Nu bezig af te spelen

Nu bezig af te spelen

Verplichte afronding vanaf 1 december 2019

Naleving

Verplichte afronding vanaf 1 december 2019

Afronden

Vanaf 1 december 2019 moeten ondernemingen het totaalbedrag dat consumenten in cash betalen verplicht afronden tot op 5 eurocent. Deze maatregel heeft als doel om het gebruik van de muntstukken van 1 en 2 cent geleidelijk te verminderen.

Wie moet er afronden?

Elke onderneming is verplicht om af te ronden. Concreet gaat het dan om elke natuurlijke of rechtspersoon die een economisch doel nastreeft.

Wat zijn de voorwaarden om af te ronden?

De ondernemingen moeten het totaalbedrag, betaald in cash door de consument, afronden op de volgende voorwaarden:

 • de betaling gebeurt in gezamenlijke fysieke aanwezigheid van de consument en de onderneming
 • het te betalen bedrag is groter dan 5 eurocent

De ondernemingen kunnen ook beslissen om de afronding toe te passen op andere betalingswijzen, maar moeten dan dezelfde voorwaarden respecteren.

Een onderneming die de afronding toepast, moet volgende regels volgen:

 • als de onderneming enkel de betaling in cash afrondt, wordt die afronding effectief enkel op het gedeelte betaald in cash toegepast (ook als de betaling gedeeltelijk in cash en gedeeltelijk met een andere betalingswijze gebeurt)
 • als de onderneming beslist om te afronding ook toe te passen op andere betalingswijzen dan de betaling in cash, wordt de afronding gemaakt op het totaalbedrag (zelfs als de betaling deels in cash en deels met een ander betalingsmiddel gebeurt). In dat geval afficheert de onderneming duidelijk zichtbaar de volgende wettekst: “Het totaalbedrag wordt altijd afgerond”
 • het kassaticket of bewijsdocument geeft duidelijk zowel het totale te betalen bedrag als het afgeronde bedrag, ongeacht het werkelijk in cash betaalde of het werkelijke totaal betaalde bedrag

Welke stappen moet u ondernemen om af te ronden?

Als u de afronding alleen voor contante betalingen toepast:

 1. Vraag uw klant voor elke betaling welk bedrag hij wil betalen met betaalmiddelen waarvan het bedrag vastligt (bv. maaltijdcheques, ecocheques, geschenkbonnen, enz.)
 2. Eens dat bedrag vastligt, pas dan de afronding toe op het overblijvende bedrag dat in cash betaald wordt;
 3. Vermeld op het kasticket of op het bewijsstuk van uw klant het totale niet-afgeronde bedrag en het afgeronde bedrag;
 4. Het eventueel terug te betalen bedrag is altijd afgerond.

Als u beslist om de afronding ook toe te passen voor niet-contante betalingen:

 1. Hang de tekst “Het totaalbedrag wordt altijd afgerond” op in uw zaak op een voor de klant goed zichtbare plaats en in de nabijheid van uw kassa’s.
 2. Vermeld op het kasticket of op het bewijsstuk van de klant het niet-afgeronde en het afgeronde totaalbedrag van zijn aankopen. Uw kassasysteem moet hiervoor misschien aangepast worden.

Wat met Sage BOB en Sage 100?

Uiteraard houden we bij Sage rekening met deze nieuwe wet. Daarom zullen ook Sage BOB en Sage 100 aangepast worden aan de nieuwe wetgeving. Wie hier vragen over heeft kan ons altijd bereiken via +32 (0)2 620 08 38.