Strategie, Wetgeving en Werking

Van eenmanszaak naar vennootschap : is het tijd om je bedrijfsstructuur te veranderen?

Is je onderneming aan het groeien? Ben je klaar om nieuwe uitdagingen aan te gaan?

Misschien is het tijd om je bedrijfsstructuur te veranderen en de sprong te wagen van eenmanszaak naar vennootschap.

Welke topics komen er aan bod?

Wat zijn eenmanszaken?

Wat zijn vennootschappen?

De voordelen van de vennootschap

7 stappen om een vennootschap op te richten

Wat is de volgende stap?

Wat zijn eenmanszaken?

Een eenmanszaak is een onderneming die je als natuurlijk persoon runt. Heb je een eenmanszaak, dan ben je verantwoordelijk voor alle beslissingen van je bedrijf en ben je onbeperkt aansprakelijk. Dat wil zeggen dat je als individu aansprakelijk bent voor alle verliezen of schulden die je bedrijf aangaat. De eenmanszaak is vaak een goede juridische structuur als je een nieuwe zaak begint. Als je als eenmanszaak start, moet je in vergelijking met een vennootschap aan minder administratieve en juridische formaliteiten voldoen.

Wat zijn vennootschappen?

Een vennootschap is een bedrijf dat een aparte juridische entiteit vormt. Dat betekent dat de vennootschap losstaat van jou en je persoonlijk vermogen. Je kan wel de bedrijfsleider zijn, maar de onderneming staat op zich, los van het feit of jij aan het stuur zit of niet. Zo leid je je bedrijf als directeur namens de aandeelhouders en niet in naam van jezelf. Stel dat je niet langer directeur zou zijn, dan zou de onderneming ook zonder jou verdergaan.

Hoewel er meer kennis en administratie nodig is om een bedrijf als vennootschap te leiden dan als een eenmanszaak, loont het om daarin te investeren. Een vennootschap geeft je namelijk meer kracht en flexibiliteit om je business vorm te geven.

De voordelen van een vennootschap oprichten

Als je je bedrijf runt als een vennootschap, ontvang je vele voordelen die je kan gebruiken om je bedrijf efficiënt te laten groeien en ontwikkelen.

Een overzicht:

Schaalbaarheid

Als je je eenmanszaak omvormt tot vennootschap, kan je eenvoudiger nieuw kapitaal inwinnen. Dat maakt het een stuk efficiënter om de omvang en reikwijdte van je bedrijf te vergroten.

In tegenstelling tot een eenmanszaak kan een bedrijf aandelen (d.w.z. eigen vermogen) verstrekken aan investeerders. Als die laatsten een hoger rendement op hun investeringen willen, vinden ze het namelijk vaak aantrekkelijk een deel van een bedrijf te bezitten, met het vooruitzicht te delen in de toekomstige successen.

Een vennootschapsstructuur trekt ook investeerders aan, aangezien je met de oprichting ervan aangeeft dat je serieuze ambitieuze en commerciële bedoelingen hebt.

Bovendien brengt de verkoop van aandelen nieuwe aandeelhouders in de bedrijfsgemeenschap. Als nieuwe aandeelhouders actief betrokken raken bij het runnen van je bedrijf, kan je tijdens dit proces ook nieuwe expertise en perspectieven aan boord brengen. ‘Angel investors’ of risicokapitaalbedrijven zullen bijvoorbeeld naast geld vaak ook advies en andere middelen aanbieden. Nieuwe inzichten en kennis helpen je bedrijf zelfzeker in nieuwe richtingen te sturen en uit te breiden.

Beperkte aansprakelijkheid

Voor een aantal rechtspersonen geldt de beperkte aansprakelijkheid, wat wil zeggen dat aandeelhouders enkel aansprakelijk zijn voor hun aandeel in de vennootschap. Stel dat die later failliet zou gaan, dan kunnen schuldeisers zich niet op het eigen vermogen van de aandeelhouders beroepen. Die regel is steeds van kracht, behalve bij fraude of bedrog van de aandeelhouders bijvoorbeeld.

