Bedrijfsplanning

Veerkracht van bedrijven: hoe werkgevers de juiste cultuur kunnen creëren

Bedrijfsveerkracht is nog nooit zo belangrijk geweest.. In dit artikel leer je wat veerkracht betekent voor bedrijven, hoe je risico's identificeert en wat je kan doen om bepaalde delen van je bedrijf meer weerstand te geven.

Bedrijfsveerkracht is nog nooit zo belangrijk geweest. Covid en lockdowns werden gevolgd door oorlog in Europa en de verstoring van supply chains, allemaal tegen een achtergrond van stijgende inflatie, energiefacturen, de strijd om talent en de constante dreiging van cyberaanvallen.

Hoe kunnen kleine bedrijven meer weerstand krijgen? In dit artikel leer je wat veerkracht betekent voor bedrijven, hoe je risico’s identificeert en wat je kan doen om bepaalde elementen van je bedrijf meer weerstand te geven.

Dit behandelen we:

Een cultuur van bedrijfsveerkracht creëren

Risico’s voor kleine bedrijven

Bedrijven veerkrachtig maken

Veerkracht en het welzijn van medewerkers

praktische acties om veerkrachtig te zijn

Proactief zijn met bedrijfsveerkracht

Plan nu je veerkrachtstrategie

Een cultuur van bedrijfsveerkracht creëren

Als het gaat om het creëren van een cultuur van bedrijfsveerkracht, is het de moeite om het minder als een proces te bekijken en eerder als een gemoedstoestand. Het betekent constant alert zijn voor dreigingen en klaar zijn om snel te reageren.

Veerkrachtige bedrijven zijn bedrijven die wendbaar zijn en zich snel kunnen aanpassen, met alternatieve leveranciers, verdelers, routes naar de markt en manieren van werken die klaar staan voor als ze een onverwacht probleem tegenkomen. Verstoring kan tegenwoordig vanuit een groter aantal richtingen komen dan ooit, inclusief klimaatverandering.

In een artikel gepubliceerd aan het einde van 2021 zei de London School of Economics: “Veel kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) in het VK zijn niet goed voorbereid op een onvoorspelbare toekomst, en nemen vandaag bedrijfsbeslissingen die toekomstige risico’s door verstoring zoals overstromingen of hittegolven verzekeren.”

Het citeert een analyse van Ordnance Survey die toont dat bijna 8% (7,82%) van de nieuwe bedrijfssites in Engeland en Wales gebouwd zijn in medium- of hoog-risicogebieden voor overstromingen.

Risico’s voor kleine bedrijven

Volgens een enquête van verzekeringsbedrijf Allianz, gebaseerd op de inzichten van 2.650 risicomanagementexperts van 89 landen en gebieden, benoemde 44% cyberincidenten als het belangrijkste globale risico, met 42% die wezen op bedrijfsonderbrekingen zoals problemen met de supply chain.

Net wanneer de wereldwijde supply chains terug normaal aan het worden waren, na de impact van Covid en lockdowns, introduceerden de oorlog in Oekraïne met de daaruit voortvloeiende sancties tegen Rusland en vervolgens de agressieve reactie van de Chinese regering op een nieuwe uitbraak van de pandemie in Shanghai een hele nieuwe wereld van onzekerheid.

Terwijl is nieuwe technologie constant bedrijven aan het verstoren – het biedt kansen voor sommigen en maakt het volledige bedrijfsmodel van anderen overbodig.

Kan jouw sector of bedrijf de volgende zijn? De Brexit heeft ervoor gezorgd dat wetgeving en regelgeving voor bedrijven sneller en onvoorspelbaarder evolueren, vooral als het om import en export gaat. Moeilijkheden met goederen transporteren van en naar het Verenigd Koninkrijk, gegevens uitwisselen en personeel aanwerven vanuit het VK zorgen ervoor dat bedrijven veerkrachtiger moeten zijn op dit vlak.

