search icon
Leadership

Comités van de raad van bestuur

Leiderschap

Comités van de raad van bestuur

De comités van de raad van bestuur houden zich bezig met specifieke aspecten van de activiteiten van de groep. Concreet gaat het om het remuneratiecomité, het auditcomité en het benoemingscomité. De taken en verantwoordelijkheden van de comités zijn vastgelegd in hun reglement. De reglement van elk comité is beschikbaar door op onderstaande link te klikken.

Remuneratiecomité

Voorgezeten door Annette Court. De andere leden van het comité zijn dr. John Bates en Roisin Donnelly, onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders. Volgens het reglement komt het comité minstens vier keer per jaar samen.

Audit- en risicocomité

De voorzitter van het audit- en risicocomité is Jonathan Bewes. De andere leden van het comité zijn de onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders Annette Court, Derek Harding en Sangeeta Anand. Het comité komt minstens vier keer per jaar samen.

Benoemingscomité

Het benoemingscomité wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, Andrew Duff, en bestaat uit de voorzitter en de onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders dr. John Bates en Annette Court. Het benoemingscomité vergadert ad hoc wanneer nodig, maar minstens één keer per jaar.

Openbaarmakingscomité

Het openbaarmakingscomité wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, Andrew Duff, en bestaat uit de voorzitter, onafhankelijk niet-uitvoerend bestuurder Jonathan Bewes en de Chief Executive Officer, de Chief Financial Officer, de hoofdjurist en de secretaris van de vennootschap. Het openbaarmakingscomité vergadert ad hoc wanneer nodig.

Feedback