Onderzoek

Vier belangrijke trends die toekomstgerichte CFO’s in de gaten moeten houden

Voorbij zijn de dagen dat CFO’s archeologen waren en vertrouwden op historische data om bedrijfsbeslissingen te nemen.

Het draait allemaal om real-time analyse, voorspellende modellen en prognoses die bedrijven helpen om de hoek te kijken, in plaats van dingen in de achteruitkijkspiegel te zien.

Aangezien de wereld rond ons zo snel blijft evolueren, is het aan financiële leiders om het goede voorbeeld te geven en goed te volgen wat er wereldwijd gebeurt.

We hebben keer op keer gezien (vooral tijdens de pandemie) dat degenen met toegang tot de juiste digitale tools – en met de vaardigheden om waardevolle inzichten uit data te halen – veerkrachtig en succesvol zijn.

Terwijl de financiële sector door een eigen digitale transformatie gaat, moeten bedrijven ervoor zorgen dat ze het juiste talent en de technologie hebben om hun teams te ondersteunen en in het hele bedrijf succes te stimuleren.

Meer specifiek, hoe blijven CFO’s weerbaarheid opbouwen en de bedrijfsstrategie positief beïnvloeden?

We zoomen even in op vier belangrijke trends uit ons recent rapport The Redefined CFO dat opgemaakt werd na een groot onderzoek in het Verenigd Koninkrijk.

Dit komt aan bod:

1. CFO’s nemen leidende rol in duurzaamheid

2. CFO’s investeren in cryptomunten

3. CFO’s gaan de metaverse in

4. CFO’s ontwikkelen een duidelijke ambitie en ESG-strategie

1. CFO’s nemen leidende rol in duurzaamheid

De rol van de CFO van vandaag vraagt om een gezonde balans van traditionele en niet-traditionele (vooral digitale) vaardigheden.

In tegenstelling tot hun professionele voorgangers, zal een toekomstgerichte CFO de ene dag een strategie opstellen om cryptomunten in te voeren, en de volgende dag cruciale beslissingen nemen voor een ESG-programma (Environmental, Social and Governance).

Het betekent dat je veelzijdig moet zijn, en klaar om niet alleen deel te nemen aan ESG-initiatieven, maar ze ook te verdedigen doorheen je organisatie.

Bijna een derde van de CFO’s (30%) zegt zelfs dat ze meer betrokken willen zijn in het overzien van bestaande duurzaamheidsprogramma’s en er regelmatig over rapporteren.

De eerste stap is op de hoogte blijven van de nieuwste duurzaamheidskwesties en bepalen waar je bedrijf staat in verhouding tot de buitenwereld.

Praat vervolgens met belangrijke stakeholders doorheen het bedrijf om een financieel haalbaar plan op te stellen om je ESG-initiatieven naar een hoger niveau te brengen.

2. CFO’s investeren in cryptomunten

Financiële leiders zien een mooie toekomst voor cryptomunten en bijna de helft (44%) van de deelnemers aan het onderzoek gelooft dat gedecentraliseerde valuta’s “extreem” rendabel zullen zijn als betaaloplossing op lange termijn.

Meer zelfs, 45% ervan heeft al persoonlijk geïnvesteerd in crypto. Hiervan zegt slechts 2% dat ze geen interesse hebben om te investeren in crypto of om cryptomunten te gebruiken voor betalingen.

Volgens ons rapport hebben CFO’s echter wel enkele bezorgdheden die in de weg van crypto kunnen komen te staan.

Kiezen om niet-traditionele verantwoordelijkheden op te nemen, zal je de boost geven om de motor achter crypto te zijn in je organisatie.

Terwijl slechts 13% van de CFO’s aangeeft dat hun bedrijven momenteel cryptomunten aanvaarden als betaling, zegt een derde (33%) dat ze plannen hebben om dit volgend jaar te doen. Dit is belangrijk als het erop aankomt om competitief te blijven in de wereldmarkten.

Dit alles suggereert stevige stappen naar een bredere invoering van crypto in de nabije toekomst.