Wetgeving rond ESG (Environmental, Social and Governance of milieu, maatschappij en bestuur) verandert constant, en zo ook het risico om beschuldigd te worden van “groenwassen” of om procedures en supply chains te hebben die niet duurzaam zijn.

Het gebruik van sociale media door steeds meer uitgesproken en veeleisende klanten wil zeggen dat elk bedrijf zich in het middelpunt van een “Twitterstorm” kan bevinden. Alsof dat niet genoeg was, is er altijd het risico op brand of overstroming. Zou jouw bedrijf kunnen blijven handelen als je hoofdkantoor buiten werking zou zijn of je je werkplaats, fabriek of magazijnen niet kan gebruiken?

Bedrijven veerkrachtig maken

Bedrijven moeten veerkrachtig zijn zodat ze snel kunnen reageren als een van deze bedreigingen een impact heeft op hen. Veerkracht wil zeggen dat je, zelfs als iets plots en onverwacht mis gaat, personeel zal kunnen behouden en hen gemotiveerd kan houden. Noch hoef je klanten in de steek te laten.

Dit betekent dat wanneer je eindelijk terug aan de slag kan, je niet zal ontdekken dat ze naar een andere leverancier overgegaan zijn. Natuurlijk kunnen je financiën een klap krijgen, maar als je veerkrachtig en wendbaar bent, zal dit je niet knock-out slaan.

Leveranciers en andere stakeholders in je bedrijf zullen zien dat je de situatie onder controle hebt en zullen vertrouwen in je hebben en bij je blijven. Je bedrijf veerkrachtig maken vereist een gezamenlijk doel en richtingsgevoel voor alle medewerkers.

In moeilijke tijden, wanneer dreigingen van alle kanten kunnen komen, is het belangrijker dan ooit dat iedereen van je team op dezelfde lijn zit en exact weet wat het doel van het bedrijf is en wat het moet doen om succesvol te zijn.

Dit betekent dat als een afdeling of zelfs het hele bedrijf uit koers raakt, je weet waar je naartoe gaat en je klaar bent om terug op te staan om de reis verder te zetten.

Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde waarden deelt en dat de werknemers zich gesteund voelen. Als ze een fout maken door een deuk in het bedrijf, zullen ze dan hulp krijgen in plaats van een uitbrander?

Als ze de veranderingen, teweeggebracht door de terugkeer naar het kantoor, hybride werken of een reactie op een externe bedreiging, te uitdagend vinden, krijgen ze dan voldoende ondersteuning en begeleiding?

Evenzo kunnen zorgen over stijgende energiefacturen en zelfs zorgen over de wereldwijde politieke situatie hun tol eisen. Werkgevers moeten klaar staan om ervoor te zorgen dat hun personeel zelf veerkrachtig is.

Veerkracht en het welzijn van medewerkers

“Medewerkers moeten het nieuwe landschap waarin ze zich bevinden begrijpen en aanvaarden,” zegt Mike Jones, oprichter van Better Happy, een consultancy voor het welzijn en engagement van werknemers. “Om te bloeien in deze nieuwe omgeving, moeten we dezelfde nadruk leggen op onze medewerkersreis als op onze klantenreis.”

“We moeten investeren in de volledige persoon, leiden met empathie en onze mensen tonen dat we echt geïnteresseerd zijn in hun ontwikkeling. Als we dit doen, trekken we niet alleen geweldig personeel aan en behouden we ze, maar we verhogen ook de betrokkenheid, productiviteit en winst als bijproduct.”

Samenwerking is een essentieel bouwblok om een cultuur van veerkracht te creëren, net zoals communicatie. Om te ontdekken hoe toegewijd je teams zijn tot het bedrijf, kan je wat onderzoek doen om je Employee Net Promoter Score (eNPS) te vinden. Dit puntensysteem helpt werkgevers de werknemerstevredenheid en loyaliteit te meten.

Werknemers worden meestal gevraagd om op een schaal van nul tot tien aan te geven hoe waarschijnlijk het is dat ze je bedrijf aanbevelen als werkplaats. Ze worden vervolgens gevraagd waarom ze deze score gaven. Door te kijken naar hoeveel medewerkers je bedrijf een lage score gaven (van nul tot zes) kan je berekenen hoeveel tegenstanders je hebt.

