Werknemers en Leiderschap

Hoe ondersteun je de loopbaanontwikkeling van je team?

Een succesvol boekhoudkantoor opbouwen start met het motiveren van elk teamlid bij de uitwerking van hun professionele carrièredoelen. Al je teamleden hebben wel een plan voor hun carrière, maar weten misschien niet hoe ze dat moeten bereiken. Het is jouw doel hen een kader te bieden ter ondersteuning van hun leerproces en vooruitgang, wat op zijn beurt zal leiden tot meer vertrouwen en werktevredenheid.

In dit artikel belichten we waarom loopbaanontwikkeling zo belangrijk is, welke opties je je team kan aanbieden en hoe je hen kan blijven ondersteunen.

Volgende topics komen aan bod:

Waarom loopbaanontwikkeling belangrijk is voor je teamleden

Loopbaanontwikkeling is het voortdurende proces waarbij vaardigheden verbeterd worden. Dat proces doet zich voor wanneer medewerkers ontdekken welke richting ze uit willen en hun visie verfijnen.

Wanneer teamleden geloven dat het boekhoudkantoor begaan is met hun groei, en mogelijkheden biedt om individuele carrièredoelen te bereiken, zullen zij zich zelfverzekerder voelen en steeds meer betrokken zijn bij hun werk. Aan de andere kant kan een gebrek aan carrièremogelijkheden ertoe leiden dat je team zich ondergewaardeerd en niet-geapprecieerd voelt. Dat verlaagt niet alleen het moreel van je teamleden en de efficiëntie van je boekhoudkantoor, maar het kan er ook toe leiden dat medewerkers ontslag nemen als ze binnen hun functie geen toekomstige groei zien.

Een hoog verloop heeft een wezenlijke impact op bedrijven: volgens onderzoek van Oxford Economics en Britse inkomensbeschermers Unum bedragen de gemiddelde kosten van verloop per werknemer (die 28.572 euro per jaar of meer verdient) 35 euro.

Investeren in de ontwikkeling van de vaardigheden van je team is voordelig voor iedereen omdat het uiteindelijk nieuwe kennis en dus betere processen en technologie in het team binnenbrengt.

Daardoor komt er meer tijd vrij om zich te richten op activiteiten met toegevoegde waarde, zoals de strategie van je bedrijf, de koers en de impact op klanten.

Ontwikkelingsmogelijkheden die je je team kan aanbieden

Geaccrediteerde cursussen

Je kan je medewerkers helpen bij hun ontwikkeling met geaccrediteerde cursussen.

Daarnaast moet je team voldoen aan de vereisten rond permanente vorming. Je kan bijvoorbeeld de keuzes voor bepaalde seminaries stimuleren en de ontwikkeling van je accountants ondersteunen. Daarnaast zijn informele bijeenkomsten handig om de opgedane kennis uit te wisselen. Dat inspireert niet alleen het team, maar het geeft elk individu ook de kans om zijn prestaties te laten zien.

Algemene opleidingen

Als je je diensten wil uitbreiden, naar payroll services bijvoorbeeld, bieden algemene opleidingen je team de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. Zo kunnen medewerkers nieuwe technische vaardigheden leren en verantwoordelijkheid nemen voor een nieuwe sector. Na verloop van tijd zetten ze die kennis in om anderen op te leiden.

Ook computervaardigheden zoals programmeren en knowhow over het gebruik van databases kunnen hen helpen om de leiding te nemen bij de invoering van nieuwe technologie en automatisering.

Stimuleer je team om ook na te denken over vaardigheden die niets met accounting te maken hebben, maar die nuttig voor hen zouden kunnen zijn tijdens hun loopbaan.

Daarnaast is het nog nooit zo eenvoudig geweest om nieuwe vaardigheden te leren met online tools zoals LinkedIn Learning, Coursera, edX, Udemy

Ten slotte werden veel fysieke conferenties en netwerkgelegenheden door de pandemie noodgedwongen virtuele evenementen. Veel bijeenkomsten zijn nu permanent aangepast om tegemoet te komen aan zowel werknemers op afstand als degenen die graag terugkeren naar kantoor. Om die reden is het voor je team gemakkelijker dan ooit om evenementen bij te wonen, of dat nu van thuis uit of vanop kantoor is.

Coaching en mentoring

Formele mentorprogramma’s zijn in veel bedrijven enorm succesvol, zowel wat betreft het behoud van werknemers als de individuele persoonlijke en professionele groei.

Uit het rapport van LinkedIn over wereldwijde trends in 2022 bleek dat professionele ontwikkelingsmogelijkheden die zowel coaching als mentoring omvatten, de belangrijkste vereiste waren van respondenten die op zoek waren naar hun volgende carrière-uitdaging.

Mentoring kan ook effectief ingezet worden in het wervingsproces en bij de begeleiding van personeel dat vanop afstand wil werken. Hoewel mentoring op de werkplek vaak gezien wordt als een soort kennisoverdracht van ervaren teamleden aan juniors, is het voor beide partijen gunstig. Terwijl senior-medewerkers inzichten in de sector en professionele begeleiding kunnen bieden, hebben ze namelijk ook de mogelijkheid om te profiteren van de nieuwe perspectieven en technologische vaardigheden van junior-medewerkers.