7 stappen om een vennootschap op te richten

Als je besluit dat het tijd is om je eenmanszaak om te vormen naar een vennootschap, neem je de volgende stappen om te voldoen aan de wettelijke oprichtingsvereisten.

1. Kies een naam voor je vennootschap

De naamgeving mag je zelf kiezen, maar het is interessant om voor een naam te gaan die weinig gebruikt wordt. Zo kan je immers vermijden dat je onderneming verward wordt met een andere zaak.

2. Kijk welke structuur het best past bij jouw bedrijfsactiviteiten

Stel dat je onderneming een belangeloos doel nastreeft, dan opteer je bijvoorbeeld voor een vzw. Die rechtsvorm is geen vennootschap, maar is omwille van de aard van de bedrijfsactiviteiten de beste keuze voor ondernemers. Daarnaast geldt in principe ook de beperkte aansprakelijkheid, net zoals voor de BV.

3. Kies een maatschappelijke zetel

Je hebt meerdere opties: je kan je maatschappelijke zetel vestigen op je thuisadres of op een extern kantoor. Daar komt alle schriftelijke correspondentie voor je bedrijf toe. De maatschappelijke zetel moet dus gekoppeld zijn aan een fysiek adres, in hetzelfde land waar je bedrijf geregistreerd is. Die informatie is openbaar en wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

4. Benoem bestuurders

Bestuurders zijn de mensen die een bedrijf leiden, binnen de regels van de bedrijfsstatuten. Zij zijn verantwoordelijk voor de planning, de besluitvorming en zorgen ervoor dat het bedrijf zijn wettelijke verplichtingen nakomt (bijvoorbeeld rapporteringsverplichtingen). Bestuurders zijn verplicht om handelingen te stellen in lijn met de doelen van de vennootschap. Een bedrijf heeft ten minste één bestuurder. Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders kunnen bestuurders benoemd of ontslagen worden.

5. Stel bedrijfsstatuten op

De bedrijfsstatuten worden vastgelegd in de oprichtingsakte en zijn een juridisch document dat de regels van bestuur van de onderneming bevat. Die regels hebben doorgaans betrekking op de beslissingsbevoegdheid, benoeming en ontslag van bestuurders, enzovoort. In het geval van een NV, BV of CV stelt de notaris de oprichtingsakte op, waarbij zaken zoals de naam en rechtsvorm van de onderneming bepaald worden.

6. Controleer welke administratie de vennootschap moet bijhouden

Naast je oprichtingsakte en de statuten, zijn er nog wel een aantal documenten die je moet bijhouden als je voor een vennootschap kiest. Zo zullen de meeste rechtsvormen een dubbele boekhouding moeten doen. Daarbij horen dus ook alle gegevens over de inkomsten en uitgaven van het bedrijf, de schulden, voorraden en activa in eigendom, gekochte en verkochte goederen, … Dit zijn zeker niet de enige administratieve vereisten. Ga dus zeker ten rade bij je notaris, een sociaal secretariaat of op het web om na te gaan welke regels voor jou van toepassing zijn.

7. Registreer je bedrijf officieel

De keuze gemaakt om je eenmanszaak om te vormen tot vennootschap en alle voorgaande stappen doorlopen? Dan beroep je je best op de diensten van een ondernemingsloket. Zij helpen je het officieel te maken door je nieuwe onderneming in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Wat is de volgende stap?

Elke juridische structuur houdt voordelen en nadelen in. Als je bestuurder bent, kan je genieten van de voordelen, maar moet je eveneens je wettelijke verantwoordelijkheden als bedrijfsleider nakomen. Je moet namelijk belastingen betalen, de bedrijfsregels en wettelijke verplichtingen volgen, de HR- en boekhoudkundige administratie bijhouden en voldoen aan rapporteringsverplichtingen.

Boekhoud- en HR-software in de cloud kunnen je helpen om met alles in orde te zijn.

Als je hulp of advies nodig hebt bij de omvorming van je bedrijfsstructuur van eenmanszaak naar vennootschap, overweeg dan een gesprek met een deskundige zoals een bedrijfsjurist.