Degenen die je een middelmatige score gaven (zeven en acht) worden geteld als neutraal. Wie het bedrijf hoog scoort (negen en tien) wordt gezien als promotor. Door het percentage van tegenstanders af te trekken van het percentage van promotors kan je je net promoter score berekenen.

Een eNPS onderzoek is makkelijk te voeren en geeft je een duidelijke, kwantitatieve momentopname van hoe je medewerkers zich voelen over je organisatie. Door specifieke zaken op te nemen zoals de balans tussen werk en privéleven, loon en opleidingsmogelijkheden, krijg je meer gedetailleerde informatie om je te helpen geïnformeerde beslissingen te nemen.

Als je het elke twee tot drie maanden uitvoert, stelt je eNPS je in staat je bezorgdheden op te sporen, zodat je snel actie kan ondernemen om de moraal en betrokkenheid te boosten. Zo maak je je bedrijf veerkrachtiger op vlak van je medewerkers. Dit verzekert dat je werknemers, klanten, leveranciers en de gemeenschappen rond je bedrijf weten wat er gebeurt als je geraakt wordt met een probleem. En, nog belangrijker, dat wat je eraan doet essentieel is.

Er zijn een paar praktische acties die je kan nemen om je bedrijfsveerkracht te verbeteren.

9 praktische acties om veerkrachtig te zijn

 1. Wees bereid om vanop afstand te werken
  Je moet bereid zijn om vanop afstand te werken. De meeste bedrijven passen nu al hybride werkmodellen toe, maar werknemers moeten nog steeds naar kantoor komen voor bepaalde taken. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat je technisch en bestuurlijk klanten kan blijven bedienen, nieuwe producten kan ontwikkelen en routinetaken kan uitvoeren zoals rekeningen en lonen betalen, beoordelingen uitvoeren en communiceren met leveranciers. Systemen en beheer moeten hier volledig toe in staat zijn.
 2. Betrek je werknemers
  Wanneer er problemen optreden of moeilijke tijden zijn, is het belangrijker dan ooit om te luisteren naar al je medewerkers. Iedereen, niet alleen het senior managementteam, heeft iets bij te dragen. Degenen die op de werkvloer of in meer junior posities werken, kunnen evengoed constructief, praktisch advies hebben. Sommige van deze ideeën kunnen een volledige verrassing zijn voor degenen die hogerop in de managementstructuur staan.
 3. Luister en leer
  Gerelateerd aan het bovenstaande is luisteren naar werknemers op alle niveaus en met hen communiceren. De uitdagingen van de pandemie en lockdown hebben veel managers ertoe aangezet om nieuwe vaardigheden te leren zodat ze in een ongekend bedrijfslandschap kunnen navigeren. Deze leercultuur verderzetten en uitbreiden moet voor alle medewerkers aangemoedigd worden.
 4. Wees duidelijk over de financiële positie van je bedrijf
  Veerkrachtig zijn betekent dat je meer nauwkeurige en actuele kennis van je financiële positie moet hebben dan normaal. Door je banksaldo, cashflow en schulden voortdurend te monitoren, kan je beter geïnformeerde beslissingen nemen, waardoor je bedrijf wendbaarder wordt – en klaar is om financiële problemen te voorkomen.
 5. Zorg goed voor jezelf
  Er is een groeiende interesse in fysiek en mentaal welzijn in veel bedrijven naargelang werkgevers het beste uit hun werknemers willen halen en loyaliteit aanmoedigen. In onzekere tijden is het vaak verleidelijk om deze zorgen van de agenda te laten vallen. Het is echter in deze tijden dat jij en je werknemers op jullie best moeten zijn, in vorm voor de strijd. Om de weerstand te verbeteren, zorg je dat voeding, rustpauzes, beweging en activiteiten zoals mindfulness en training voor mentale gezondheid worden opgevoerd in plaats van afgebouwd.
