search icon
Leadership

Uitvoerende comités

De directie

Comités van de raad van bestuur

De comités van de raad van bestuur zijn verantwoordelijk voor specifieke vraagstukken gekoppeld aan de activiteiten van de groep. Het gaat om het beloningscomité, het auditcomité en het benoemingscomité. De functies en verantwoordelijkheden van elk comité worden vermeld in hun bevoegdheden.

Beloningscommissie

Voorgezeten door mevr. A. Court. De andere leden van het comité zijn de volgende niet-leidinggevende onafhankelijke bestuurders : dhr. D. Hall en dr. John Bates. Conform de bevoegdheden vergadert dit comité minstens vier keer per jaar.

Audit- en risicocomité

Het audit- en risicocomité wordt voorgezeten door dhr. J. Bewes. De andere leden zijn mevr. A. Court en dhr. D. Hall, twee niet-leidinggevende onafhankelijke bestuurders. Ze komen minstens vier keer per jaar samen.

Benoemingscomité

Het benoemingscomité wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, dhr. D. H. Brydon, en bestaat uit de voorzitter en twee niet-leidinggevende onafhankelijke bestuurders, dhr. D. Hall en dr. John Bates. Het benoemingscomité vergadert naargelang de behoeften, maar minstens een keer per jaar.

Publicatiecomité

Het publicatiecomité wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, dhr. D. H. Brydon, en bestaat uit de voorzitter, de niet-leidinggevende onafhankelijke bestuurder dhr. J. Bewes, de algemeen directeur, de financieel directeur, de advocaat-generaal en de secretaris-generaal. Het publicatiecomité vergadert in functie van de behoeften.

Documenten

Datum Document
22 september 2020 Bevoegdheden van het remuneratiecomité (in het Engels)
25 februari 2020
Bevoegdheden van het audit- en risicocomité (in het Engels)
25 februari 2020 Bevoegdheden van het benoemingscomité (in het Engels)
25 februari 2020 Bevoegdheden van het openbaarmakingscomité (in het Engels)