search icon

Verenigingen steunen met de Million Dollar Challenge

Sage Foundation

Wij zijn vastbesloten om actief bij te dragen tot de creatie van opportuniteiten binnen onze lokale gemeenschappen, verspreid over de hele wereld. Voor Sage is het onmogelijk om zijn activiteiten op een andere manier te benaderen.

Wij willen de gemeenschap in de brede zin van het woord kansen geven om een rol te spelen in onze fondsenwerving. Daarom bedachten we de Million Dollar Challenge. We zijn bijna halfweg. We hebben ongeveer 500 000 $ ingezameld in tien landen. Dat geld is bestemd voor veertig non-profitpartners en gemeenschappen op lokaal niveau.

We hebben ons ertoe verbonden een miljoen dollar in te zamelen en met uw steun zullen wij niet stoppen voor we deze ambitieuze doelstelling hebben bereikt.

Neem deel aan een van onze fantastische fondsenwervingscampagnes. Samen kunnen we nog meer goeds doen rondom ons.