Geldzaken

Hoe zien kmo-zaakvoerders het herstel na COVID-19?

Een kmo-zaakvoerder denkt na over het herstel van haar winkel na COVID-19

Of u nu een ‘avontuurlijke veroveraar’, ‘voorzichtige manager’, ‘humanistische kapitein’ of ‘betrokken strateeg’ bent, u staat in ieder geval aan het roer om uw bedrijf naar het einde van de crisis te loodsen, langsheen talrijke obstakels. Een enquête van Sage afgenomen bij zaakvoerders van kmo’s in september 2020 en februari 2021, die we de kmo-barometer noemen, biedt aan de hand van een veertigtal kerncijfers een eerder geruststellend beeld van de kmo-zaakvoerders, die het herstel nauwlettend opvolgen. Uw dagelijks leven als zaakvoerder is verre van gemakkelijk, maar u vindt de middelen om de uitdagingen aan te gaan en u stippelt reeds de eerste mijlpalen uit om sterker uit deze storm te komen!

Uit de resultaten van de barometer komen vooral deze drie prominente thema’s naar voor:

  • het vertrouwen, ondanks alles
  • cash boven alles
  • telewerken is en blijft

Mentale ingesteldheid is een primaire factor om vooruit te komen, ondanks de spanningen die worden veroorzaakt door de snelle veranderingen in het ecosysteem van de zaakvoerder. Dit betekent niet dat de digitalisering die voor de crisis bij een meerderheid van de bedrijven is gestart, niet versneld moet worden om het dagelijkse leven van de managers te verlichten.

Ondanks de tegenwind kijken de kmo-eigenaars steevast vooruit

Door een gunstige positionering of dankzij de diversificatie die bij het begin van de pandemie is ingezet, bereiden sommige bedrijven zich voor om sterker uit de crisis te komen. Maar de meerderheid van de zaakvoerders moet al hun energie steken in hopen dat ze hun activiteit kunnen behouden, in afwachting van een gunstigere wind. De Sage kmo-barometer laat zien dat het weerstandsvermogen op een laag pitje staat door de duur van de crisis.

Slechts 8,2% van de zaakvoerders vreesde in september vorig jaar een daling van de activiteit gedurende 12 maanden. Nu zijn ze bijna met dubbel zoveel (15,4%) die een daling van hun omzet over een volledig boekjaar verwachten. Dit ondanks relatief sterke resultaten begin 2021, aangezien de daling van de activiteit nu slechts 26,3% van de ondervraagde bedrijven treft (vergeleken met 43,5% in september). Maar ondanks alles vertonen de zaakvoerders een ijzersterk vertrouwen. Misschien konden de maatregelen en de steun waarvan ze gebruik konden maken, de financiële gevolgen van minder activiteit verzachten. Het vertrouwen nam zelfs toe met 50% tussen de twee ondervragingen van de Sage-barometer.

De beschikbaarheid van cash heeft prioriteit

Het tweede thema van de Sage-barometer gewijd aan kmo-zaakvoerders is de manier waarop ze hun organisatie voorbereiden op het herstel.

Over het algemeen hebben de eigenaars drie manieren om hun geld te behouden, zowel om het einde van de maand te halen als om gebruik te maken van kansen om de crisis te beëindigen:

  • kosten verlagen
  • gebruik maken van steunmaatregelen
  • facturatie en inningen van klanten verbeteren

Door het feit dat thuiswerken ongetwijfeld zal blijven voortbestaan na de crisis, zijn de zaakvoerders hun vastgoedbeleid aan het herzien om hun kosten te verlagen. 13% van de ondervraagde leidinggevenden gaf in februari de voorkeur aan minder investeren in vastgoed om zo hun cashflow te behouden.

Hoewel slechts een kwart van de ondervraagde zaakvoerders tijdens de tweede ondervraging koos voor gedeeltelijke tewerkstelling (tegenover 40,5% tijdens de eerste enquête), hebben 16% van de bedrijven personeel moeten ontslaan (tegenover 4,4% rond de eerste enquête). Dit resultaat kan gelinkt worden met de beslissing van de helft van de zaakvoerders (48,4%) om zich opnieuw te concentreren op hun kernactiviteiten en hun diversificatiestrategie op te schorten. Maar ook met het feit dat de hoge loonkosten een rem zijn op het herstel voor 23,7% van de kmo’s.

Om overeind te blijven, maakten bedrijven (althans 60%) vanaf het begin gebruik van steunmaatregelen. Zij genoten vooral van uitstel van betaling van fiscale en sociale lasten (22,5%) en van tijdelijke werkloosheid (22,5%).

Uw cash verhogen, betekent niet enkel uitgaven vermijden. Men moet ook de inkomsten versnellen. Betalingsachterstanden hebben invloed op 18,4% van de cashflows van de ondervraagde kmo’s. Het resultaat is iets lager in vergelijking met de eerste ondervraging. Moeten we hier de eerste effecten in zien van de beginnende digitalisering? Elektronische facturatie en inning staan ​​respectievelijk op de derde en vierde plaats van de digitale prioriteiten van de zaakvoerders. Of is dit een teken dat er geleidelijk een echte cashcultuur aan het ontstaan ​​is bij de kmo?

Kmo’s heroriënteren hun digitale transformatie om nieuwe werkvormen te integreren

82,6% van de zaakvoerders die werden ondervraagd, zegt dat ze telewerken hebben opgezet voor ten minste een deel van hun teams. Dit is veel, en aanzienlijk meer dan het toch al hoge resultaat van de eerste ondervraging (72,2%).

Telewerken betekent een consequentere transformatie van het werk dan alleen werknemers te vragen thuis te werken. Of beter gezegd: het duurzaam invoeren van telewerken heeft praktische gevolgen voor het samenwerken. Dit is in ieder geval wat de kmo’s lijken te denken: bijna een derde (31,6%) ziet de nieuwe manier van werken als een handicap om uit de crisis te komen. Dit is twee keer zoveel als in september!

Daarom zijn de digitaliseringsinspanningen eerst en vooral gericht op het vergemakkelijken van het afstandswerken, aldus bijna een op de twee zaakvoerders (46,2%). Rapportering komt op de tweede plaats, waar ook de afstand tussen teams en hun managers een rol in speelt. 7 op de 10 bedrijven investeren vandaag in de cloud. Cloudsoftware is dan ook een hefboom voor wendbaarheid.

Conclusie: de kmo’s, hoewel getroffen, zijn niet gezonken! Ze beperken voor zichzelf de financiële gevolgen van de crisis tot een minimum door middel van kostenbesparende maatregelen en door af te zien van bepaalde niet-essentiële investeringen. Ze maken gebruik van de steunmaatregelen om zichzelf meer flexibiliteit te geven. Bovendien passen ze hun werking aan door optimaal vanop afstand te werken.