Technologie en Innovatie

Digitale transformatie van uw bedrijf: kies voor de cloud!

Een zaakvoerder werkt op zijn tablet en kiest voor de cloud voor de digitale transformatie van zijn bedrijf.

De cloud blijkt cruciaal te zijn voor de digitale transformatie van bedrijven. De economische spanningen als gevolg van de gezondheidscrisis hebben het bewustzijn van de economische spelers in verband met de digitale omschakeling vergroot. Volgens een recent onderzoek van OpinionWay, uitgevoerd in opdracht van Sage, is de digitale transitie nu een prioriteit voor meer dan de helft van leidinggevenden. De periode die wij nu doormaken, vereist wendbaarheid en aanpassingsvermogen van bedrijven.

Anderzijds moeten bedrijven hun werkorganisatie heroverwegen. Toegang tot software en data tijdens zakenreizen of telewerk, meer in teamverband samenwerken en een flexibeler en sneller bedrijfsbeheer zijn allemaal noodzakelijke voorwaarden voor een bedrijf om het concurrentievermogen en marktaandeel te vergroten. De cloud blijkt voor het merendeel van de bedrijven, ongeacht hun grootte, een geschikte oplossing.

De cloud opent deuren

De COVID-19-crisis heeft een verdienste gehad: bedrijfsleiders ervan overtuigen dat de digitale revolutie een prioriteit is. Bijna de helft van de leidinggevenden die door OpinionWay voor Sage ondervraagd werden, plaatst de digitale transformatie van hun bedrijf op de tweede plaats van hun zorgen. Dit geldt voor zowel de handel, met de explosieve toename van online verkoop, als voor de industrie- en dienstensector, waar veel werknemers van thuis uit hebben moeten werken en waarbij klantenrelaties vanop afstand werden opgebouwd. Alle beroepen worden door de digitale revolutie beïnvloedt, van algemeen management tot financiën, human resources, productie en verkoop. De bedrijven die de crisis het beste hebben doorstaan, zijn zij die zo snel mogelijk nieuwe middelen konden inzetten, waardoor hun teams ondanks de gezondheidsbeperkingen hun missie konden voortzetten. De ondernemingen die het beste hebben gepresteerd, zijn de volgende uitdagingen aangegaan:

 • hun personeel voorzien van de nodige uitrusting
 • toegang bieden tot de software vanop afstand
 • het delen van gegevens en informatie mogelijk maken

In dit opzicht is de cloud een perfecte oplossing voor crisissituaties zoals degene die zich in 2020 heeft voorgedaan.

De digitale transformatie maakt het dus mogelijk om het hoofd te bieden aan uitdagingen. Het is een veerkrachtige hefboom voor uw bedrijf. Maar het behandelt ook veel andere problemen. Kiezen voor digitale tools is de manier om:

 • uw prestaties te verbeteren
 • uzelf de vrije loop te laten om te innoveren
 • uw productiviteit en concurrentievermogen te verbeteren
 • marktaandeel te winnen

Dankzij de cloud is de IT-infrastructuur niet langer een last voor de onderneming die het beheer en onderhoud ervan laat uitbesteden. Deze strategie garandeert dat de onderneming kan profiteren van voortdurend bijgewerkte applicaties. Zo kan deze onderneming zich opnieuw concentreren op zijn kernactiviteiten zonder de controle over zijn IT-tools te verliezen. Een oplossing die vele voordelen biedt. Enkele cijfers: 69% van de bedrijven vindt dat digitale transformatie de afgelopen maanden een belangrijker onderwerp is geworden. Een derde van de bedrijven gebruikt al minstens één cloudoplossing.

Uw bedrijf beheren in de digitale revolutie

Digitale technologie vergemakkelijkt de implementatie van nieuwe collectieve en individuele werkmethodes in bedrijven. Het maakt het delen van informatie en documenten mogelijk en zorgt voor flexibiliteit in de relaties tussen werknemers en afdelingen. De cloud is zeer gebruiksvriendelijk en stelt iedereen in staat om zijn tijd beter te beheren en alles beter te organiseren. Van de werknemers die de cloud hebben getest, is de meerderheid ervan overtuigd dat de cloud de kwaliteit van hun werk helpt te verbeteren en tijd vrijmaakt die ze in andere projecten kunnen investeren. Jongere generaties, die gewend zijn om op schermen te werken, zijn gevoelig voor het digitale engagement van hun werkgever: digitale transformatie is ook een middel om het bedrijf aantrekkelijker te maken.