 6. Zet tegenslagen om in kansen voor groei
  Een belangrijke manier om je bedrijf veerkrachtiger te maken, is door een omgeving te creëren waarin tegenslagen gezien worden als leerervaringen. Telkens er iets misgaat, moet de volgende vraag gesteld worden: Wat kunnen we uit deze ervaring leren? Een no-blame culture of cultuur zonder verwijten, bijvoorbeeld, is een cultuur waarin medewerkers aangemoedigd worden om hun successen te vieren en fouten te delen op een manier die oplossingen en best practices helpt identificeren. Fouten, hoewel ze uiteraard niet aangemoedigd of genegeerd worden, kunnen gezien worden als een kans om te leren in plaats van een reden om te verwijten.
 7. Ontwikkel en onderhoud sterke relaties
  In moeilijke tijden worden relaties belangrijker dan ooit in de bedrijfswereld, of het nu met medewerkers, klanten, leveranciers, lokale gemeenschappen of regelgevende instanties is. Het is essentieel dat je veerkracht- of crisisplan manieren bevat om nauw samen te werken met deze groepen en effectief met hen te communiceren. Sterke, constructieve relaties ontwikkelen met gezamenlijke doelen en regelmatige, transparante communicatie zal helpen om veerkracht te ontwikkelen.
 8. Bescherm en beheer je supply chains – en denk ook aan leveranciers
  Dit is een essentieel element van bedrijfsveerkracht. Je kan starten door een kwetsbaarheidsaudit te doen, inclusief een risicoanalyse om de zwakste schakels in deze ketens te identificeren. Dit zal je helpen focussen op waar je potentiële alternatieve routes en leveranciers moet vinden. Je kan ook overwegen om je leveranciersbestand te diversifiëren om het risico te spreiden. Als een leverancier uitvalt, dan heb je alternatieven om op te steunen. Het is belangrijk een plan te ontwikkelen om klanten en andere interessante partijen op de hoogte te houden van problemen met je supply chain en wat je doet om ze op te lossen.
 9. Investeer in cybersecurity-software
  Volgens een enquête van Close Brothers Asset Management was de helft van de kmo’s in het VK het slachtoffer van een cyberaanval. Desondanks hebben slechts de helft van hen (52%) geïnvesteerd in personeelstraining om aanvallen te voorkomen. Investeren in cybersecurity-software zoals antivirus en antispyware-programma’s, evenals firewalls, die ongeautoriseerde toegang tot je netwerk blokkeren, zal je cyberweerstand verbeteren. Een virtueel privénetwerk (VPN) kan de privacy verbeteren en je essentiële informatie verbergen.

Proactief zijn met bedrijfsveerkracht

Colocatie wordt normaal gebruikt om te verwijzen naar een plaats om een datacenter of server te hosten als deel van cybersecurity en IT-weerstand, maar het kan ook breder bekeken worden. Het is belangrijk om een plan te hebben voor mensen om van thuis te werken of vanuit een andere locatie als je kantoor schade zou oplopen door brand, overstroming of een ander risico.

Naast de fysieke elementen van deze verandering van werking, zijn je personeelsbeheersystemen hierop voorzien? Ken je alternatieve magazijnruimtes? Is er een andere locatie dichtbij die je kan gebruiken om verder bestellingen te produceren of uit te voeren?

Voor David Brennan, CEO van Nexus Vehicle Rental, is proactief zijn en vooruit denken een belangrijke factor geweest om ervoor te zorgen dat zijn bedrijf veerkrachtig is. Hij zegt: “Alhoewel de uitdagingen van vandaag onvoorspelbaar zijn, komen velen ervan voort uit goed begrepen economische trends. Dit maakt het mogelijk om proactief om te gaan met uitdagingen in ontwikkeling – als het bedrijf ze correct kan identificeren en begrijpen.”