Daarbovenop zijn de slechte milieuprestaties van Bitcoin een waarschijnlijk conflictpunt als het gaat om het ESG-beleid binnen het bedrijf te steunen. Dit komt voornamelijk door de manier waarop Bitcoin wordt verwerkt. Transacties verifiëren is een energie-intensief proces : de gemiddelde transactie verbruikt meer dan 1.700 kWh aan elektriciteit.

In de toekomst zou deze zorg weggenomen kunnen worden als het verifiëren gebeurt met koolstofarme energie  of als organisaties beslissen om alleen minder energie-intensieve crypto te aanvaarden zoals Ethereum.

3. CFO’s gaan de metaverse in

Terwijl de wereld nog steeds probeert om grip te krijgen op de metaverse, bekijken financiële leiders het potentieel van de samenkomst van onze digitale en fysieke levens.

De metaverse verbindt mensen via virtuele omgevingen en andere digitale contacten.

Hoewel het nog in de kinderschoenen staat, zou het een goudmijn van opportuniteiten kunnen zijn voor organisaties om meer tijd vrij te maken voor medewerkers, naast andere voordelen.

Bijvoorbeeld, een verbeterde datavisualisatie voorzien kan financiële teams meer nauwkeurige, soepelere manieren van werken bieden.

De organisaties uit het onderzoek sluipen toch op hun tenen de virtuele omgevingen binnen – voorzichtigheid is hier het belangrijkste punt.

Toch zegt al bijna een derde (30%) van de financiële leiders dat hun bedrijf de metaverse volledig is binnengedrongen, terwijl meer dan de helft (58%) zegt dat ze er vooruitgang in hebben geboekt maar nog een hele weg te gaan hebben.

Dus, wat is de beste manier om de metaverse te benaderen?

Deel van het antwoord is ervoor zorgen dat je teams de niet-traditionele vaardigheden hebben om geleidelijk de metaverse te betreden.

Voor dat doel zegt 54% dat ze professionele training aan het opzetten zijn rond de metaverse.

Er zijn een reeks acties vereist om een bedrijf voor te bereiden op de metaverse.

Financiële leiders zeggen dat ze zich voorbereiden op nieuwe financiële regelgevingen (49%), dat ze nieuwe financiële of boekhoudkundige processen aan het verkennen zijn (47%) en virtueel vastgoed aan het kopen zijn via NFT’s (non-fungible tokens of unieke crypto-tokens) (44%) als deel van deze voorbereiding.

4. CFO’s ontwikkelen een duidelijke ambitie en ESG-strategie

Het draait echt allemaal om ESG (Environmental, Social en Governance) als we in de toekomst van de financiële expert kijken. Hoewel 80% van de CFO’s hun betrokkenheid bij ESG-initiatieven het afgelopen jaar heeft verhoogd, willen sommigen nog een tandje bijsteken.

Als ze verder kijken dan de huidige initiatieven, zou ongeveer een derde van de CFO’s een bepaald percentage van het budget of de middelen willen besteden aan duurzaamheidsprogramma’s.

CFO’s zijn gedreven om de ESG-programma’s van hun organisatie veilig te stellen, door te zorgen dat ze effectief zijn en dat medewerkers betrokken zijn.

Negen op de tien (93%) van de financiële directies zijn het erover eens dat hun ESG-programma efficiënt wordt uitgevoerd en het maximale resultaat oplevert voor het toegewezen budget. Dit geeft hen een solide basis om die programma’s in de komende jaren nog beter te maken.

Wat variaties tussen sectoren betreft, zijn de financiële chefs die voor non-profits werken -niet verrassend- het meest begaan met maatschappelijke kwesties.

Interessant genoeg zeggen de financiële medewerkers van non-profitorganisaties in vergelijking met andere sectoren echter dat ze minder bereid zijn om digitale hulpmiddelen te gebruiken om hun duurzaamheid te vergroten – minder dan een derde (31%) zegt er klaar voor te zijn.