Alle afdelingen in het bedrijf zijn betrokken bij de digitale omschakeling. De IT-afdeling staat hierbij op de voorgrond: terwijl ze zichzelf bevrijdt van veel onderhoudstaken en noodreparaties, wordt haar rol versterkt. Haar opdracht bestaat er nu in om steeds meer innovatieve oplossingen te implementeren om aan de noden van alle teams te voldoen.

Volgens het onderzoek van OpinionWay dat voor Sage werd uitgevoerd, maakt meer dan een kwart van de payroll- en HR-managers al gebruik van een cloud en overweegt meer dan een derde van de rest om ermee te starten. De zakelijke voordelen zijn duidelijk:

 • centralisatie van documenten voor werknemers
 • actuele data over de huidige sociale regelgeving, conforme documenten
 • productiviteitswinst
 • vereenvoudiging van processen
 • vereenvoudiging van mobiel werken en samenwerken

Volgens dezelfde studie geven financiële managers de voorkeur aan de cloud om hun boekhouding en bedrijfsprocessen te beheren. De cloud maakt het voor hen gemakkelijker om toegang te krijgen tot documenten en informatie en stelt hen in staat hun tijd beter te beheren en hun productiviteit te verhogen.

De cloud biedt managers de mogelijkheid om hun activiteiten simpeler te beheren. Het stelt hen in staat gemakkelijk toegang te krijgen tot alle indicatoren met betrekking tot de werking van het bedrijf, op een gecentraliseerde manier en in realtime. Een dashboard dat meer analyse- en simulatiemogelijkheden biedt, en een ongeziene traceerbaarheid van de informatie, maakt het mogelijk om betrouwbaardere rapporten te ontwikkelen, kosten te optimaliseren, groeifactoren te identificeren, kortom, te winnen op alle gebieden. Allemaal redenen waarom een ​​op de tien bedrijfsleiders overweegt om in 2021 over te stappen naar de cloud, zo blijkt uit de eerder genoemde studie van OpinionWay.

Omdat IT-infrastructuur en -apparatuur niet langer een obstakel of een beperking vormen, zijn bedrijven in staat om voortdurend te innoveren. De cloud opent een veld van mogelijkheden, het versnelt het innovatieproces en is in staat om constante technologische vooruitgang te integreren, zoals artificiële intelligentie, augmented reality, enzovoort.

De cloud, een trefzekere manier om uw bedrijf te ontwikkelen

Sommige managers maken zich zorgen over de uitdagingen op het gebied van cybersecurity. Als u uw gegevens en software aan een externe server toevertrouwt, moet u strikte procedures ontwikkelen en uw medewerkers verantwoordelijk stellen. Overstappen op cloudtechnologie vereist daarom een partner die diefstal of hacken kan voorkomen. Een partner die kan garanderen dat de overstap naar het nieuwe systeem op een natuurlijke wijze zal verlopen, zonder verlies van gegevens.

Het gebruik van de cloud, die op abonnementsbasis werkt, vermindert de investeringskosten in hardware en infrastructuur en spaart zo geld uit. Het vormt een groot financieel voordeel voor bedrijven waarvan de financiële draagkracht door de crisis is verminderd.

Ten slotte kan uw bedrijf dankzij de cloud een onbeperkte groei overwegen. Het openen van een nieuwe industriële site, het creëren van verkooppunten, externe groeioperaties, internationale ontwikkeling: waar de IT-infrastructuur een grens was, maakt de cloud alle projecten mogelijk. Het is niet langer de onderneming die zich aanpast aan haar IT-middelen, maar omgekeerd! In dit opzicht is de cloud, een tool voor digitale transformatie, een reële kans op groei.

Het OpinionWay-onderzoek dat in december 2020 werd uitgevoerd, toont aan dat de coronacrisis de grenzen heeft verlegd: bedrijfsleiders en managers zijn nu grotendeels overtuigd van de noodzaak om de digitale transitie van hun organisaties te voltooien. Velen van hen zijn bereid om te kiezen voor de cloud. En u?