk kunnen worden aangepast. Zo kan de ondernemer zijn groei in goede banen leiden zonder noodzakelijkerwijs van tool te moeten veranderen, zonder opnieuw over een contract te moeten onderhandelen, zonder problemen te moeten oplossen of zonder boetes te moeten betalen. Een echte boost dus voor uw cashflow!

Er is ook een significante impact in termen van mentale werkdruk: de ondernemer wordt bevrijd van alle technische bekommernissen en kan zo zijn tijd besteden aan belangrijkere zaken. Verschillende oplossingen op de markt gaan zelfs nog verder en verminderen ook de administratieve last.

Een rekruterings- en cohesiemiddel

Reeds voor de lockdown waren heel wat werknemers al te vinden voor thuiswerk… In dat opzicht wordt cloudsoftware steeds belangrijker: er is meer thuiswerk, er zijn meer mobiele apparaten die onderling verbonden zijn met elkaar, teams zijn gevestigd in verschillende landen en continenten. Cloudsoftware werkt van zodra er een internetverbinding is en dat maakt de omslachtige taak van het installeren van licenties op vaste computers overbodig. Ook verschillende tijdzones en verschillende softwareversies behoren definitief tot het verleden. De cloud en de ondernemer delen eenzelfde DNA dat gekenmerkt wordt door mobiliteit, samenwerking en flexibiliteit.

Door in te spelen op de maatschappelijke uitdagingen en de vraag van jongere generaties naar nieuwe manieren van werken, wordt de cloud belangrijk om talent aan te trekken en binnen het bedrijf te houden. De cloud kan u helpen de concurrenten een stap voor te zijn, zeker bij bedrijven die op vlak van salarisniveau niet kunnen concurreren met grotere bedrijven.

Maar het gaat niet alleen om geconnecteerd werken, elk in zijn eigen hoekje ergens op de wereldbol. Cloudsoftware bevat meestal ook samenwerkingstools die helpen om teams bij elkaar te houden en te mobiliseren rond een gezamenlijke project.