“Bedrijfsleiders kunnen met adviseurs werken om zich voor te bereiden op slechter wordende economische omstandigheden,” voegt hij toe. “Als een crisis het vereist om de activiteiten terug te schroeven, het personeelsbestand te verkleinen, of service-overeenkomsten aan te passen, kan je daar beter op voorhand over nadenken. Als de situatie verbetert, kunnen deze plannen verworpen worden. Als het ergste toch gebeurt, zal het bedrijf voorbereid zijn en reageren op een kalme, weloverwogen manier.”

Chris Middleton is de Operations Director bij Quirk Solutions, een management-consultancy in het VK dat sommige van de grootste bedrijven van het VK geholpen heeft om uitdagingen aan te pakken. Hij beveelt stresstesten of business war gaming aan voor je bedrijfsveerkracht. Chris zegt: “We focussen echt op cognitieve diversiteit in onze sessies om de perspectieven en vaardigheden die tegen een probleem werken te maximaliseren.”

“In een ruimte van 15 mensen zal je waarschijnlijk 11 verschillende redenen vinden waarom een plan zou falen. Van daaruit kan je prioriteren wat de belangrijkste problemen zijn.” Te vaak fixeren bedrijven zich op een risico waarvoor ze makkelijk de vaardigheden en middelen om het te beheren kunnen inschakelen. “Wat we regelmatig zien tijdens de oefeningen zijn risico’s waarvan het bedrijf geen idee heeft wat eraan te doen,” voegt Chris toe.

“Risico’s die slecht begrepen zijn, vereisen nieuwe capaciteiten om aan te pakken. De risico’s die snel opkomen, zijn degene die vaak het gevaarlijkst blijken. Door zulke oefeningen te doen, kunnen organisaties zich voorbereiden op de problemen waar ze de vaardigheden niet voor hebben om ze aan te pakken.”

Plan nu je veerkrachtstrategie

De grootste troef van elk bedrijf zijn de mensen. Er zowel op fysiek als mentaal vlak zorg voor dragen, is essentieel om veerkracht te verzekeren. De pandemie heeft mentale gezondheid, welzijn en wat het betekent om een goed leven te hebben, in de spotlight gezet, zegt Maryam Meddin, oprichter en CEO van The Soke, een kliniek voor mentale gezondheid en welzijn.

Ze zegt: “Organisaties moeten een duidelijkere en eerlijkere erkenning van de ervaring van hun werknemers ontwikkelen om een gezondere omgeving te bieden met een focus op persoonlijke groei. Hoe we ons voelen op het werk heeft een grote impact op onze prestaties. We zijn gemotiveerd om te denken, leren en creëren wanneer we ons gezien, geapprecieerd en begrepen voelen.”

Maryam voegt toe: “Na de pandemie hebben we een mogelijkheid om onze organisatorische culturen opnieuw te bouwen op manieren die onze werknemers meenemen in de strategische conversaties. Door dit gebaar van inclusie, tonen we een nieuwe toewijding aan het creëren van een plaats waar partnerschappen gekoesterd worden en waar gevoelens van een gezamenlijk doel kunnen ontstaan – een plaats die duurzaam is en bestand tegen toekomstige tegenspoed.”

Weinigen van ons staan graag stil bij kommer en kwel en dus kan het verleidelijk zijn om het plannen van je bedrijfsveerkracht uit te stellen. Het is echter essentieel om de tijd te nemen met je teams om risico’s en dreigingen te identificeren en te denken over hoe je ze kan beperken.

Even belangrijk is ervoor zorgen dat het beheer van mensen, systemen en procedures en andere dagelijkse aspecten van je bedrijfsbeheer rekening houden met het belang van veerkracht.

En hier zijn enkele laatste tips voor bedrijfsveerkracht:

 • Voer regelmatig eNPS-onderzoeken uit.
 • Werk samen met adviseurs om je voor te bereiden op economische uitdagingen.
 • Haal het meeste uit cognitieve diversiteit en vermijd groepsdenken door ideeën te zoeken bij een brede waaier aan bronnen.
 • Creëer een omgeving met een gedeeld doel waar partnerschappen aangemoedigd worden.