Grensoverschrijdende groei

Hoe voert u een open innovatiebeleid?

Een tafel met collega's die een brainstorm houden voor hun open innovatiebeleid.

Innovatie als het belangrijkste instrument om de coronacrisis te boven te komen; dat is wat er op het spel staat bij dit herstel. Volgens de innovatiebarometer 2021 van Leyton is 59% van de kmo’s en 64% van de grote ondernemingen deze mening toegedaan. Of het nu is om klantenbinding te verbeteren, operationele efficiëntie te verhogen of milieu- en sociale impact omhoog te krikken, bedrijven zijn zelden tevreden met van iets ouds iets nieuw te maken. Behalve bij een open innovatiebeleid. Als dat beleid bestaat uit het steunen op bestaande innovaties om ze in haar activiteit te integreren, moet een bedrijf vooral uitgaan van een open ecosysteem. We verduidelijken even.

Wat is een open innovatiebeleid?

Het concept werd in 2003 gelanceerd door een Amerikaanse professor met de naam Henry Chesbrough. Zijn motto? Om op nieuwe markten en opkomende concurrenten te kunnen reageren, moeten bedrijven meer en sneller innoveren. Zij zijn echter niet altijd in staat om alleen via hun R&D-afdeling in deze innovatienoden te voorzien, door de daaraan verbonden risico’s en de beperkte middelen. Met een open innovatiebeleid stelt een bedrijf zich open voor hulp vanuit onverwachte hoek om deze uitdaging aan te gaan. Denk daarbij aan externe actoren – zoals klanten, leveranciers, universiteiten, technologische partners, startups, en meer – of interne actoren – zoals medewerkers buiten de R&D-afdeling, productmanagers of verkoopmedewerkers.

Wat zijn de voordelen van open innovatie?

Open innovatie maakt het niet alleen mogelijk om expertise en knowhow te bundelen tegen lagere kosten, maar ook om sneller te innoveren. Een startup kan zich bijvoorbeeld dankzij zijn wendbaarheid op een project concentreren zonder te worden afgeremd door starre processen en trage besluitvormingsketens. Door op hen een beroep te doen, kan de onderneming de ontwikkeling van producten versnellen en zo snel nieuwe marktaandelen veroveren. Door met andere spelers samen te werken, hoeft een bedrijf niet te zorgen voor nieuwe expertises in het team.

Wanneer de ontwikkeling intern gebeurt, stimuleert het de creativiteit van de medewerkers en het innovatievermogen van het bedrijf. Het is ook een kans om de bedrijfscultuur en het werkgeversimago te versterken om zo jong talent met zin voor innovatie aan te trekken.

Wat zijn de best practices om een open innovatiebeleid te implementeren?

Bedrijven beginnen best met het definiëren van hun open innovatiebeleid. Met wie willen ze samenwerken? Rond welk onderwerp? Op welke manier en hoe vaak? Zet u uw bedrijf volledig, gedeeltelijk of geleidelijk open voor deze nieuwe actoren? Wat zijn de prioriteiten? Al deze vragen hebben een antwoord nodig.

Zonder diversiteit kan er geen sprake zijn van succesvolle innovatie. Het is dan ook van essentieel belang dat een zo groot mogelijk aantal mensen met een frisse blik – dat wil zeggen mensen met verschillende vaardigheden, culturen, benaderingen en verwachtingen – bijeen wordt gebracht. Geef interne en externe stakeholders daarom de kans om hun wensen en suggesties voor nieuwe functies of productontwikkelingen te delen via bijvoorbeeld een collaboratief platform.

Het implementeren van een open innovatiebeleid vergt ook veel sourcing-werk. Het bedrijf kan gebruik maken van innovatielabs, acceleratorprogramma’s, incubators, investeringsfondsen of grote internationale handelsbeurzen om startups te vinden om mee samen te werken. Een ander doeltreffend alternatief is het opzetten van wedstrijden, zoals FabLabs, hackathons en Startup Weekends, die veelbelovende startups en technologieën aantrekken en identificeren.

Zijn er obstakels voor deze aanpak?

Een van de grootste gevaren van open innovatie is uiteraard de bescherming van uw intellectuele eigendom. Om deze valkuil te vermijden, is het van essentieel belang de samenwerking contractueel vast te leggen. Opdat iedereen in vertrouwen kan werken, moeten de verwachtingen en richtlijnen van bij het begin in een formele overeenkomst expliciet worden gemaakt.

Een ander struikelblok is dat de natuurlijke wendbaarheid van startups soms niet goed past bij de starheid van grotere bedrijven. Daarom is het van belang dat alle partijen het van tevoren eens worden over de fasen van het partnerschap en dat de agenda’s zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd.

Deze artikels kunnen u ook interesseren: