Dagelijkse financiën

Cashflow management tips voor bedrijven geïmpacteerd door de coronacrisis

Cashflow

De regering heeft intussen al heel wat steunmaatregelen getroffen om bedrijven te helpen die geïmpacteerd zijn door de coronacrisis. Toch zijn er nog heel wat bedrijven die momenteel worstelen met het beheren van hun cashflow.

Een gezonde cashflow betekent dat een bedrijf zonder problemen werknemers en leveranciers, huur, belastingen en andere kosten kan betalen. Hierbij is het een kwestie van goed in de gaten te houden hoeveel geld er binnenkomt en hoeveel geld er gespendeerd wordt. Idealiter komt er meer geld binnen dan er buiten gaat en heb je een positieve cashflow.

Maar hoe kunt u uw cashflow goed beheren in extreem moeilijke economische omstandigheden zoals momenteel het geval is?

Creëer en beheer een cashflowprognose

U kunt pas een goede inschatting maken van uw cashflow als u beschikt over degelijke prognoses. Begin met het maken van een lijst van aannames waarop u uw prognose kunt baseren. Probeer bijvoorbeeld te voorspellen hoe de prijs van uw benodigde grondstoffen zal evolueren en bekijk of u dit zult doorrekenen aan uw klanten.

U moet ook inschatten of uw verkoop zal stijgen of dalen, rekening houdend met externe factoren zoals het seizoen of de huidige economische situatie. Ook de andere uitgaven moet u in kaart brengen.

Inkomsten

Eens u min of meer een idee hebt hoe uw verkoop de komende tijd zal lopen, moet u inschatten hoeveel geld dit in het laatje zal brengen. Hou er ook rekening mee wanneer dit geld op uw rekening zal staan. Gewoonlijk duurt het 30 tot 60 dagen tot u het gefactureerde bedrag ook effectief ontvangt.

Uitgaven

Breng vervolgens uw uitgaven in kaart. Deze omvatten doorgaans de lonen, leverancierskosten, huur, vergoedingen en de aankoop van nieuwe activa.

Mogelijk moet u daar ook nog rentebetalingen en verzekeringspremies aan toevoegen. Gebruik de bankafschriften van vorig jaar als checklist terwijl u anticipeert op de nieuwe inkomsten en uitgaven voor de komende 12 maanden op basis van interne en externe factoren.

Duidelijk zicht op uw financiën

Dit geeft u een redelijk nauwkeurig beeld van uw financiële positie. Er wordt vaak gezegd dat een cashflowprognose nooit af is. In principe moet u deze voortdurend herzien en bijwerken. Op basis van wat er momenteel in het bedrijf gebeurt, kunt u uw aannames en standpunten die u hebt gemaakt corrigeren.

Het is ook belangrijk – vooral in deze onzekere tijden – om je assumpties te onderwerpen aan een stresstest. Als de verkoop bijvoorbeeld plotseling met een kwart daalt, kunt u dan nog steeds uw rekeningen betalen? Wat is de impact als u merkt dat u een nieuw apparaat moet repareren of kopen?

Herbekijk uw financieringsmogelijkheden

Ga zeker ook na op welke steunmaatregelen u recht heeft. De regering en de banken doen grote inspanningen om bedrijven zo goed mogelijk te ondersteunen en financieel te begeleiden. Informeer u goed, contacteer uw bank en probeer op die manier ook de druk op uw cashflow te verminderen.

Factoring een mogelijkheid?

Factoring is een eenvoudige en flexibele vorm van werkkapitaalfinanciering. Als kmo heeft u nood aan werkkapitaal om de rekeningen te betalen. Als klanten niet tijdig betalen kunt u mogelijk in de problemen komen. Factoring faciliteert dat proces, de factoringmaatschappij neemt de openstaande facturen over en bezorgt u onmiddellijk een voorschot dat kan oplopen tot 85% van de waarde van die openstaande facturen. Bovendien zijn de financieringskosten altijd lager dan bij klassieke kortetermijnkredieten die een bank verstrekt.

Zakelijke kredietlijn

Een andere optie een zakelijke kredietlijn opstarten. Hierbij leent u geld in één keer of in meerdere keren tot u de afgesproken kredietlimiet hebt bereikt. Elke opname wordt beschouwd als een afzonderlijke lening die volgens een bepaald aflossingsschema terugbetaald dient te worden. Bij elke lening betaalt u ook rente.

Het belang van financiële rapportage

Het coronavirus kan bedrijven in chaos storten. Bedrijfsleiders vinden het belangrijk – en terecht ook – om hun klanten, leveranciers en medewerkers gerust te stellen. De financiële rapportage staat in dat geval niet bovenaan hun prioriteitenlijstje. Toch is het belangrijk om de financiële gezondheid van uw bedrijf in de gaten te kunnen houden. Dat kunt u doen door uw balans in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat activa en passiva steeds nauwkeurig en gedetailleerd worden bijgewerkt. U moet ervoor proberen te zorgen dat de twee in evenwicht zijn, zodat u in de toekomst niet insolvent wordt.

Houd ook uw cashflow in de gaten, want een positieve cashflow is noodzakelijk om op korte termijn levensvatbaar te zijn. Daarnaast moet u ook regelmatig kijken naar winst- en verliesrekening, zodat u kunt controleren of u gespreid over een bepaalde periode winst heeft kunnen maken of niet. Zorg ervoor dat uw verkoop en inkomsten enerzijds en uw kosten anderzijds correct worden weergegeven. Zorg er ook voor dat andere belangrijke rapporten zoals uw voorraadoverzicht, uw vermogensregister, verouderde crediteuren- en debiteurenrapporten en btw-rapporten in orde zijn.

Conclusie

Het efficiënt beheren van de cashflow is momenteel voor elk bedrijf van vitaal belang. Door elke week een uur of twee uur in te plannen om aan uw prognoses te werken, uw inkomsten en uitgaven te beheren, uw activa en passiva te bekijken en u te beroepen op professioneel advies, kunt u de huidige coronastorm doorstaan en daar zult u op lange termijn van profiteren.