search icon
Leadership

Uitvoerende comités

De directie

Comités van de raad van bestuur

De comités van de raad van bestuur zijn verantwoordelijk voor specifieke vraagstukken gekoppeld aan de activiteiten van de groep. Het gaat om het beloningscomité, het auditcomité en het benoemingscomité. De functies en verantwoordelijkheden van elk comité worden vermeld in hun bevoegdheden.

Vergoedingscomité

De voorzitter is mw. A. Court. De andere leden van het comité zijn Independent non-executive directors, dhr. D. Hall en dr. John Bates. In het kader van zijn opdracht komt het comité minstens vier keer per jaar samen.

Audit- en risicocomité

De voorzitter van het audit- en risicocomité is dhr. J. Bewes. De andere leden zijn Independent non-executive directors, dhr. D. Hall, mw. A. Court en dhr. D. Harding. Het comité komt minstens vier keer per jaar samen.

Benoemingscomité

Het benoemingscomité wordt voorgezeten door de Chairman of the Board, Sir Donald Brydon, en bestaat uit de voorzitter en Independent non-executive directors, dhr. D. Hall en dr. John Bates. Het benoemingscomité vergadert ad hoc wanneer nodig, maar minstens één keer per jaar.

Openbaarmakingscomité

Het openbaarmakingscomité wordt voorgezeten door de Chairman of the Board, Sir Donald Brydon, en bestaat uit de voorzitter en de Independent non-executive director dhr. J. Bewes, de Chief Executive Officer, de Chief Financial Officer en de General Counsel & Company Secretary. Het openbaarmakingscomité vergadert ad hoc wanneer nodig.

Documenten

Datum Document
22 september 2020 Bevoegdheden van het remuneratiecomité (in het Engels)
25 februari 2020
Bevoegdheden van het audit- en risicocomité (in het Engels)
25 februari 2020 Bevoegdheden van het benoemingscomité (in het Engels)
25 februari 2020 Bevoegdheden van het openbaarmakingscomité (in het Engels)