search icon

Bouwen aan een betere toekomst

Logo onderscheiding Times Top 50 Employer for Gender Equality

Times Top 50 Employer for Gender Equality

Een plek voor iedereen

Bij Sage willen we dat je echt jezelf kunt zijn op je werk. Onze strategie voor diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie is gericht op het doorbreken van barrières, zodat iedereen zich kan ontwikkelen. We zijn vastbesloten om een cultuur te creëren waarin iedereen zich thuis voelt en zich volledig kan ontplooien.

Knocking Down Barriers

Onze strategie voor diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie toont ons hoe we barrières kunnen wegnemen aan de hand van deze drie principes.

Diverse teams

Diverse stemmen, achtergronden en ervaringen helpen ons om evenwichtige beslissingen te nemen die onze collega's, klanten en community's weerspiegelen.

Rechtvaardige cultuur

Een welzijnscultuur creëren waarin iedereen zich veilig, gerespecteerd en ondersteund voelt om zichzelf te zijn, zonder angst voor discriminatie of uitsluiting.

Inclusief leiderschap

Door te leren, moedig te experimenteren en vragen te stellen helpen we managers om teams samen te stellen die zich durven uit te spreken en verschillende perspectieven bieden.

Waar we op focussen

We focussen op zes strategische domeinen in onze inzet voor diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie. Door doelbewust in te zetten op het aanpakken van onrechtvaardigheid op het kruisvlak van deze identiteiten, hebben we een maximale impact.

Beperkingen

Gender

LGBTQ+

Neurodiversiteit

Ras en etniciteit

Sociale rechtvaardigheid

Wees je unieke zelf

Onze samenstelling

Om onze mensen beter te begrijpen, hebben we recent een vrijwillige enquête opgesteld. Naarmate de deelname stijgt, zullen we vragen toevoegen met betrekking tot beperkingen, neurodiversiteit, seksuele voorkeur en sociale rechtvaardigheid, zodat we een beter beeld kunnen schetsen van onze samenstelling. Op basis van die gegevens kunnen we strategische veranderingen stimuleren.

Gender bij Sage

Ras en etniciteit bij Sage

* Wij gebruiken de term 'historisch ondervertegenwoordigde raciale en etnische groepen' om onze collega's van Aziatische, zwarte, Latijns-Amerikaanse, inheemse, Midden-Oosterse/Noord-Afrikaanse, meerdere etnische groepen en andere raciale en etnische groepen aan te duiden. Door onze vertegenwoordigingsniveaus per afzonderlijke identiteit te controleren en af te stemmen op de classificaties van de Verenigde Naties worden we aangemoedigd om systemische vooroordelen te bestrijden en te werken aan een rechtvaardigere samenleving voor iedereen.

** Gegevens van oktober 2023

Toon wie je bent

Onze Colleague Success Networks zijn groepen op basis van een gedeelde identiteit en ervaring die worden geleid door collega's. Ze versterken de stem van gemarginaliseerde community's en bieden een platform om ervaringen te delen en uitdagingen te identificeren. Alle collega's worden uitgenodigd om zich aan te sluiten, en de inzichten en ideeën van de netwerken worden gecommuniceerd aan het team voor diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie.

Colleague Success Networks bij Sage

Vooruitgang is beter samen

We hebben een aantal langdurige samenwerkingen opgezet om onze doelstellingen voor diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie te helpen bereiken.

Business in the Community (BITC)

De inzichten van BITC ondersteunen onze rekrutering, onze structuren voor carrièreontwikkeling en onze strategieën, om ervoor te zorgen dat collega's van de globale meerderheid gelijke kansen hebben om zich te ontwikkelen.

Business Disability Forum

Na een evaluatie van onze aanpassingsprocessen voor de werkomgeving introduceren we verbeterde systemen op al onze locaties om collega's beter te ondersteunen met de hulp van het BDF.

Neurodiversity in Business (NiB)

Als sponsor van het onderzoeksproject 2023 van NiB hebben we belangrijke inzichten overgenomen in onze diversiteitsstrategie, zodat we leidinggevenden meer ruimte bieden om neurodiverse medewerkers te ondersteunen.

Stonewall Global Diversity Champions

Onze samenwerking helpt ons belangrijke prioriteiten te identificeren voor LGBTQ+-inclusie en meet onze vooruitgang aan de hand van de jaarlijkse Workplace Equality Index.

Trans in the City

Helpt ons ervoor te zorgen dat onze transgender-, non-binaire en niet-genderbevestigende collega's zich thuis voelen.

Geëngageerd voor verandering

We hebben zorgvuldig een aantal leiders voor verandering geselecteerd die ons ondersteunen bij onze inspanningen.

CEO Action

Engagement om diversiteit en inclusie op het werk te bevorderen.

Change the Race Ratio

Bedrijven in het Verenigd Koninkrijk werken samen om inclusieve en diverse werkomgevingen te creëren.

Race at Work Charter

Engagement om de kwaliteit van kansen op het werk te verbeteren.

Valuable 500

500 bedrijven die de strijd aangaan tegen uitsluiting van personen met een beperking.

Onze rapporten over diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie

Bekijk onze voortgang in het doorbreken van barrières voor diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie.

Wereldwijde strategie inzake diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie van 2022 tot 2024

Ons plan om een cultuur van diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie op te bouwen.

Impactrapport over diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie 2022

Een volledig overzicht van onze diversiteitsmaatregelen, vooruitgang en belangrijkste programmasuccessen.

Rapport van 2022 over genderloonverschillen in het Verenigd Koninkrijk

Voortgang ten opzichte van onze langetermijnstrategie om gendergelijkheid te bevorderen bij Sage.

Rapport duurzaamheid en maatschappij 2022

Hoe we onze middelen inzetten om een generatie van diverse en duurzame bedrijven te ondersteunen.

We zijn klaar voor je

Feedback