Programma’s voor leiderschapsontwikkeling

Veel accountants focussen op de optimalisatie van hun boekhoudkundige- of bedrijfsvaardigheden, en zien daarbij leiderschapsontwikkeling over het hoofd, wat nochtans een essentieel onderdeel is van professionele groei.

Het is gemakkelijk om je te concentreren op ‘dringendere zaken’ en de ontwikkeling van leiderschap daarom op een laag pitje te zetten.

Door programma’s voor leiderschapsontwikkeling leren werknemers echter:

  • hoe ze hun leiderschapsstijl identificeren en verbeteren;
  • hoe ze hun communicatievaardigheden verbeteren: onderhandelen en invloed- en conflictmanagement;
  • hoe ze effectief in contact komen met mensen, constructieve feedback geven en feedback van het team te vragen.

Leiderschapsontwikkeling zal jonge managers helpen zich voor te bereiden op een grotere verantwoordelijkheid. Daarnaast zal de verbetering van hun persoonlijke leiderschapsstijlen hun carrière versnellen.

Het zal ook managers die in het midden van hun carrièreloopbaan staan helpen meer waarde voor het kantoor te creëren. Ze zullen dat doen met strategietraining en door de vaardigheden voor leidinggevenden verder aan te scherpen. Dat is zeer nuttig in onze snel veranderende, mondiale omgeving.

Hoe je je werknemers kan helpen en ondersteunen

Als je prioriteit wil geven aan bijleren en ontwikkeling binnen je kantoor, kan je een gesprek niet uitstellen tot je jaarlijkse beoordeling. In plaats daarvan moet het dus een regelmatig en voortdurend gesprek zijn met de relevante mensen.

Daarbij is een document dat duidelijk aangeeft welke vaardigheden op elk niveau in het team vereist zijn ook zeer nuttig. Dat moet iedereen dezelfde informatie bieden en het voor werknemers eenvoudig maken om te bepalen aan welke verwachtingen ze moeten voldoen om promotie te maken. Verwachtingen vaststellen met duidelijke salarisbegrenzingen per niveau zorgt voor waardevolle transparantie voor het team.

Google heeft het GROW-model ontwikkeld om leiders te helpen bij het structureren van loopbaangesprekken met hun teams:

Goal: Wat willen ze?

Een goede eerste vraag om het gesprek op gang te brengen is: “Hoe ziet je carrière eruit over één jaar, vijf jaar of zelfs tien jaar?”

Stel hen gerust dat het niet erg is als hun carrièredoelen niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met het toepassingsveld van hun huidige functie. Je wil namelijk niet dat je team het gevoel heeft dat ze hun antwoorden moeten beperken tot een bepaald loopbaantraject.

Door dit eerste gesprek zullen verschillende mogelijkheden voor bijleren en ontwikkeling binnen en buiten het kantoor zichtbaar worden.

Realiteit: Wat gebeurt er nu?

Moedig het team aan om te onderzoeken welke taken binnen hun huidige functie ze graag doen. Door naar specifieke elementen van hun werk te kijken, kunnen ze die taken beter identificeren.

Dat betekent dat je allebei een basis hebt om verdere ontwikkelingsmogelijkheden aan toe te voegen. Het is ook een kans voor de werknemer om de relevante opties te vergelijken met zijn of haar loopbaanambities.

Opties of obstakels: Wat zouden ze kunnen doen?

De beoordeling van sterke en zwakke punten helpt teamleden hun ontwikkelingsgebieden te bepalen. Als teamleden aan hun sterke punten werken, kunnen ze specialisaties identificeren. Ook de zwakke punten verbeteren houdt voordelen in. Het team verkleint zo grote verschillen in vaardigheidsniveaus.

Je doet die beoordeling best samen met je medewerkers. Zo help je hen bij de erkenning  van sterke punten die anders misschien over het hoofd zouden gezien worden. We hebben ook de neiging goede kenmerken te onderschatten. Als we een taak bijvoorbeeld met heel veel gemak uitvoeren, nemen we aan dat het niet als een sterkte beschouwd wordt.

Je moet ook nagaan of het mogelijk is sommige zwakke eigenschappen als een sterkte te beschouwen, een obsessie voor details bijvoorbeeld kan ook een zeer gewenste eigenschap zijn in functies waar veel aandacht voor details essentieel is.

Weg vooruit: Wat gaan ze doen?

Om ervoor te zorgen dat je je doelstellingen bereikt, stel je eerst een duidelijk plan op. Dat doe je door samen met je werknemers een ontwikkelingstraject te definiëren.

Zo kan je samen met elke werknemer de vooruitgang opvolgen en hen motiveren om zelf te bepalen in welk tempo ze hun doelstellingen willen behalen.

Toekomstige groei van je medewerkers en je boekhoudkantoor

In zo’n competitieve arbeidsmarkt behoud je getalenteerde medewerkers door hun loopbaanontwikkeling als prioritair te beschouwen. Door regelmatig en open met je team te communiceren, kan je ervoor zorgen dat elk lid zich tevreden voelt in zijn of haar rol en zich kan blijven ontwikkelen.